Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Joden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Joden

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Kamerleden der S.G.P. zijn, onder meer in particuliere brieven, ook al voorgesteld als waren zij anti-semieten van je welste soort.

Dit hadden zij daaraan te danken, dat zij op grond van Gods Woord de sluiting van alle winkels, ook die der Joden, op de dag des Heeren bepleit hebben n deze in de winkelsluitingswet opgenomen wilden hebben. Bij hun pleidooi in de Kamer werden zij scherp door het Christelijk-Historisch Kamerlid Schmal en door het Anti-Revolutionnaire Kamerlid Ds Fokkema bestreden, die hun grote ingenomenheid er over uitspraken, dat het de Joden bij de wet toegestaan werd, dat zij op Gods dag enkele uren hun vn'nkels geopend mochten hebben, terwijl de laatstgenoemde het daarbij zelfs zo ver dreef, dat hij het voorstelde alsof bij de sluiting hunner winkels op ods'dag gewetensdwang op de Joden uitgeoefend werd en de vrijheid der consciëntie werd aangerand. Gewetensdwang en aanranding van de vrijheid der consciëntie, daaraan hebben onze Gereformeerde vaderen zich al evenmin schuldig gemaakt, als zij de Joden liefderijk hier te lande hebben opgenomen en hun woning en verbHjf ten orzent gegeven hebben, maar van hen eisten, wat in alle opzichten billijk was, dat zij zich aan de bestaande wetten der oude republiek onderwierpen, hetgeen de Joden ook gedaan hebben, blijde als zij over de hartelijke ontvangst waren, welke hun in onze republiek was ten deel gevallen.

Bijna overal destijds aan verguizing en mishandelingen blootgesteld, hebben onze Gereformeerde vaderen de Joden, toen zij op het einde der 16e eeuw door inquisitie en brandstapel uit Portugal verjaagd werden, in Nederland toegelaten. Zij hebben hen hier toegelaten en hen welgezind bejegend als weemdelingen om der vaderen wil; niet als secte maar als volk, uit herbergzaamheid jegens de afstammelingen van Abraham. Daarvan getuigt een schrijven van de Leidse Godgeleerde Faculteit in 1711 aan de Staten van Holland gericht, dat als volgt luidt:

„Ons gebed is dagelijks voor Israels zaligheid; maar het is ook onze ernstige wensch en bede, dat Uwe Gr. Mog. gunstig gelieven te volharden in hunne bescherming en toegenegene weldadigheid omtrent dat volk, of zulks ook (de woning in e^ van de grove afgoderij, bijgeloovigheid en geestelijke dwingelandij des pausdoms gezuiverd land) een middel in des Heeren hand mogt zijn tot hunne gewenschte bekering".

Nu, daar was zelfs geen zweem van anti-semietisme of van aanranding van gewetensvrijheid aanwezig bij de S.G.P. Kamerleden (evenmin als de gewetensdwang in de staat van Israël aanwezig is als in die staat alle publieke vervoer bij de wet op de Joodse sabbath verboden is), maar de eis Gods dreef hen er toe om Gods dag ook in de wetgeving des lands te doen eerbiedigen. En het was jammer genoeg, dat de Staatkundig Gereformeerde Kamerleden geheel alleen stonden en zelfs geen enkele Christelijk-Historisch of Anti-Revolutionnair Kamerlid met hen mee stemde, toen zij tegen het open zijn van wiiikels op des Heeren dag stemden, terwijl toch zowel de heihging van als de rust op Gods dag vorderen, dat alle handel op die dag stil gelegd zal worden en zowel de oude Christelijke kerk als die der Reformatie alle handel als slaafse arbeid op Gods dag veroordeeld hebben.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1952

De Banier | 8 Pagina's

De Joden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1952

De Banier | 8 Pagina's