Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De rede van Ds Fokkema in Oud-Beierland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De rede van Ds Fokkema in Oud-Beierland

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Volgens een krantenverslag heeft ds Fokkema in een, vergadering van de A.R. kiesvereniging in Oud-Beijerland gezegd: , , Ook de S.G.P. achtte spreker in schoolkwesties niet te vertrouwen, 'hetgeen dan gebleken was bij de behandeling van een verzoek in de Delftse gemeenteraad betreffende het stichten van een Christelijke ambachtschool. Ds Zandt verklaarde zich destijds tegen deze aanvrage, waarbij hij opmerkte, dat hij nog nooit klachten bad vernomen over de neutrale ambachtschool".

Deze zaak heeft zich wel heel anders voorgedragen dan Ds Fokkema ze heeft voorgesteld. In hoofdzaak liep de behandeling in de gemeenteraadsvergadering waarvan ds Fokkema melding gemaakt heeft, over de aanvrage van een R.K. ambachtschool, waartegen ds Zandt zich in diens rede verzet heeft, daarbij opmerkende, dat hij met betrekking tot zijn catechisaties van de bestaande ambachtschool altijd de meest mogelijke medewerking had ontvangen. Mocht dat soms niet? Had ds Zandt zich daar ook bij moeten gedragen als ds Fokkema, die zich op zulk een alleronwaardigste wijze ook ten aanzien van de S.G.P. gedroeg, dat hij tenslotte onder protest en op aandrang van vrijwel de gehele raad zijn volledige excuses heeft moeten aanbieden?

Ds Fokkema had heel verstandig gedaan over die bewuste raadsvergadering maar te zrwijgen, waarover in De Banier nooit met één letter gerept is geworden. Doch wat zou er in een A.R. blad, waarvan ds Fokkema hoofdredacteur geweest zou zijn, al niet gestaan hebben als ds Zandt ziöh eens zo jammerlijk en onwaardig gedragen had, dat hij in de gemeenteraadsvergadering amende honorable, dat is volledig excuus had moeten maken? Dat laat zich licht bevroeden, als men bedenkt, dat hij er niet voor teruggedeinsd is om zulk een geheel scheve en daarmede onware voorstelling van het verhandelde in de onderhavige gemeenteraadsvergadering te geven. In welke kleuren ziou ds Zandt dan uitgemonsterd zijn geworden door ds Fokkema, waar hij nu al in Oud Beijerland het deed voorkomen alsof ds Zandt een tegenstander van een christelijke ambachtschool is, waarover het in de bewuste raadsvergadering eigenlijk niet liep. Was er ook een stemming gehou­ den over de oprichting van een christelijke ambachtschool, dan had ds Zanót zijn stem daarvoor uitgebracht, gelijk hij altijd in de raad zijn stem uitgebracht heeft voor subsidie aan de christelijke Handelsschool en in de T'weede Kamer het pleit gevoerd heeft voor subsidie aan Christelijke kweekscholen en andere dergelijke inrichtingen, zoals het Delftse Lyceum.

Dit alles heeft ds Fokkema zeer wel kunnen weten.... maar dit heeft hem niet verhinderd om tegen het negende gebod in te gaan door op ds Zandt een vals licht te laten vallen en in een persoonlijke bestrijding zijn kracht te zoeken, hetgeen ds Fokkema herhaaldelijk schijnt te doen want daarover bereiken ons meer dan eens klachten, en ook daar over, dat hij zulks op een geheel onwaardige en onware wijze doet. Ds Fokkema schijnt uit zijn Delftse excuses nog niets geleerd te hebben, zoals uit zijn rede te Oud-Beijerland blijkt. Voor ons had het Delftse geval afgedaan en wij hebben er tot de dag van heden geen melding van gemaakt, omdat Ds Fokkema zijn volledige excuses had aangeboden. Maar het blijkt nu wel hoe oprecht die excuses zijn geweest! Ook heeft ds Fokkema volgens het verslag weder over de dwang, die de S.G.P. in zake de religie wil uitoefenen, gesproken. Verzwegen heeft hij daarbij, dat de A.R. voorstanders waren van dwang op dwang bij het nemen van de crisismaatregelen.

Aangaande de behandeling van de begroting van Sociale Z^ken, alsook ten aanzien van de Hervormde Kerk heeft ds Fokkema al zeer onvolledig en onjuist gesproken. Het mag dan een keer gebeurd zijn, dat er bij de behandeling van het hoofdstuk van Sociale Zaken alleen over vaccinatie gesproken is, jaar op jaar hebben de S.G. Kamerleden daarbij wel degelijk gesproken, gelijk nog onlangs bij de laatste behandeling van dit hoofdstuk het geval geweest is. En wat de Hervormde Kerk betreft, zij gewezen op het onrecht, dat in 1816 deze kerk door de overheid is aangedaan. Wie zijn voor herstel van dit onrecht opgekomen? Niet ds Fokkema, die er nooit een woord over gerept heeft, maar wel alle Kamerleden der S.G.P., zowel in het verleden als in het heden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juni 1952

De Banier | 8 Pagina's

De rede van Ds Fokkema in Oud-Beierland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juni 1952

De Banier | 8 Pagina's