Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor Gemeentebestuurder

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor Gemeentebestuurder

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

U(M> A

Reeds eerder is de aandacht gevestigd op de nieuwe Winkelsluitingswet. Zoals gesteld, kleven daaraan principiële bezwaren, zoals bij de behandeling in de Tweede Kamer wel is gebleken uit de redevoeringen, daarover door onze Kamerleden gehouden.

Die wet geeft verschillende vrijheden inzake de Zondag. Er zijn bepalingen bij, waartegen een gemeentebestuur niets kan doen, omdat het nu eenmaal wet is, en een gemeentebestum- geen wettelijke bepalingen kan veranderen, of bepalingen maken, welke hetzelfde beogen als in een wet beoogd is. Nu bestaat de mogelijkheid, dat er colleges van burgemeester en wethouders zijn, die menen, dat de vrijheden, welke er in de wet zijn, moeten blijven. Of die, uit zekere overwegingen, maar niet tot het doen van voorstellen komen. De wet staat per 1 October in werking te treden en dan zullen eventueel bestaande bepalingen tot afwijkingen van die der oude wet komen te vervallen en zal de nieuwe wet ten volle gaan werken als er geen gemeentelijke bepalingen zijn.

Daarom ligt er een taak voor onze raadsleden, als dat niet door burgemeester en wethouders wordt voorgesteld. Volkomen wordt erkend dat er grote bezwaren zijn, ja, dat het schier niet mogelijk is voor een raadslid om hier afgeronde voorstellen te doen. Immers, het maken van verordeningen is niet ieders werk, en wat ervaring of onderlegging ia techniek daarvan is zeker nodig. Maar, het zal ook anders kunnen dan juist door een afgerond voorstel. Er kunnen vragen worden gesteld aan burgemeester en wethouders. Dat is toch een recht, dat in iedere gemeente geldt. Er zijn wel gemeenten, waar na de vergaderingen geen rondvraag meer gehouden wordt, en dat is niet in strijd met de wet, maar het zou toch wel tegen de wet strijden als een raadslid geen vragen meer stellen kon.

Ook kan een zogenaamd beginselvoorste] worden gedaan. Ieder lid heeft toch het recht om zaken, vreemd aan de orde van de dag, dus zaken, welke niet op de agenda voor de vergadering staan, aanhangig te maken. Raadpleeg daarover eens het reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad.

Als het goed is, zal ieder raadslid dat toch in zijn bezit hebben. En, mocht dat zo niet zijn, dan kan hij er wel inzage van vragen. Tevens kan worden aangedrongen om het te verkrijgen. Het is eigenlijk wel wat erg, dat zo nog moet worden geschreven, want het is tegen alle regelen, ook die van het fatsoen in, wanneer een raadslid geen reglement van orde voor de vergaderingen zou hebben.

We leven in een tijd, waarin het „perfectionnisme", het streven naar volmaking, hoogtij viert, en dan zal toch zeker getracht moeten worden om de raadsleden de regelen, volgens welke vergaderd wordt, te geven. Om nu tot de winkelsluiting terug te te keren, moet er op worden gewezen, dat in die wet ook het venten is geregeld.

Het venten met geringe eetwaren op Zondagen is echter niet verboden, maar uitdrukkelijk toegestaan. Daardoor kan dus de ijsventer met zijn klingelende bel gebruik, of beter misbruik er van maken, tot ontheiliging van Gods dag en grote ergernis van hsn, die anders wensen, of tot verstoring van een godsdienstoefening. Er bestaat echter mogelijkheid om te bepalen dat die vrijstelling niet geldt. Die mogelijkheid is in artikel 11 der wet geregeld.

Het zal dus nodig zijn om daar aan aandacht te schenken en met eventuele principiële voorstellen te komen. Er kunnen nog wel enkele andere zaken ook worden geregeld, maar dat betreft meer het al dan niet langer openstellen van winkels in de week. Ook kan een gemeenteraad wel bepalingen maken, waardoor er op de Zondagen winkels kunnen geopend zijn, maar het is niet nodig daaraan aandacht te schenken. In gemeenten met een wer­ kende bevolking kan er weinig mogelijkheid zijn om in de daguren te gaan inkopen. Dan kan uit zakelijk oogpunt verlenging van de openstelling van de winkels op werkdagen nodig zijn. Ook daarin kunnen we onze ingezetenen dienen, en, al is de S.G.P. ook in de eerste plaats beginselpartij, ook dat mogen we niet nalaten.

Voor zo ver een raadslid moeilijkheden heeft, is het gewenst inlichtingen te vr'agen. In onderscheidene provinciën is reeds een verband van overheidspersonen en zal zeker de secretaris daarvan wel vragen willen beantwoorden, dan wel de weg weten, waardoor die vragen beantwoord kunnen worden. Er is bovendien reeds een contactorgaan voor bet gehele land ingesteld, dat ook vragen wil bezien, voornamelijk die, welke in het verband niet kunnen worden opgelost.

Ook , , Gemeentebestuurder" is wel bereid, om, .waar mogelijk, te helpen. De vragen kunnen aan hem worden gedaan over „De Banier". Te adresseren: Aan Gemeentebestuurder, p.a. , , De Banier", Postbus 2019 te Utrecht.

GEMEENTEBESTUURDER

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 september 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor Gemeentebestuurder

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 september 1952

De Banier | 8 Pagina's