Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Zijn we de vorige maal met de correspondentie geëindigd, thans zullen we er mede beginnen. Er liggen namelijk nog een paar vragen op antwoord te wachten, waarvan we er één wiUen behandelen. Eén dier vragen heeft be^ trekking op Hermanns Moded, die in de Hervormingstijd geleefd heeft. Gevraagd werd of deze een Nederlander was en of hij de Reformatie was toegedaan.

Wij zullen met het beantwoorden van deze vraag met het oog op de plaatsruimte zeer kort moeten zijn, want over Moded zou heel wat te zeggen zijn. Hij was inderdaad een Nederlander van geboorte. Zijn geboorteplaats was Zwolle. Zijn eigenlijke naam is niet Moded, dooh Strycker. In het jaar 1550 liet hij zich te Keulen aan de Universiteit als student inschrijven. Na enkele jaren werd hij lector aan een gymnasium, vervolgens kreeg hij in 1555 een aanstelling ials geestelijke bij het Domkapittel te Keulen. Het was aldaar, dat de Heere zijn blinde ogen kwam te openen, of, zoals Moded het zeU uitdrukt: „De Heere hem het beginsel Zijner heilige kennis gegeven heeft", en hij te zien kreeg, dat de kerk van Rome, waartoe hij behoorde, vol misbruiken was. Weldra werd hij van ketterij verdacht, zodat hij Keulen in 1556 verlaten moest. Vermoedehjk is hij toen naar Zwolle getrokken. In 1559 treffen wij hem te Utrecht aan, waar hij gevangen genomen werd, doch wist te ontvluchten. In 1561 werd hij te Zutfen andermaal gevangen gezet, doch wederom zag hij kans de vlucht te nemen. Hij begaf zich naar Vlaanderen, waar hij van 1561 tot 1567 de voornaamste leider der Reformatie werd. Hij werkte hier met Guide de Brés aan de opstelling der Geloofsbelijdenis. Hij bezocht Geneve en Engeland, waar hij in 1567 predikant werd. Later, in 1572, werkte hij te Zierikzee en werd hij door de Prins van Oranje als hofprediker aangesteld. In 1578 bevond hij zich bij Datheen te Gent, om daarna weer naar Antwerpen en Utrecht te gaan. Na 1588 vertrok hij naar Duitsland, waar hij onder de naam Hendrik van Benthem vertoefde.. In 1603 was hij in Zierikzee. Zijn laatste levensjaren heeft hij waarschijnhjk te Emden doorgebracht.

Moded is voor de Reformatie in de Nederlandse gewesten van zeer grote betekenis geweest. Als een hert gejaagd, spoedde hij zich van de ene plaats naar d{! andere, overal verkondigende, dat de mens alleen door het geloof in Christus Jezus gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet als verdiensten. Thans laten we de nieuwe raadsels volgen.

OPGAVE 262

Jxmgeren: 1. a. Hoeveel helden had koning David? b. Hoeveel zonen had Izak? c. Hoeveel verspieders zond Mozes naar Kanaan? d. Hoeveel priesters bliezen op de ramshoorn voor Jericho? e. Hoeveel kinderen werden door twee beren verscheurd? 2. Door een andere rangschikking der letters van URTAFEA kan men de naam verkrijgen van een rivier. Welke rivier is dat?

3. Noem de naam van: a. een vrouw, die het eerst zondigde; b. de vader van Rachel; c. een profeet, die zeide: Zie het Lam Gods; d. de broeder van Mozes; e. een koning, die aan de Joden verlof gaf Jeruzalems tempel te herbouwen; f. de grootvader van Jozef van vaders zijde; g. een priester, die Abraham tegemoet ging. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen: 1. Een tekstgedeelte bestaat uit 42 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld, als het volgende bekend is: 6 12 36 1 21 is het land, waar Jacob woonde in Egypte; 28 4 15 2 13 19 heette ook Jerubbaal; ' 35 16 8 9 40 is het tegengestelde van mooi; 37 14 23 22 31'30 betekent loven; 10 38 33 32 18 14 is de uitlaat van een vulkaan; 11 34 24 3 34 is de naam van Samuels moeder; 17 7 20 42 5 is de naam van een Duits letterkundige en dichter, eerste letter is een h, laatste een e; 25 27 is een product van een vogel; 26 29 39 41 zijn vier zelfde letters, die men zelf vinden moet.

2. Door verplaatsing der letters van SUPERMAG kan men de naam verkrijgen van een plaats tiit het Nieuwe Testament. 3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven uit het Nieuwe Testament: a. Want God de Heer', zo goed, zo mild. b. Het was op de dag des Heeren, toen Johannes zich op het eiland 'Patmos bevond. c. De apostel Paulus vermeldt ergens, dat 'hij slechts weinig doopte. d. Het is niet goed, als alle mensen wel van u spreken. e. Het is gevaarlijk om met vuur te spelen. f. Zonder water zou het leven op aarde onmogelijk zijn. g. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt. h. Wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? i. Gij zult de Naam des Heeren uws Gods niet ijdellHjk gebruiken, j. Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart. k. De Heere zal opstaan tot de strijd. 1. De Joden hebben de Heilige overgeleverd en naar het kruis verwezen. m. Door de Geest Zijns monds is al hun heir geschapen, n. De Heere Jezus is Zelf ook gedoopt geworden. o. Zij zullen naar hun werken geoordeeld worden. p. De Israëheten wilden niet luisteren naar de waarschuvraigen der profeten. q. Hoe lang, o rechtvaardige Heere, wreekt gij ons bloed niet?

s. Want deze God is onze God. t. Want zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Bij leven en welzijn tot de volgende week.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 juni 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 juni 1952

De Banier | 8 Pagina's