Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een nadere beschouwing over de uitslag der Tweede Kamerverkiezingen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een nadere beschouwing over de uitslag der Tweede Kamerverkiezingen

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

De drie Noordelijke provincies: Friesland, Groningen en Drente

Evenals voor vier jaren wensen wij ook thans een nadere beschouwing over de uitslag van de Kamerverkiezingen te geven. Dit ook al ter nadere oriëntering van de werkers en vrienden der S.G.P., die daar ongetwijfeld belangstelling voor hebben en in de toekomst hun winst er mede kunnen doen. Wij beginnen dan met een alphabetische opgave van de uitslag der verkiezingen in de gemeenten weer te geven, zoals die in de drie Noordelijke provincies is vastgesteld en wel het eerst met die van Friesland.

Achtkarspelen 99 nu, 85 in '48; Ameland nu 1, 3 in '48; Barderadeel 8 nu, 4 in '48; Barradeel 2 nu, 2 in '48; Bolsward 5 nu, 10 in '48; Dantumadeel 611 nu, 534 in '48; Dokkum 43 nu. 16 in '48; Doniawerstal 21 nu, 17 in '48; Ferweradeel 10 nu, 5 in '48; Franeksr 32 nu, 6 in '48; Franekeradeel 10 nu, 9 in '48; C.iasterland 197 nu, 179 in '48; Harlingen 3 nu, 9 in '48; Haskerland 21 nu, 19 in '48; , Heerenveen 35 nu, 20 in '48; Henneriideel 17 nu, 21 in '48; H.O.N. 39 nu, 34 in '48; Het Bildt 17 nu, 3 in 48; Hindeloopen 1 nu, 1 in '48; Idaarderadeel 4 nu, 4 in '48; Kollumerland 129 nu, 131 in 1948; Leeuwarden 169 nu, 130 in '48; Leeuweradeel 3 nu, O in '48; Lemsterland 88 nu, 76 in '48; Menaldumadeel 15 nu, 11 in '48; Oostdongeradeel 34 nu, 18 in '48; Ooststellingwerf 14 nu, 10 in '48; Opsterland 17 nu, 11 in '48; Rauwerderhem O, 0; Schiermonnikoog O nu, 2 in '48; Sloten 10 nu, 6 in '48; Smallingerland 56 nu, 7 in '48; Sneek 34 nu, 26 in '48; Staveren 2 nu, 2 in '48; Terschelling 2 nu, 3 in '48; Tietjerksteradeel 134 nu, 105 in '48; Utingeradeel O nu, 2 in '48; Vlieland 1 nu, O in 48; Westdongeradeel 54 nu, 36 in '48; Weststellingwerf 11 nu, 16 in '48; Wonseradeel 65 nu, 50 in '48; Workum 3 nu, 3 in '48; Wymbritseradeel 16 nu, 3 in '48; IJlst 5 nu, 1 in '48.

Beschouwen wij thans de uitslag in de provincie Friesland in haar geheel, dan geeft hij de S.G.P. grotelijks reden tot tevredenheid. De S.G.P. verkreeg daar toch 2090 stemmen, tegen 1662 in '48. Dat is inderdaad een fikse sprong vooruit. Dantumadeel met zijn 611 stemmen staat er nog steeds aan de kop. Het stemmenaantal steeg daar van 534 tot 611; maar ook de andere gemeenten gaven, de één meer, de ander minder, een aanmerkelijke vooruitgang in stemmenaantal te aanschouwen, terwijl de gemeenten, waarin enige, grotendeels zeer kleine achteruitgang was, maar zeer weinig in getal waren. Zulk een uitslag geeft moed voor de toekomst. Hij geeft er blijk van, dat in deze provincie de stem van Dordrecht nog weerklank vindt en dat er aldaar nog zijn, die, ondanks het groot verval onzer dagen, hun oor niet aan onze tijdgeest lenen. Daar is te meer reden van blijdschap, daar het bij elke verkiezing blijkt, dat dit getal niet af-, maar toenee: nt. Zien wij echter op het verleden, dan is het getal nog altijd maar klein tegenover het getal, dat eenmaal in Friesland de oude beproefde waarheid aan- Inng. Nochtans is het een verblijdend teken, dat er nog zijn, die met de beginselen, waarvoor onze voorouders eenmaal goed en bloed geofferd hebben, instemmen. Van de drie Noordelijke provmcies is hun aantal nog immer het grootst in Friesland, ofschoon de provincie Groningen bij deze verkiezing allerminst teleurgesteld heeft; ook in deze provincie valt enige vooruitgang te constateren; zoals kan blijken, als wij nu de uitslag der verkiezing in de onderscheidene gemeenten in de provincie G r o- n i n g e n weergeven. Hij luidt als volgt:

