Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De formatie van het nieuwe ministerie

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De formatie van het nieuwe ministerie

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dl Donker heeft dan eindelijk het stilzv/ijgen verbroken en ter zake van de vorming van een nieuw kabinet een belangrijke mededeling gedaan. Hij heeft namelijk op het einde van de week van 10 Augustus verklaard, dat thans de formatie van een extra-parlementair kabinet mogelijk is, waarin personen, behorende tot vier partij (te weten de K.V.P, , de P.v.d.A., de C.H.U. en de A.R.P.), zitting hebben. Hij voegde aan deze zijn verklaring toe, dat de besprekingen over de bezetting van de verschillende posten nog wel enkele dagen in beslag zouden nemen.

Bij deze formatie is wel een zekere koehandel gedreven geworden. Velen waren van mening, dat professor Beel minister-president zou worden, doch dit is niet het geval. Dit wordt dr Drees. Ter vergoeding voor hetgeen voor velen een teleurstelling is, krijgt de K.V.P. nu zes zetels in het kabinet toegewezen, terwijl de P.v.d.A. met vijf zetels genoegen genomen heeft.

Het kabinet zelf zal bestaan uit 15 leden, 6 R.K., 5 socialisten, 2 Christelijkhistorischen en 2 Anti-revolutionnairen. Het ziet er naar uit, dan van de R.K. ministers alleen prof. Rutten als minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op zijn post terug zal keren, terwijl de portefeuille van Buitenlandse Zaken', Binnenlandse Zaken, Justitie en voor P.B.O., Middenstandszaken en Bezitsvorming door vijf R.K. ministers bezet zullen worden, waarvan de namen niet met volstrekte zekerheid te noemen zijn; en dat van de socialisten dr Drees, de heer Mansholt en mr dr In 't Veld de portefeuilles, die zij in het oude ministerie waarnamen, ook in het nieuwe zullen waarnemen, terwijl voor Financiën de portefeuille aan het socialistische Eerste Kamerlid van de Kieft en de portefeuille van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan het socialistische Tweede Kamerlid Suurhoff toegekend zullen worden; en dat voor de Christelijk-historische minister Staf op het departement van Oorlog en Marine zal blijven en professor Kernkamp als minister van Overzeese Rijksdelen zal optreden; en dat van de Anti-revolutionnairen professor dr Zijlstra, thans hoogleraar aan de Vrije Universiteit, als minister van Economische Zaken en mr Algera, thans Tweede Kamerlid, als minister van Verkeer en Waterstaat zullen functionneren, Wat de R.K. ministers, wier namen niet met stellige zekerheid te noemen zijn, betreft, van hen wordt als minister van Justitie mr Cals, thans secretaris van Onderwijs, als minister van Binnenlandse Zaken ir. Ridder van der Schueren, thans Commissaris der Koningin in Overij.ssel, en als minister voor P.B.O., Middenstandszaken en Bezitsvorming de heer de Bruyn, thans voorzitter van de R.K. Arbeiders Beweging gedoodverfd, terwijl voor de ministerszetels van Buitenlandse Zaken (er zullen twee ministers in deze functie worden benoemd, één voor zaken in Den Haag sn één voor zaken daarbuiten) verschillende personen van de R.K. fractie worden genoemd (onder meer ook die van ir Ridder van der Schueren) als toekomstige functionnarissen worden genoemd. Als het ministerie uiteindelijk gevormd

zal zijn, zal het zeer wel mogelijk kunnen blijken, dat onderscheidene personen ten onrechte als toekomstige ministers gedoodverfd zijn, want bij de vele namen, die er genoemd worden, komen ook de R.K. burgemeester van 's-Hertogenbosch, mr Loeff, en de eveneens R.K. burgemeester van Arnhem, de heer Matser, de tweede voorzitter van de "K.V.i"., voor een benoemmg van mmister van Binnenlandse Zaken in aanmerking.

Tegen de benoeming '.van de heer de Bruyn, die als minister zonder portefeuille voor de P.B.O., middenstandszaken en de bezitsvorming gedoodverfd is, openbaart zich in de R.K. middenstand, alsook in de kringen vaft de R.K. handeldrijvende en kleine industrieën, verzet. Men vraagt zich daarin met bezorgdheid af of deze wel de geschikte persoon is om de belangen van de middenstand te behartigen. Sterk wordt uit die kringen aangedrongen op de aanstelling van een afzonderlijke staatssecretaris voor de middenstand, waarvoor men in die kringen dan de benoeming van mr Boutz, die bij de laatste verkiezingen niet als lid van de Tweede Kamer herkozen werd, zou begeren.

Zoals de zaken op het ogenblik, waarop wij dit artikel schrijven, staan, moet de bezetting der beide - portefeuilles van Buitenlandse Zaken voor de formateur, vclgens een door hem gedane verklaring, nog de meeste moeilijkheden opleveren.

Moeilijkheden doen zich ook nog voor ten opzichte van de benoemingen van de staatssecretarissen. Daarop zullen wij echter maar niet nader ingaan, dewijl wij liever de uiteindelijke uitslag van de bemoeienissen van de formateur afwachten, dan nader in te gaan op het geharrewar, waarbij nog zoveel onzekers is, doch één ding maar al te zeker is, namelijk, dat bij de gedreven koehandel, waarbij allerlei partijen persoonlijke belangen zo op de voorgrond kwamen, het algemene landsbelang op de achtergrond geraakt is.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 augustus 1952

De Banier | 8 Pagina's

De formatie van het nieuwe ministerie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 augustus 1952

De Banier | 8 Pagina's