Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uitslag der gehouden Tweede Kamerverkiezingen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uitslag der gehouden Tweede Kamerverkiezingen

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hierbij behaalde de S.G.P. in kieskring IX Amsterdam 1, 231; in kieskring V Rotterdam 8, 344; in kieskring VI 's Gravenhage 4, 375; in kieskring III Arnhem 16, 814; irf kieskring XI Haarlem 3, 789; in kieskring XVI Groningen 571; in kieskring Vil, Leiden 7, 681; in kieskring VIII Dordrecht 26, 337; in kieskring X Den Helder 1, 328; in kieskring XIII Utrecht 13, 791; in kieskring XIV Leeuwarden 2, 090; in kieskring I 's Hertügsnbosch 2, 856; in kieskring II Tilburg 1, 213; in kieskring IV Nijmegen 7, 534 en in kieskring MiddelbuJ-g 14, 151 stemmen.

Als wij de uitslag der verkiezingen bezien, dan is er alle reden voor tevredenheid en dankerkentenis aan de Heere. Zij is — en dat in deze tijd van stofvergoding en stofaanbidding — nog ruim 12, 000 stemmen voomit mogen gaan, hetgeen heel wat te zeggen heeft. Het zegt ons, dat haar beginselen niettegenstaande de tijdgeest, welke zij zo zeer tegen heeft, in grotere kring onder ons volk ingang hebben mogen vinden. Dit is op zichzelf zeer vei'blijdend. Dit geeft moed voor de toekomst, daar dit inderdaad een gunstig teken is. Wij wijzen daarvoor op Amsterdam, waarin de S.G.P. voor het eerst sedert haar bestaan een stemmenaantal, dat boven de 1000 uitgaat, verkreeg. Het aantal stemmen klom daar van 941 zelfs tot 1231. Ook in Den Haag valt een aanmerkelijke vooruitgang te constateren. De S.G.P. kwam daar zelfs de 4.000 te boven, hetgeen nog nimmer is gebeurd. Het liep daar van 2, 849 tot 4, 375 op. Ook Rotterdam geeft reden tot verheuging. Van 7, 626 is het stemmenaantal aldaar tot 8.344 gestegen.

Bezien wij de provinciale uitslagen, dan is schier overal stijging in aantal stemmen waar te nemen.

In kieskring Arnhem kwam de S.G.P. van 15, 835 in 1948 tot 16, 884, dus een flinke stap voorwaarts; in kieskring Haarlem van 2, 968 op 3, 719, ook een moedgevend resultaat, (het gevolg van deze gunstige uitslagen in Noord-Holland is, dat de S.G.P. in deze provincie het aantal van 6.000 stemmen aanzienlijk passeerde, iets dat in heel de geschiedenis van de S.G.P. tot dusverre nog nimmer plaats gevonden heeft. In kieskring Utrecht ook al een verblijdende uitslag, daar kwam de S.G.P. van 11, 266 in 1948 thans op 12, 637, een sprong in de goede richting van betekenis; in kieskring Leeuwarden verliep de stemming voor de S.G.P. ook al zeer gunstig, wat in die kieskring nog nimmer voorgevallen was, viel er bij de laatste verkiezing voor, de S.G.P. kwam boven het aantal van 2000 stemmen, van 1662 kwam zij er op 2090; ook de kieskring Groningen gaf enige goede hoop voor de toekomst; van 517 stemmen kwam de S.G.P. op 571 stemmen; ook de kieskring 's Hertogenbosch geeft de S.G.P. een verblijdende uitslag te zien; het werd daar nu 2, 856 tegen 2, 772 in 1948. De kieskring Tilburg deed het ook al goed voor de S.G.P.; thans werd het daar 1, 213 tegen 1, 115; kieskring Nijmegen bleef in de stemmenaanwas voor de S.G.P. niet ten achter; van 6, 927 steeg het stemmenaantal voor de S.G.P. op 7, 534, een vooruitgang van ruim 600 stemmen dus. De kieskring Zwolle gaf een flinke aanwinst in stemmen voor de S.G.P. te zien en wel van 1, 100 stemmen; de S.G.P. behaalde heden 11, 278 stemmen tegen 10, 160 in 1948. Zelfs de kieskring Maastricht geeft een stijging aan, die, de provincie in aanmerking genomen, er kan zijn, nu 340, tegen 273.

De enige kieskringen, die een teruggang te zien geven, zijn de kieskring Assen en de kieskring Middelburg. Wat de kieskring Assen betreft, is dit te verstaan; daar hebben in 1948 enige boeren, die de beginselen der S.G.P. niet delen, op haar lijst gestemd omdat er de naam van een candidaat op voorkwam, op wie zij om maatschappelijke redenen gestemd hebben. Hoogeveen, dat in Drenthe wel de enige plaats is, waar de stemmen in die provincie voor de S.G.P. vandaan komen, hield zich goed. Het stemmenaantal ging daar zelfs in niet geringe mate nog vooruit. Wat de kieskring Middelburg, waartoe de gehele provincie Zeeland behoort, aangaat, de uitslag van de aldaar nu gehouden stemming is teleurstellend. Het stemmenaantal voor de S.G.P. daarin liep van 14, 195 terug tot 14, 151. Een kleine teruggang van 44 stemmen. Doch daarom mag allerminst de moed verloren gegeven wordem Integendeel. Alle mogelijke geoorloofde middelen dienen te baat genomen te worden om in de toekomst het verlies in winst te doen overslaan.

Bezien en bespreken wij de uitslag van de gehouden Tweede Kamerverkiezingen, dan kunnen wij eindigen waarmede wij ons artikel begonnen zijn, namelijk dat er alle reden is voor tevredenheid en dankerkentenis aan de Heere.

Bij deze beschouwing, dewijl ons vele nadere bijzonderheden thans nog ontbreken, zullen wij het thans moeten laten. Wij wensen echter, evenals vier jaren geleden, in volgende Banieren in den brede op de verkiezingen terug te komen. Alleen willen wij thans nog opmerken, dat deze uitslag des te meer betekenis heeft, daar de S.G.P. in de dagen, vooraf gaande aan de verfiezingen, door sommige A.R. sprekers en strooibiljetten fel bestreden is geworden. In vroegere jaren is van A.R. zijde de S.G.P. een spoedige dood toegewenst.... maar ziet, zij leeft nog.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juli 1952

De Banier | 8 Pagina's

Uitslag der gehouden Tweede Kamerverkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juli 1952

De Banier | 8 Pagina's