Adorp O nu, O in '48; Aduard O nu, 1 in '48; Appingedam 2 nu, 2 in '48; Baflo ] nu, O in '48; Bedum 2 nu, 2 in '48; Beerta 7 nu, 6 in '48; Bellingerwolde 5 nu, 2 in '48; Bierum 2 nu, 6 in '48; Ten Boer 4 nu, 1 in '48; Delfzijl 15 nu, 9 in '48; Eensum 5 nu, 2 in '48; Ezinge O nu, 1 in '48; Finsterwolde 9 nu, 5 in '48; stad Groningen 190 nu, 194 in '48; Grootegast 7 nu, 20 in '48; Grijpskerk 7 nu, 1 in '48; Haren 3 nu, 14 in '48; Hogezand-Sappemeer 16 nu, 16 in '48; Hoogkerk 15 nu, 3 in '48; Kantens O nu, 2 in '48; Kloosterburen 2 nu, 2 in '48; Leek 4 nu, 3 in '48; Leens 2 nu, 2 in '48; Loppersum O nu. 1 in '48; Marum 5 nu, 7 in '48; Meeder 3 nu, 1 in '48; Middel- Sium 1 nu, 4 in '48; Midwolda 13 nu, 12 in '48; Muntendam O nu, O in '48; Nieuwe Pekela 2 Onu, 17 in '48; Nieuwe Schans 5 nu, 2 in '48; Nieuwolda 1 nu, 4 in '48; Noordbróek 1 nu, 3 in '48; Noorddijk 1 nu, 2 in '48; Oldehove 1 nu, O in '48; Oldekerk 2 nu, 2 in '48; Onstwedde 105 nu, 64 in '48; Oude Pekela 8 nu, 9 in '48; Scheemda 5 nu, 3 in '48; Slocfhteren 16 nu, 8 in '48; Stedum 1 nu, 2 in '48; Termunten O nu, 3 in '48; Uithuizen 1 nu, O in '48; Uithuizermeden 18 nu, 6 in '48; Ulrum 10 nu, 3 in '48; Usquert 1 nu, O in '48; Veendam 14 nu, 9 in '48; Vlagtwedde 7 nu, 9 in '48; Warfum 1 nu, 2 in '48; Wedde 3 nu, 5 in '48; Wildervank 10 nu, 11 in '48; Winschoten 14 nu, 7 in '48; Winsum 0 nu, 2 in '48; 't Zandt 6 nu, 4 in '48; Zuidbroek 5 nu, 5 in '48; Zuidhom 2 nu, 2 in '48.

Zoals reeds opgemerkt geeft de provincie Groningen ten aanzien van de laatste Tweede Kamerverkiezingen voor de S.G.P. geen reden tot teleurstelling. Ook in deze provincie valt vooruitgang te constateren, al is het dan niet in die mate als in Friesland. De S.G.P. zag daar haar stemmenaantal van 517 tot 571 stijgen. De stad Groningen staat in stemmenaantal, al daalde dit met een viertal stemmen, nog steeds aan de spits. Verblijdend is het, dat de gemeente Onstwedde — wat nog nimmer is voorgekomen — meer dan 100 stemmen voor de S.G.P. uitgebracht heeft. Anderzijds, hoe groot is het verval in deze provincie, waarin toch eenmaal velen gewoond hebben, die de leer der vaderen met hart en ziel waren toegedaan.

Tenslotte rest ons nog een weergave van de op de S.G.P.-lijst uitgebrachte stemmen in de provincie Drente te geven.

