Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Sedert wij ons laatste overzicht schreven is er ook al geen verbetering in de verstandhouding tussen de Oosterse en Westerse mogendheden gekomen. Bepaald belangrijke dingen zijn er sedertdien in het buitenland niet voorgekomen. Daarom kunnen wij deze week met een betrekkeUjk kort overzicht volstaan. Zoals reeds opgemerkt is er in de wederzijdse verstandhouding van de elkander fel bestrijdende mogendheden geen verbetering gekomen, eerder het tegendeel. De Amerikanen toch zijn op Korea tot een bombardement op de waterkrachtcentrales in Noord-Korea overgegaan. Volgens Amerikaanse berichten moeten aan dat bombardement niet minder dan 500 vliegtuigen hebben deelgenomen, die alle, nadat zij grote verwoestingen in die inrichtingen hadden aangericht, behouden op hun bases zijn teruggekeerd. Dat bombardement, dat later nog eens door 150 vliegtuigen herhaald is, moet grote ontstemming bij de communisten verwekt hebben. De legerbevelhebber van de rode Chinese troepen moet zich in een vergadering van de gedelegeer­

den, die over de wapenstilstand op Korea onderhandelen, daarover zeer verstoord getoond hebben. Hij gebruikte daarbij zelfs zulke bewoordingen, dat de afgevaardigden der geallieerden uit de vergadering zijn weggelopen en besloten hebben daar in drie dagen niet te zullen terugkeren.

Niet alleen bij de communisten heeft dit bombardement verstoring opgewekt, maar ook in het Engelse parlement, in het bijzonder bij de leden van de Labourpartij, die hun grote verontwaardiging daarin er over gelucht hebben, dat dit bombardement had plaats gegrepen zonder dat de Engelse regering er tevoren van op de hoogte gesteld was. De Amerikanen hebben toegestemd, dat Groot-Brittannië inderdaad niet van te voren over dit bombardement was ingelicht. Volgens hen was dit niet opzettelijk geschied, maar door een zekere verwarring ten gevolge waarvan er door de Amerikaanse regering een administratieve fout was begaan.

Die administratieve fout heeft in Engeland heel wat stof doen opwaaien; zo zelfs, dat de Amerikaanse regering begrepen heeft, dat zij in deze heel wat goed te maken had. Niemand minder dan de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Acheson heeft in eigen persoon zich in een vergadering van 200 leden van het Britse Parlement verontschuldigd, dat Groot-Brittannië van te voren niet ingelicht is geworden van het Amerikaanse voornemen om de Noord- Koreaanse waterkrachtcentrales te bombarderen.

Ook heeft de Amerikaanse minister ter bespreking van deze kwestie een onderhoud gehad met zijn Britse collega Eden. Volgens betrouwbare berichten, welke over dit onderhoud gepubliceerd zijn, moeten deze ministers daarbij in ruwe lijnen een plan opgesteld hebben om Groot-Brittannië beter op de hoogte te houden van de militaire activiteit op Korea.

De twee ministers ontmoetten elkander in de afgelopen week voor de derde maal. Na een bespreking, welke twee volle uren duurde, heeft het Britse ministerie van buitenlandse zaken het volgende communiqué gepubliceerd: , , De ministers Eden en Acheson hebben met hun adviseurs de toestand in Zuid- Oost-Azië en Korea besproken, waaronder de kwestie van een verbindtenis op politiek en militair terrein in verband met de operaties op Korea". Of met deze publicatie de hevige ontstemming, welke er in Engeland ontstaan is over het feit, dat de Amerikaanse regering Groot-Brittannië aangaande het Noord-Koreaanse bombardement niet van tevoren in kennis gesteld heeft, tot bedaring gekomen is, wordt in deze publicatie niet vermeld.

Het is volstrekt niet onmogelijk, dat daarover bij Tïet Engelse volk, dat nog al op zijn eer gesteld is, een zekere wrok tegen Amerika zal blijven zitten en dat het voornoemde feit gebruikt zal worden om het Engelse tegen het Amerikaanse volk op te ruien.

Voorts is gebleken, dat de Amerikaanse minister niet alleen in Europa vertoeft om de Britse ontstemming weg te nemen, maar ook om andere redenen.

De ministers van Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk toch hebben Vrijd.igavond 27 Juni besloten, om onder bepaalde voorwaarden met de Sovjet-Unie te confereren over het vraagstuk van de hereniging van Duitsland. Welingelichte woordvoerders verklaarden, daarnaar gevraagd, dat het aanbod der Westerse mogendheden om met de Sovjet-Unie aan de conferentietafel te gaan zitten, bepaalde waarborgen bevat om een dergelijke bijeenkomst productief te doen maken.

Het aanbod zal spoedig naar de Russische regering gezonden worden in gelijkluidende nota's van Amerika, Groot- Brittannië en Frankrijk — zo verklaarden de woordvoerders. Dit zal de zesde nota zijn in de reeds vier maanden durende diplomatieke gedachtenwisseling over de kwestie van de Duitse hereniging.

Het dient afgewacht te worden of deze zesde nota succes zal opleveren. Tot dusverre is dit met de vijf voorafgaande noti's niet zo geweest. Doch vooral Frankrijk staat er op, dat nog eens eenmaal geprobeerd zal worden om met de Sovjüt-Unie tot overeenstemming te komen. Ook de Engelse socialisten begeren, dat ei nog eens zulk een poging aangewend zal worden. In Amerika ziet men er in officiële kringen geen heil in. Daarin gelooft men, dat als de Sovjet-Unie in de voorgestelde onderhandelingen toestemt, dat enkel maar zal zijn om de ratificatie van het vredesverdrag met West-Duitsland en van het verdrag van de West- Europese Verdedigingsgemeenschap te vertragen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juli 1952

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juli 1952

De Banier | 8 Pagina's