Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nadere beschouwing over de Tweede Kamerverkiezingen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nadere beschouwing over de Tweede Kamerverkiezingen

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

De provincie Gelderland

Het best hebben wij voor het lest bewaard. Het zijn toch de provincies Gelderland en vooral Zuid-Holland, weUce het leeuwenaandeel in de stemmen voor do S.G.P. hebben aangebracht. Het eerst gaan wij hierbij de uitslag van de verkiezingen in Gelderland nader beschouwen. Deze provincie telt twee kiesdistricten, die van Arnhem en Nijmegen. Wij zullen deze echter niet afzonderlijk behandelen, maar het gewest in zijn gegeheel. Daarbij geven we dan om te beginnen de uitslag van de onderscheidene Gelderse gemeenten weer en dat zo veel mogelijk in alphabetisehe volgorde, waarbij wij eerst het in dit jaar op de S.G.P. lijst uitgebrachte aantal stemmen vermelden en daarachter, tussen twee haakjes geplaats, dat van 1948. In Gelderland is dan in de verschillende gemeenten de uitslag als volgt:

Aalten 14 (16); Ammerzoden 75 (65); Apeldoorn 1032 (983); Arnhem 225 (290) Bameveld 1989 (1985); Beesd 102 (96); Bemmel 9 (9); Bergh 12 (12); Beusichem 68 (77); Borculo 2 (1); Brakel 431 (412); Brammen 15 (24); Buren 76 (92); Buurmalsen 146 (137); Culemborg 182 (146); Deü 67 (75); Dinxperlo 3 (2); Dodewaard 203 (216); Doesburg 10 (11); Doetinchem 143 (100); Doomspijk 1180 (1255); Echteld 207 (212); Ede 4831 (4280); Eibergen 2 (5); Elburg 397 (401); Eist 53 (59); Epe 426 (410); Ermelo 1913 (1599); Est en Opijnen 89 (64); Gameren 429 (351); Geldermalsen 354 (341); Gorsel 12 (10); Groenlo 5 (1); Haaften 242 (236); Harderwijk 640 (639); Hattem 43 (28); Hedel 220 (161); Heerde 134 (82); Heerewaarden 2 (6); Hemmen 31 (31); Hengelo 36 (53); Herwijnen 83 (78); Heteren 268 (272) Hoevelaken 216 (206; Hummelo en Keppel 33 (13); Hurwenen 13 (10); Kerkwijk 119 (82); Kesgteren 1037 (823); Lichtenvoorde 3 (0); Lienden 365 (392); Lochem 12 (9); Maasdriel 36 (32); Maurik 119 (87); Nederhemert 325 (312); Neede 3 (3); Nijkerk 758 (649); Nijmegen 92 (108); Oldebroek 1051 (1096); Ophemert 40 (37) Poederoyen 348 (291); Putten 874 (796) Renkum 357 (287); Rheden 69 (64): Rossum 8 (8); Rozendaal 0( 9); Scherpenzeel 136 (123); Tiel 30 (37); Valburg 366 (337); Varik 23 (28); Voorst 124 (127); Vorden 16 (35); Vuren 27 (32); Waardenburg 259 (243); Wadenoyen 85 (101); Wageningen 412 (381); Warnsveld 4 (6); Winterswijk 6 (17); Wisch 14 (18); Zalt-Bommel 87 (67); Zelhem 107 (149); Zevenaar 5 (5); Zoelen 33 (54); Zuilichem 229 (198); Zutphen 32 (40).

Van de navolgende gemeenten, die in 1948 alle beneden de tien stemmen voor de S.G.P. uitgebracht hebben, zijn ons de uitslagen van 1952 niet bekend. Wel die van 1948, welke wij tussen twee haakjes geplaatst weergeven. Het zijn:

Angerlo (6); Appeltem (1); Batenburg (0); Borgharen (0); Betmingen (2); Didam (3); Dreumel (0); Druten (6); Gendt ven (4); Ewijk (1); Gendringen (5); Gendt (5); Groesbeek (1); Herwen en Aerdt (7); Heumen (1); Huissen (2); Laren (2); Milligen (2); Overasselt (3); Pannerden (0); Ruurlo (2); Steenderen (6); Ubbergen (2); Wamel (8); Wehl (1); Westervoort (6); Wychen (3).

