Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Het is op het ogenblik, dat we ons aan het schrijven zetten, Maandag 19 MeL De post bracht ons nog geen brieven met de oplossingen van de raadsels der opgaven 257 tot en met 260. We kunnen dus ook geen mededeling doen van eventuele nieuwe neven en nichten. Binnenkort, als de brievenstroom binnenkomt, zullen we hieromtrent zekerheid hebben en de namen der nieuwe neven en nichten bekend maken. Thans gaan we over tot het opgeven der nieuwe raadsels.

OPGAVE 262

Jongeren: 1 Wie weet de antwoorden op de volgende vragen, met de teksten, waarin die antwoorden in Gods Woord te vinden zijn? a. Hoeveel profeten werden door Obadja voor koning Achab verborgen? b. Hoeveel melaatsen genas de Heere Jezus te Samaria? c. Hoeveel koningen waren er in Israël voordat het rijk in tweeën gescheurd werd? 2. Door verplaatsing der letters van

SIHAKI

kan men de naam verkrijgen van een bekend persoon uit het Oude Testament. 3, Noem de naam van: a. Paulus' geboorteplaats; b. Jacobs nieuwe naam; c. Aarons zuster; d. de zoon van Boaz en Ruth; e. de zoon van Lamech en Zilla, die een leermeester in koper en ijzer wordt genoemd; f. de koning, die hout leverde aan koning Salomo; g. de koningin, die zeide: Kom ik om, dan kom ik om; h. de echtgenoot van Bathseba; i. de stamvader der Joden. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen? Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit het Oude Testament bestaat uit 24 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: 12 4 16 23 17 17 14 is een koning over Juda, die in de gevangenis tot bekering kwam; 8 21 zijn de eerste twee letters van de naam van een profeet, die twee zionen had, die van de rechte weg afweken; 5 2 24 was de vader van Jozua; 24 13 1 15 19 3 is een valse eed; 18 7 20 9 11 is een plaat; 10 6 zijn de eerste en de derde letter van de naam van de stad, waarde zon stil stond in Jozua's dagen. 2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven van een tekst uit het Nieuwe Testament: a. Maar de Heer' zal uitkomst geven. b. De engel zeide tot Jozef in een droom: Vlied in Egypte. c. De koning zeide, dat allen, die zijn beeld niet aanbaden, in de leeuwenkuil geworpen moesten woroen. d. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn. e. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen. f. Al deze dingen heb ik onderhouden van de dagen mijner jonkheid af, zei de rijke jongeling. 3. Een tekstgedeelte uit het Nieuwe Testament bestaat uit 40 letters. Welk tekstgedeelte is dit als de volgende gegevens bekend zijn? 3 8 40 9 24 22 was een richter Israels, die op Gods bevel de zinnebeelden van de Baalsdienst vernielde; 36 39 15 31 was de stamvader van Lamech, de zich sterk wanende, , man; 26 10 38 31 18 29 32 30 34 is de naam van een land in Zuid-Afrika; 6 23 27 10 7 is een heel klein persoon; 37 2 14 5 16 20 25 11 12 betekent overdadig.

De oplossingen dezer raadsels mogen NIET ingezonden worden. Tot slot wensen we nog een paar vragen te beantwoorden, die al enige Hjd op antwoord liggen te wachten.

CORRESPONDENTIE

Anton G. te H. zou gaarne weten wat het woord litanie betekent, omdat hij dit in een leesboek vond, doch zonder nadere verklaring. Antwoord. Een litanie is een in de roomse kerk gebruikelijk gebed, dat naar toerbeurt door de priester en de kerkgangers gesproken of gezongen wordt. Zoals dat bij Rome gebruikelijk is, worden daarbij ook de „heiligen" ingeschakeld. De priester roept God of de heiligen aan en de aanwezigen antwoorden met: „Heere, erbarm U onzer; of als het een heihge betreft: „Bid voor ons". Zo bestaat er onder vele andere meer een litanie van de door Rome zo genoemde heilige WilBbrord, weUce bij een zekere processie elk jaar gezongen wordt. Daarbij wordt dan begoimen met: Heere, erbarm U onzerl Christus, erbarm U onzer! Heere erbarm U onzer! Christus hoor ons! Christus verhoor ons! God, Vader in de hemel, erbarm U onzer! Zoon van God, Verlosser der wereld, erbarm U onzerl Heilige Geest, erbarm U onzer! Heilige Drievuldigheid, enig God, erbarm U onzer! Doch dan volgen er passages, welke er van getuigen, dat Rome de Zone Gqds niet als de volkomen en algenoegzame Zaligmaker beschouwt, doch tussen Hem en de zondaar andere schepselen in schuift. Zie maar wat er volgt: Heihge Maria, bid voor ons! Heilige Moeder Gods! Heilige jonkvrouw onder de jonkvrouwen! Heilige Willibrord, bid voor ons! Heilige Willibrord, een leraar der waarheid! Heilige Willibrord, de eerste apostel van Nederland! Dan volgen er nog ruim 24 van dergelijke betuigingen ten aanzien van V/illibrord, waaronder ook deze voorkomt: Heilige Willibrord, een machtige voorspreker in de hemel!

Vervolgens komen er een paar aanroepingen van het Lam Gods om te eindigen met: Bid voor ons, heilige Willibrord! I-[oe geheel naar waarheid zegt de Heidelberger catechismus, dat diegenen, die hoewel met de mond in de enige Heiland Jezus roemen. Hem toch met de daad verloochenen door him zahgheid en welvaart bij de heiligen te zoeken. De andere vragen zullen we ditmaal laten rusten.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 mei 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 mei 1952

De Banier | 8 Pagina's