Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Een hele stapel brieven ligt er weer voor me. De eerste, die ik ér afpak, is van een nieuweling, wat ik al zie vóór dat ik de brief open'maak, want er staat aan de voorzijde op de enveloppe met grote letters geschreven: Nieuw. Na het openen zag ik, dat ik me vergist had, want het was geen nieuwe neef, maar een nieuwe nicht, zodat ik, zoeven had moeten schrijven niet nieuwehng, maar nieuwelinge! Als ik het tenminste goed heb, want tegenwoordig met die nieuwe spelling kan de knapste van de knapsten een bok schieten. Misschien zijn er wel onder mijn neven en nichten, die me kunnen zeggen hoe het nu eigenlijk moet zijn: nieuweling of nieuwelinge.

Intussen gaan we verder en zullen eerst de naam van onze nieuwe nicht noemen. Het is Rina de Haas te K. Gelukkig Rina, vond ik je achternaam op de enveloppe vermeld met je adres, en later je achternaam ook in de brief zelf, maar je hebt je brief alleen met Rina ondertekend. Zul je er om denken vooortaan, ook je achternaam steeds in de brief er bij te zetten, alsook je adres? Anders zou het kunnen gebeuten, dat ik niet weet wie je bent en vooral als het op toekenning van een prijs aaidcomt, bestaat dan de mogelijkheid dat geen prijs kan toegekend worden.

Ditzelfde geldt ook voor Jannie Erkelens te A., die haar brief helemaal niet ondertekend heeft, ook niet met voornaam. Ook de enveloppe van deze brief had ik nog, zodat ik voor- en achternaam nu weet. Dus Jannie, en dit zij nog eens tot alle neven en nichten gezegd: elke brief moet volledig ondertekend en van adres met woonplaats voorzien worden.

En nu keren wij tot Rina terug, om haar een hartelijk welkom toe te roepen en de wens uit te spreken, dat ze nog vele jaren bij leven en welzijn mag meedoen. Rina behoort tot die meisjes, die wel alHjd de raadsels opgelost hebben, doch de oplossingen nimmer hebben ingezonden. Doch laten we haar zelf maar eens even aan het woord laten. Ze schreef:

Oom Koos,

U zult wel denken: een nieuwe nicht. Ja, zo is het, of zo heel nieuw toch niet, want ik los ze al lang op, maa!r heb ze nog nooit ingestuurd. Dom van me hè, maar er kwam nooit iets van.

Verder zullen wij niets uit de brief verklappen, dat blijft geheim. Een stukje er «uit hebben we echter willen meedelen met het oog op andere jongens en meisjes, die ook geregeld de raadsels oplossen maar de oplossingen niet inzenden.

Komt, jongelui, volgt het voorbeeld van Rina de Haas, komt uit jullie schuilhoeken tevoorschijn en wordt medewerkende neven en nichten.

Vervolgens nog een woord tot Wim van Driel te Zeist, die pas kort onze neef geworden is. Je schreef in je brief, Wim, dat je woont in de Melisitokerstraat. Heb ik dat goed gelezen? Het lijkt me zulk een vreemde naam. Of heb je onduidelijk geschreven? Moet het misschien zijn Melis Stokestraat? Dat is een bekendere naam. Weet je vsde Melis Stoke was?

Zo niet, dan zal ik het je wel eens vertellen. Voor ditmaal echter genoeg correspondentie en gaan we thans over tot het opgeven van de nieuw© raadsels.

OPGAVE 256

Jongeren:

1. De naam van een zeker persoon, die in het boek der Handelingen genoemd wordt, wordt vermeld en aangediend met 25 letters. Wie wordt bedoeld als het volgende bekend is:

1, 5, 14, 25, 12, 19 is een richter over Israël, die een wollen vlies uitspreidde;

2, 4, 17, 9 is de naam van een be- Tuchte Spanjaard uit de 16e eeuw; 11, 13, 16 is de naam van één der mamien, die Mozes' armen ondersteunden in de strijd tegen Amalek; 24, 15, 7, 21, 24, 18 is een bekend profeet, die de geboorte, alsook het lijden van de Heere Jezus heeft aangekondigd;

3, 6, 8 was een neef van Abraham; 21, 32, 23 zijn de eerste letters van de naam van één der zonen van Noach;

10.is de eerste letter van de naam van een koning, die een man naar Gods hart wordt genoemd.

2. Noem de naam van: a. de zilversmid te Efeze; b. een krijgsoverste van koning David (vijf letters); c. een koning, die in de gevangenis tot inkeer en bekering kwam; d. een prins uit het Oude Testament, die zijn vader veel verdriet heeft aangedaan; e. een vrouw, die uit het heidendom tot Israels God bekeerd werd; f. de nieuwe naam van Jacob; g. de schrijver van koning Josia. Weïïce naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

3. Door een andere rangschikking van de letters van NOLANBI kan men de naam verkrijgen van een gebergte. Welk gebergte wordt bedoeld?

Ouderen:

1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, z(o, dat de woorden tezamen een gedeelte geven van een tekst uit het Evangelie van Lucas. a. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara.

b. De marmen vluchtten op hunne snellopende paarden. c. De ogen des Heeren doorlopen • de ganse aarde.

d. Zij werden gewaar, dat zij zichzelf bedrogen hadden. e. Zij klopten, doch de deur werd voor hen niet geopend. f. Mensen en beesten zijn door God . geschapen.

g. Zij liepen als een stroom Hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan.

h. De verleden tijd van wi] kermen is: viaj kenden. i. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft, j. Vrouwen en kinderen werden door de wrede onderdrukker niet gespaard.

k. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. 1. Toen Simson op weg was kwam hem een leeuw tegemoet, m. Gaat weg van Mij, zal de Heere Jezus zeggen tot allen, die Hem niet met een waar geloof zijn ingeplant, n. Toen de aardbeving plaats had, gingen alle lichten uit. o. De Israëheten kregen een leidsman. Hun leidsman heette Mozes. p. De Heere Jezus gaf aan vele bhnden het gezicht.

2. Door een andere rangschikking der letters van: STOLOTOHIBST kan men de Griekse naam verkrijgen van een bekende plaats, voorkomend in het Evangelie van Johannes.

We zullen het voor dit keer bij deze 2 raadsels voor de onderen laten, daar het eerste raadsel nogal lang uitgevallen is. De oplossing der raadsels van de opgaven 253 tot en met 256 kunnen ingezonden worden bij Oom Koos, fostbus 2019, Utrecht.

Van het verhaal moeten we ditmaal helaas afzien, omdat we bijna aan het eind zijn van de ons ter beschikking slaande plaatsruimte. We hopen de volgende week echter het verhaal over John Wicleff, waarvan herhaaldelijk door neven en nichten geschreven wordt, dat ze het erg mdoi vinden, bij leven en welzijn te vervolgen.

Zijn er, die de oplossingen nog nooit inzonden en dit thans willen gaan doen, dan moeten ze op de enveloppe aan de voorzijde het woord Nieuw schrijven. Dit vergemakkelijkt ons werk zeer en dan wordt de naam het spoedigst vermeld.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 april 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 april 1952

De Banier | 8 Pagina's