Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Legeroefeningen op des Heeren dag

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Legeroefeningen op des Heeren dag

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Rede van Ds. Zandi

Op Donderdag 24 April behandelde de Tweede Kamer een wetsontwerp inzake de herhalingsoefeningen. Hierbij kwam ook ter sprake het houden van legeroefeningen op Gods dag üi het buitenland.

Meerdere malen hebben de afgevaardigden der S.G.P. daartegen krachtig geprotesteerd, zowel in de Kamer als tegen de minister persoonlijk. Gezien de vrees van de militairen, dat deze ontheiliging van de dag des Heeren bij de herhalingsoefeningen in het buitenland opnieuw zal plaats hebben — zoals die viees blijkt uit bij de S.G.P. Kamerleden ingekomen brieven — heeft Ds Zandt deze gelegenheid aangegrepen om bij vernieuwing bij de minister te bepleiten, dat de regering zal weigeren aan zodanige legeroefeningen deel te nemen.

De rede van Ds Zandt behoeft nadere toelichting, daarom laten geen wij

haar hier volgen, zoals zij uitgesproken is.

Ds Zandt sprak als volgt:

Mijnheer de Voorzitter!

Hetgeen de minister in zijn rede heeft opgemerkt aangaande de legeroefeningen op Gods dag, geeft ons aanleiding daarover nog iets op te merken. Reeds bij de behandeling van de begroting hebben wij dienaangaande onze principiële bezwaren ter kennis van Zijne Excellentie gebracht, gelijk wij dat ook in particulier gesprek gedaan hebben en kort geleden een klacht van militiaren bij de minister ter kennis hebben gebracht, die zich bezwaard gevoelen over legeroefc' ningen in het buitenland op des Heer^» dag. Het behoeft niet neder betoogd te worden, dat wij zodanige legeroefeningen ten sterkste afkeuren, dewijl het hier van overheidswege een openlijke overtréam^vM^Gods gebod betreft, waarop naar uitspraak var. Gods Woord en die van de Synodes der oude Christelijke kerk en die der Reformatie zware oordelen te wachten zijn. Wij bepleiten dan ook met alle nadruk, dat de legeroefeningen niet op de dag des Heeren zullen plaats hebben, daar er zes dagen in de week zijn, waarop zij gehouden kunnen worden. Mocht op het houden van legeroefeningen op Gods dag van uit het buitenland worden aangfcdrongen, dan geve de minister aan die aandrang volstrekt geen gehoor, daar ook voor hem 't Goddelijk gebod geldt, dat men Gode meer gehoorzaam moet zijn dan de msnsen. Nederland heeft niet slaafs te volgen wat het buitenland wenst. Het geve in deze tegenover het buitenland een prijzenswaardig voorbeeld, namelijk dat het Gods geboden wenst te eerbiedigen.

Xu heeft de minister verklaard, dat hij in een persoonlijk schrijven gevraagd heeft geen legeroefeningcn op Zondag te houdsn. Wij kunnen dit waarderen, maar vinden het onvoldoende om het bij vragen alleen te laten. Wij achten, dat hier uit eerbied voor Gods dag beslist geweigerd moet worden, dat ons leger aan zodanige oefeningen deelneemt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1952

De Banier | 8 Pagina's

Legeroefeningen op des Heeren dag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1952

De Banier | 8 Pagina's