Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De processie te Breda

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De processie te Breda

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wie over het opdringen van Rome in ons land nog enige twijfel mocht koesteren, kan uit het onderstaande opmerken, hoe ongerechtvaardigd zijn twijfel is. Het lijdt niet de minste twijfel dat Rome er alles op zet om ons land weder te verroomsen.

Voor dat doel moet alles wijken. Dan kent Rome geen verdraagzaamheid, waarvan zij anders in ons land zo hoog opgeeft; dan bekreunt zij zich er niet om, dat zij talloze Protestanten grotelijks ergert, de verstandhouding tussen Rooms-Katholieken en Protestanten aanmerkelijk verslechtert en een deel van onze bevolking, die naar het getuigenis van de Heidelberger catechismus een processie als een vertoning van loutere afgoderij veroordeelt, in zijn diepste overtuiging krenkt. Daarvan legt een schrijven, dat de kerkeraad van de Hervormde Gemeente van Breda in een plaatselijk dagblad te Breda deed opnemen, een klaar getuigenis af. Dit schrijven luidt als volgt:

„Openluchtprocessie te Breda. Voor het eerst sinds eeuwen zal weer een openbare processie door de straten van Breda trekken. Dit zal Zondag 22 Juni a.s. zijn ter gelegenheid van de stiOe omgang. Het steeds met zo veel luister omgeven lof zal die dag reeds om 3 uur aanvangen. Tijdens dit lof zal de processie uittrekken om via het kerkplein haar weg te nemen langs de beide havenkanten. De processie, die een liturgisch karakter zal dragen, eindigt weer op het kerkplein; van waaraf de benedictie wordt gegeven. Mgr Jos Basten zal in deze processie het H. sacrament dragen. Vertegenwoordigers van de jeugdbeweging zullen de weg van de processie omzomen.

De predikatie tijdens het lof zal verzorgd worden door pater dr Schouten S.V.D.

Zodra dit bekend was, is door de kerkeraad van de Hervormde Gemeente een onderhoud met de loco-burgemeester van Breda aangevraagd, de wethouder J. A. Meijs. Het onderhoud vond plaats op Donderdag 19 Juni ten stadhuize, in welk onderhoud protest werd aangetekend tegen deze overtreding van de Grondwet en een brief werd overhandigd, waarin nog eens werd vastgesteld, dat de verhouding tussen de R.K. en Protestanten in de knel zou komen, en waarin dringend werd verzocht om te voorkomen, dat er verdeeldheid onder de burgerij zou ontstaan, , , doordat een deel van de bevolking gekrenkt werd in zijn diepste overtuiging".

Wat de principiële punten betreft, sloot de kerkeraad zich aan bij een brief, d.d. 9 April 1949 door het Contact in Overheidszaken gericht aan de raad van ministers, van welke brief een overdruk werd overhandigd. Vervolgens werd op de 20e Juni door de voorzitter van de kerkeraad samen met de gedeputeerde van de Hervormde kerk bij de overheid, die tevens optrad namens het „Contact in Overheidszaken" (te weten van de gezamenlijke Protestantse kerken) een bezoek gebracht aan de bisschop van Breda.

De verwachting, dat de burgemeester rekening zou houden met de bezwa- ren van de Protestanten tegen het invoeren van de processie — te méér nu dit jaar het 700-jarig bestaan van de stad grootscheeps gevierd zal worden — is beschaamd geworden, en op Zondag 22 Juni heeft in de Oranjestad Breda voor het eerst sinds eeuwen een processie plaats gevonden, waarin justitiële autoriteiten meeliepen".

Tot zo ver het Bredase bericht.

Uil het bovenstaande blijkt al heel duidelijk, dat Rome, indien zij de macht daartoe heeft, malin? heeft aan alle Pro­ testantse protesten en bezwaren; gelijk zij in Spanje en in sommige R.K. landen van Zuid-Amerika de inquisitie weder op volle toeren laat draaien, ondanks alle protesten, die daar tegen ingesteld worden. Rome legt alle protesten, zonder zich er ook maar 't minste van aan te trekken, naast zich neer. Ook bij de achtereenvolgende regeringen vinden de protesten al sedert jaren geen gehoor. Het is dan ook een dringende eis voor de Protestanten, om zoveel als maar even in hun vermogen is, er naar te staan, dat Rome in ons oude geuzenland met weder aan de macht komt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 juli 1952

De Banier | 8 Pagina's

De processie te Breda

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 juli 1952

De Banier | 8 Pagina's