DG S.G.P. heeft in Gelderland bij de Tweede Kamerverkiezingen een stemmenaantal verkregen, waarop zij met vol- doening kan terugzien. Zij behaalde toch in het kiesdistrict Arnhem 16.884 stemmen, tegen 15.835 in 1948, en in dat van Nijmegen 7.534 tegen 6.927 bij de vorige verkiezing, hetgeen over de gehele provincie berekend 24, 418 tegen 22, 762 stemmen is. Met deze uitslag neemt deze provincie ook ditmaal achter Zuid-Holland de nveede plaats in de rij der provinciën in. Daartoe heeft de uitslag van de verkiezingen van het ons zo welbekende en onvergetelijke Ede hard bijgedragen. Deze is bepaald prachtig geweest. Door van 4280 tot 4831 stemmen op te klimmen, ging de S.G.P. daarin maar eens eventjes 551 stemmen vooruit. Daarmede bracht zij meer dan een vierde van het in het kiesdistrict Arnhem op de S.G.P. candidatenlijst uitgebrachte stemmenaantal uit. Waarlijk, een grotelijks verbhjdend resultaat.

Verblijdend is evenzeer onder de gemeenten in het kiesdistrict Arnhem de uitslag van Ermelo. Daar viel een winst tl? boeken van 314 stemmen, terwijl on- •ier de gemeenten op de Veluwe de uitslag der verkiezingen in Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde, Hoevelaken, Putten, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen reden tot verheuging geeft, dewijl in deze gemeenten in de ene een meerdere, in de andere een mindere vooruitgang — zoals onze lezers uit de bovenstaande opgave kunnen zien — valt te constateren. Voorts behaalde de S.G.P. in de Veluwse gemeenten Bameveld en Harderwijk vrijwel een zelfde aantal stemmen als in 1948, terwijl zij in vergelijking met de verkiezingen van 1948 in Elburg 4, in Doornspijk 75 en in Oldebroek 55 stemmen terugliep en daarentegen in de in de Neder-Veluwe gelegen gemeente Renkum mooi jnet 70 stemmen vooruitging-

Wat de hoofdstad van Gelderland, Amhem, aangaat, waar het stemmenaantal iu 1948 voor de S.G.P. buitengewoon hoog was, daarin daalde dit, helaas, ge­ lijk dat ook in zeer geringe mate in de gemeente Voorst het geval was. Teleurstellend was ook de uitslag der verkiezingen in Nijmegen. Ook daar was een daling, welke echter ruimschoots vergoed werd door zeer mooie uitslagen van sommige gemeenten in het kiesdistrict Nijmegen.

Daarin neemt de gemeente Kesteren wel de eerste plaats in. Deze kwam met een prachtige uitslag uit de bus. Meer dan 200 stemmen verkreeg zij daar nu dan bij de verkiezingen in 1948. Ook de gemeente Gameren leverde voor de S.G.P. een zeer mooi resultaat op, wat ook, in mindere of meerdere mate, zoals de lezers uit de opgave zelf kunnen nagaan, geldt van de navolgende gemeenten: Ammerzoden, Brakel, Beesd, Buurmalsen, Culemborg, Est en Opijnen, Geldermalsen, Haaften, Hedel, Herwijnen, Hurwenen, Kerkwijk, Maurik, Nederhemert, Ophemert, Poederoyen, Rheden, Valburg, Waardenburg, Zalt-Bommel en Zuilichem. Een groot aantal gemeenten alzo, waarin meermalen een belangrijke vooruitgang voor de S.G.P. geconstateerd kan worden. Voegt men bij deze gemeenten nog de gemeenten Borculo, Dinxperlo, Gorsel, Groenlo, Hummelo en Keppel, Lichtenvoorde, Lochem, Maasdriel, alsook vooral Doetinchem, waar de S.G.P. al een heel mooie verkiezing achter de rug heeft. Zij kwam daar van 100 stemmen m.aar eens eventjes op 143 stemmen, dan zijn er gelukkig in Gelderland heel wat gemeenten aan te wijzen, waar de S.G.P. beginselen, gezien de uitslag der verkiezingen, in de ene gemeente meer dan in de andere, ingang blijken gevonden te hebben.

