Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

CAPELLE AAN DE IJSSEL- KRALINGSCHEVEER

Op Vrijdag 9 Mei j.l. mochten we het genoegen hebben onze oude partijvoorzitter in ons midden te hebben, voor hel uitspreken van een rede in verband met de a.s. verkiezingen. De voorzitter liet zingen Psalm 84 : 3, las Psahn 2, waarna Ds Zandt in gebed voorging. Aan ae nana van uamei a spraK ae voorzitter J. van Buuren een kort openingswoord en gaf daarna het woord aan Ds Zandt.

Zijn onderwerp was: „Waarom Staatkimdig Gereformeerd? ". Spreker wees er op, dat het van het grootste belang is, dat de partij zich blijft richten naar het Woord van God. En al zijn we dan maar een kleine schare: als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Spreker wees er op, dat hij zijn kracht niet zoekt in het bestrijden van andere partijen, maar dat hij af en toe het verschil tussen de S.G.P. en de andere partijen naar voren zal brengen, opdat men wete waaraan men toe is. De waarheid moet edhter gezegd worden en dan staat het onomstotelijk vast, de praktijk van elke dag bewijst dat, dat de grote Protestantse partijen het beginsel der vaderen naar artikel 36 der N.G.B, hebben verlaten. Zo lang dat zo is, is eenheid met hen niet mogelijk.

Toen ons volk geregeerd werd naar den Woorde Gods heeft het lang gestaan aan de spits der natiën. Maar bewaarheid is geworden ook voor ons: Wat afvalt van de hoge God, moet vallen. En dat is een schrikkelijke val. Gods ordinantiën gelden zowel voor de hoogsten als de geringsten des volks. Daarom behoorde ook het vloeken van Gods Naam strafbaar gesteld te worden, immers men beledigt niet een mens maar God Zelf. Met verwijzing naar de oude synoden en het beleid van regeringspersonen in vroeger dagen, wees spreker er op hoe de overheid de dag des Heeren behoorde te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. Spreker wees daarbij ook op de nieuwe winkelsluitingswet, waarin wel rekening wordt gehouden met menselijke gevoelens, maar niet met Hem, Wiens dag schromelijk wordt ontheiligd.

Gewezen werd op de inconsequente houding van de heren Schmal en ds Fokkema. Spreker wees ook op het verderfelijke beleid inzake Indië. Drie millioen mensen zijn daar omgekomen, omdat msn revolutionnairen in de hand heeft gowerkt, en het van Gods wege gegeven gezag heeft weggetrapt. Zelfs Sjahrir moet erkennen, dat het in Indië een chaos is en dat alles mede daardoor omdat de regering haar plicht niet heeft verstaan en de van Gods wege opgelegde taak heeft verwaarloosd. Spreker wees op mannen als Lodesteyn, Teehnck en Ledeboer, die eertijds al wezen op het grote voorrecht van de band tussen Indië en Nederland. Deze is historisch g * groeid en meer en meer komt openbaar, dat we elkander niet kunnen missen. Verarming en ellende zijn de gevolgen or van. Het wanbeleid van de regering heeft schatten verslonden; de belastingdruk is ondragelijk geworden. En mede daardoor stopt de regering de bronnen van welvaart toe, waardoor dit zelf weer op de regering terugslaat. Denk maar aan het reeds zeer grote werklozencijfer. Allerwege wordt geroepen om internationalisme. En zelfs A.R. en G.H., die weten kunnen hoe de Heere ons een zelfstandig volksbestaan heeft gegeven, zingen mee in het koor der internationalisten. Geviis, de Heere is met Zijn' oordelen op aarde. Twee wereldoorlogen in deze eeuw en de dreiging van een derde bestaat er. De tijdgeest heeft schijnbaar allen in slaap gewiegd. Spreker eindigde zijn met grote aandacht beluisterd betoog met de woorden: „Wat vree heeft elk, die Uwe wet bemint", dat is meer waard dan geld en goed. Na gesloten te hebben met gebed. Het ds Zandt nog zingen Psalm 72 : 11. De eerw. heer M. de Vos nam nu nog even het woord. Hij dankte namens de kiesvereniging Ds Zandt voor zijn principiële rede en toonde aan, dat ons volk zich het oordeel allerwege waardig maakt. Nodig is ook de persoonlijke bekering. Hij bad ds Zandt kracht en sterkte toe en sprak de wens üit, dat hij nog

wat jaren voor Ons géSpddi'a rtiag öllJVöö. Daarna liet hij Ds Zandt toezingen Psalm 121 : 3.

Ds Zandt dankte voor de gevoelige woorden en het gezongene en beval zich aan, temidden van alle moeilijkheden en strijd, in het gebed van hen, die bidden geleerd hebben, waarna de vergadering uiteen ging.

Wij zouden hier aan toe willen voegen: Dat toch ons volk doordrongen werd van de beginselen der waarheid. Velen zijn lauw en laks en denken het zal toch wel gaan zoals het gaan moet. Maar de Heere heeft in Zijn Woord ons allen de weg gewezen, die we te gaan hebben, ook op staatkundig terrein. En ook wij staan mede schuldig aan de zonden en aan de ondergang van ons volk, indien wij niet steunen in de strijd, die gevoerd wordt om des beginsels wil. De rede van Ds Zandt zij een aansporing om die beginselen, ieder in eigen kring, uit te dragen, en boven alles te bidden tot de Heere, dat Hij hen, die op verantwoordelijke posten staan, de kracht mocht geven, die ook zij van node hebben.

A. W. VERHOEF, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 augustus 1952

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 augustus 1952

De Banier | 8 Pagina's