Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

CENTRALE KIESVERENIGING TWENTE DER S.G.P.

Willen de aangesloten kiesverenigingen te Rijssen, Nijverdal, Wierden, Almelo en Vriezenveen zo mogelijk vóór 10 April hun bestelling op ver-j^, kiezingslectuur aan mij opgeven? w/ Voor prijzen en nadere gegevens verwijs ik u naar de begin Maart ontvangen circulaire van het Partijbureau.

1952 zal een buitengewoon belangrijk verkiezingsjaar zijn. Laten de kiesverenigingen daarom dit jaar extra veel lectuur verspreiden. Tevens graag opgave van het adres waar u de lectuur wjlt ontvangen.

De secretaris, J. J. LAMMERS, Pruisische Veldweg 60, Hengelo (O.)

OOSTKAPELLE

Dinsdag 12 Febr. kwam de kiesvereniging in jaarvergadering bijeen^vj Daar de voorzitter niet aanwezig was, ** opent de secretaris de vergadering met het laten zingen van Ps. 25:2, leest Openb. 13 en verzoekt de heer S. Louwerse voor te gaan in gebed, waaraan deze voldoet. Hierna heet de voorzitter de aanwezigen hartelijk welkom, inzonderheid de heer Rijksen uit Middelburg. Dan krijgt de wnd. secretaris gelegenheid voor het lezen der notulen, die ongewijzigd worden vastgesteld. Ook leest hij zijn jaarverslag. De penningmeester brengt verslag uit, waaruit blijkt dat er nog een klein batig saldo. De voorzitter zegt beiden dank voor hun arbeid. Nu volgt bestuursverkiezing. De penningmeester werd met bijna algemene stemmen herkozen, die zijn herkiezing aanvaardt. Daarna krijgt de heer Rijksen gelegenheid voor zijn onderwerp. Het beest uit de afgrond in zijn aanslag op de ware religie en politiek. Spr. wijst eerst op Paulus' woorden: Het ganse schepsel zucht en is in barensnood tot nu toe. Dit proces is een drang naar leven. Ook Adam is met levensdrang geschapen in de goede zin des woords. En na de val blijft levensdrang bestaan maar nu naar eigen inzicht, hetwelk leidt tot geweld en zelfvergoding. God van de troon en de mens er op, dat is het doel. Hetgeen spr. aantoont de eeuwen door en dat geweld neemt steeds toe. Daartegenover staat de leer der Reformatie: Zalig worden uit vrije genade alleen door het geloof. Spr. wijst er met nadruk op, dat niet alleen de Communist en de P. v. d. Arbeid hiervan vijand is, maar elk mens van nature. En hoe is het nu gesteld na twee wereldoorlogen? De mens aan het einde van zijn verwachtingen vraagt zich af: Heeft het leven nog zin? Hoe geheel anders dan David te Ziklag en Daniël in zijn erkenning van schuld en ongerechtigheid, en wat getuigt Calvijn? Dat de mens er is om Gods eer te beogen. Het tegenovergestelde is thans waar te nemen, men gaat op in genotscultuur en geweldscultuur. Zelfs de Coalitie-regeringen hebben zulks al in de hand gewerkt door extra treinen op Zondag te laten rijden naar de plaatsen der ijdelheid. Spr. wijst daarmee in verband op de klove tussen A.R. en S.G.P. De laatste toch eist ook op politiek terrein: Tot de Wet en tot de Getuigenis en niet gebonden aan het geweten der overheidspersonen. }a, wat is waar te nemen? Ondanks zwaarder wordende oordelen een verharding des harten. Johannes op Padmos riep het uit: En zij bekeerden zich niet. Gelukkig het volk dat schuiling vinden mag in het bloed des Lams.

De voorzitter zegt spr. hartelijk dank voor zijn rede. Nu volgt de pauze, waarin de contributie wordt geïnd. Ook worden de boeksn van de penningmeester nagezien en in orde bevonden. Daar er geen vragen zijn over het onderwerp, worden na de pauze nog verslagen gelezen van Statenkring- en Provinciale vergaderingen. Daar de rondvraag niets belangrijks oplevert, verzoekt de voorzitter de heer Rijksen te willen eindigen. Hij laat zingen Ps. 89 : 7 en eindigt met gebed.

HET BESTUUR

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 1952

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 1952

De Banier | 8 Pagina's