Deze luidt als volgt:

Anlo 1 nu, 15 in '48; Assen 23 nu, 44 in '48; Beilen 9 nu, 18 in '48; Borger 2 nu, 4 in '48; Coevorden 14 nu, 9 in '48; Dalen 3 nu, 9 in '48; Dusen O nu, 14 in '48; Dwingelo O nu, 3 in '48; Eelde O nu, 7 in '48; Emmen 25 nu, 48 in '48; Gasselte 2 nu, 3 in '48; Gieten O nu, 5 in '48; Havelte O nu, 3 in '48; Hoogeveen 228 nu, 167 in '48; Meppel 65 nu, 6!5 in '48; Norg 3 nu, 9 in '48; Nijeveen 1 nu, 1 in '48; Odoom 19 nu, 13 in '48; Oosterhesulen 2 nu, 3 in '48; Peize 3 nu, O in '48; Roden 5 nu, 7 in '48; Rolde 2 nu, 7 in '48; Ruinen 10 nu, 19 in '48; Ruinerwold beide jaren 0; Schoonebeek 5 nu, O in '48; Sleen 2 nu, 6 in '48; Smüde 5 nu, 11 in '48; Vledder 1 nu, 9 in '48; Vries 4 nu, 15 in '48; Westerbork in beide jaren 21; De Wijk 6 nu, 5 in '48; Zuidlaren 6 nu, 5 in '48; Zuidwolde 9 nu, 21 in '48; Zweelo O nu, 5 in '48.

Drente heeft in zo verre niet teleurgesteld als daar een teruggang in stemmenaantal voor de S.G.P. waar te nemen is. Bedroeg dat in 1948 567, nu is het 476. Dit behoeft echter geen verwondering te wekken. In 1948 stond als no. 12 op de lijst der S.G.P. een persoon, die als leider en voorstander van de Vrije Boeren Beweging vooral in Drente een aantal voorkeurstemmen verkregen had van boeren, die overigens de beginselen van de S.G.P. niet deelden. Een feit, waarmede men bij de beschouwing van de uitslag in Drente terdege rekening heeft te houden. Doet men dat, dan geeft de uitslag van de verkiezingen in deze provincie niets teleurstellends voor de S.G.P. Integendeel, dan valt ook aldaar, zi) het dan een kleine, een vooruitgang te bespeuren. In Hoogeveen toch, waar de S.G.P. het in Drente in hoofdzaak van moet hebben, liep het stemmenaantal niet onbeduidend van 167 tot 228 vooruit.

Beschouwen wij uiteindelijk de drie Noordelijke provincies in haar geheel nog eens nader, dan geeft de uitslag van de laatst gehouden Tweede Kamerverkiezingen ons wel enige moed voor de toekomst.

Bovengenoemde provincies hebben steeds in vergelijking met de provincies

Zuid-Holland en Zeeland en meerdere, voor de S.G.P. van de dag van haar bestaan af een pover resultaat bij de verkiezingen opgeleverd, maar daarom mag dit voor haar geen reden zijn om hen buiten bespreking te laten en te verwaarlozen, al weten onze vrienden, die aldaar voor de beginselen der S.G.P, zich moeite en arbeid getroosten, bij ervaring welk een moeilijk arbeidsveld deze provincies voor hen zijn, vanwege de grote onkunde, welke er bestaat en vanwege de vaak bittere vijandschap, welke zij bij hun arbeid ontmoeten. Nochtans mag het daarom niet zo zijn, dat de S.G.P. deze provincies enigermate zou mogen verwaarlozen, hetgeen zij in het verleden ook niet gedaan heeft en in de toekomst ook niet van zins is te doen.

Hierbij is nog een bijzondere reden voor de S.G.P. om haar inspanning te verdubbelen.

Het is toch aan de hoofdbestuursleden, die met de verspreiding van de lectuur belast waren, gebleken, dat waar de verkiezingslectuur van de S.G.P. in ruime mate verspreid is geworden, aldaar het stémmenaantal gestegen, soms aanmerkelijk gestegen is.

Dit nu geeft enige goede hoop voor de toekomst en zal voor het Hoofdbestuur zeker aanleiding geven om de lectuur der S.G.P. voorts op nog al ruimere schaal in de Noordelijke provincies te verspreiden; gelijk het bij deze een woord van zeer erkentelijke dank uitspreekt aan degenen, die het daarbij in het Noorden van het land behulpzaam zijn geweest en tevens een beroep op hen doet om het daarbij in de toekomst ook behulpzaam te willen zijn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juli 1952

De Banier | 8 Pagina's

Een nadere beschouwing over de uitslag der Tweede Kamerverkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juli 1952

De Banier | 8 Pagina's