Nochtans is het teleurstellend, dat er ook in Gelderland nog maar al te veel gemeenten zijn, waarin de S.G.P.-beginselen geen ingang vinden, en ook al gemeenten zijn, waarin in vergelijking met de verkiezingen van 1948 enige terugslag voor de S.G.P. is, al is het dan ook meest­ al een geringe, die bijvoorbeeld tengevolge van overlijden of verhuizing kan ontstaan zijn.

Wij wen.sen onze vrienden en werkers in Gelderland daar eens expres op te wijzen, het zijn behalve de reeds genoemde gemeenten: Aalten, Beusichem, Brummon, Buren, Deil, Dodewaard, Doesburg, Echteld, Eibergen, Eist, Herewaarden, Hengelo, Heteren, Lienden, Rozendaal, Tiel, Varik, Vorden, Vuren, Wadenoycn, Warnsveld, Winterswijk, Wisch, Zelhem, Zoelen en Zutphen, terwijl de S.G.P. ten aanzien van de verkiezingen van 1948 gelijk bleef in de gemeenten Bemmel, Bergh, Hemmen, Neede, Rossum en Zevenaar, en door ons van de gemeenten, waarvan ons de uitslag van de verkiezingen van 1952 onbekend zijn, generlei mededeling kan worden gedaan over voor- of achteruitgang.

Wanneer wij de besturen, leden, werkers en vrienden van de S.G.P. in Gelderland op achteruitgang expresselijk gewezen hebben, dan houdt zulks allerminst enig verwijt in. Wij weten, dat ook door hen over het algemeen hard voor een goede uitslag gewerkt is, gelijk dat in heel het land het geval is.

Desniettemin kunnen wij zulks niet achterwege laten. Het is onze vaste overtuiging, dat er, gelet op de gezindheid van de Gelderse bevolking, nog wel wat, mogelijk zelfs heel wat, voor de beginselen in Gelderland te bereiken valt. Zeker, daar zijn streken in Gelderland, waarin de oude waarheid, die naar de godzaligheid is, zoek is, alsook waarin Rome de heerschappij voert, nochtans zijn er ook, waar dit allerminst het geval is, en waar de leer der vaderen nog op prijs wordt gesteld. In die streken zijn er nog maar al te veel personen, die zich door de valse voorstellingen van zaken, door lieden, die de S.G.P. gram zijn, uitgegeven, zoals die ook dit jaar in verkiezingslectuur, bepaaldelijk ook al in strooibiljetten, ook in Gelderland, onder de bevolking verspreid zijn, laten misleiden.

Daarom is het een geboden zaak, ook in jaren als er geen verkiezing plaats vindt, door verspreiding van de lectuur van de S.G.P. meer bekendheid te geven aan de beginselen en het streven van de S.G.P. Wanneer toch de mensen op juiste wijze voorgelicht worden aangaande de S.G.P., dan laten zij zich niet zo gemakkelijk door allerlei valse voorstellingen van rechts en links om de tuin leiden.

Dit mogen onze vrienden in Gelderland en ook elders bedenken, de handen aan de ploeg slaan om door verspreiding van de S.G.P. lectuur haar beginselen grotere ingang te doen vinden. Daar zijn nog streken genoeg in Gelderland, waar dit met een goed resultaat gedaan kan worden en daarom bestaat er ook een goede hoop, dat de S.G.P. in de toekomst in Gelderland nog meer vooruit zal gaan dan zij dit nu reeds bij deze verkiezingen en bij de vorige deed.

ERRATA

Een vriend uit Noord-Brabarit heeft ons er attent op gemaakt, (waarvoor wij hem

onze erkentelijke dank betuigen), dat er ten aanzien van de uitslag van de verkiezingen in Sprang-Capelle een fout is ingeslopen. In een der vorige nummers van De Banier is opgegeven 43 (51); dit had moeten zijn 430 (510). Blijkbaar zijn er bij het drukken, wat gemakkelijk kan plaats hebben, twee nullen, welke in deze wel van grote betekenis zijn, weggevallen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1952

De Banier | 8 Pagina's

Nadere beschouwing over de Tweede Kamerverkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1952

De Banier | 8 Pagina's