Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten! We zullen beginnen met het bekend maken van de oplossing der raadsels van de opgaven 253 tot en met 256. Hier volgen ze.

OPGAVE 253

Jongeren: 1. Ark des verbonds (Kades, Nebo, vers, dr). 2. Askelon. 3. Areopagus (Asa, «achab, , Elia, Olijfberg, Pilatus, Asnath, Gabriel, Ur, Sem). Ouderen: 1. De oude leeuw vergaat omdat er geen roof is. (Farao, Doëg, Simeon; , Vredevorst, duel, eeuwig, e.a., t). 2. Weet gij niet, dat ik macht heb u te kruisigen (Joh. 19 : 10). 3. Achitofel.

OPGAVE 254

Jongeren: 1. Goliath (Gethsémané, Onesimus, Laban, Ismaël, Ananias, Timotheüs, Haman). 2. ThalTor. 3. De vreze des Heeren is rein. Oiideren: 1. En Hazaël werd koning in zijn plaats. (Ahazia, Nijl, dwerg, Palts, zoeken, in, u). 2. Het geloof is een vaste grond der dingen, die men hoopt. 3 Barnabas—Silas. OPGAVE 255 Jongeren: 1. Ik vind geen schuld in deze mens. 2. Alva (Gsn. 36 : 40). 3. Boanerges. Ouderen: 1. En laat na de sabbat, als het begon te lichten. (Othniël, Gabbatha, Basan, dialect, stelen, teen). 2. Patmos + Abram. 3 En als de zesde me gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde.

OPGAVE 256

Jongeren: 1. Gallio, stadhouder van Achaje (Gideon, Alva, Hur, Jesaja, Lot, Cha, D). 2. Damaris (Demetrius, Abner, Manasse, Absalom, Ruth, Israël, Safan). 3. Libanon. Ouderen: 1. En hunne ogen werden geopend en zij kenden Hem, en Hij kwam weg uit hun gezicht. 2 Lithostrotos. De volgende week zullen we bij leven en welzijn de namen vermelden van

de neven en nchten, die een prijs krijgen. Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 260

Jongeren: 1. De naam van een persoon, die voorkomt in het boek der Handelingen, bestaat uit 20 letters. Wie wordt bedoeld als het volgende bekend is: 12 3 14 5 was een richter over Israël met grote lichaamskracht; 9 8 17 was een hogepriester, die twee goddeloze zonen had; 13 15 11 16 18 is de weg, die tot het verderf leidt; 20 7 10 19 12 is iemand, die schepen uitrust; 6 14 is het lidwoord van bepaaldheid. 2. Door een andere rangschikking der letters van

LANIDE

kan men de naam verkrijgen van een profeet uit het Oude Testament. 3. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Psalm 119. a. Ik, de Heere, wlorde niet veranderd. b. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? c. Wie heeft de aarde geschapen? d. Er is een weg, die iemand recht schijnt. e. Ik zal u overgeven in de hand uwer vijanden. f. Al uw geboden zijn waarheid, g. De jongelingen izuUen lopen en niet moede worden. Ouderen: 1. Een tekstgedeelte bestaat uit 26 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: 15 6 4 3 5 is de vader van Abraham; 10 2 19 12 10 is een eiland, genoemd in Handelingen 20 en heden nog bekend door zijn wijn; 18 20 11 16 24 13 26 is een stad in Gelderland; 7 14 25 21 is een getal; 1 23 4 17 9 is het land waar Abraham zijn zoon Izak op één der bergen moest offeren; 8 22 24 is een verbinding tussen plaatsen. 2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, z& , dat de woorden tezamen een gedeelte geven van een tekst uit het boek der Openbaring van Johannes, te vinden tussen hoofdstuk 18 tot en met 21. a. En velen zullen hunne verderfenissen navolgen. b. Wie leeft er, die niet eens zal sterven? c. De Heere Jezus kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. d. Sodom en Gomorra zijn door vuur van de aardbodem verdelgd. e. De regen viel bij stromen neder. f. De vader van Efraïm en Manasse was Jozef. g. Want onze God is een verterend vuur. h. De Heere Jezus zeide tot de vij­

geboom: Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid. i. Opdat Hij door de dood te niet zou doen. j. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft; Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid. 3. Door verplaatsing der letters van DALIFALIEF kan men de naam verkrijgen van een plaats uit het boek der Openbaring. De oplossingen van de raadsels der opgaven 257 tot en met 260 kunnen ingezonden worden bij OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht. Zijn er nog, die willen meedoen? Laten dezen dan beginnen met de oplossingen in te zenden en op de enveloppe aan de voorzijde het woord NIEUW te plaatsen. Dit behoeft men slechts één keer te doen.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1952

De Banier | 8 Pagina's