Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De millioenen-nota

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De millioenen-nota

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

\'oor het eerst na zeven jaren werd deze nota door een andere minister van financiën dan mr Lieftinck de Staten-Generaal aangeboden. Hetgeen niet in heeft, dat deze nota er rooskleuriger uitziet dan de door de vorige minister van financiën ingediende miUioenen-nota's. Neen, ook deze nota toont ons, hoe zorgwekkend het er nog altijd met 's lands financiën voorstaat. Daarin wordt het tekort op de Rijksbegroting voor 1953 op 492 millioen gulden geschat.

Dit is al zeer bedenkelijk, waar de schuld des Rijks nog immer zo vele milliarden bedraagt; te meer, waar op deze schatting geen staat kan worden gemaakt. De oorspronkelijk vastgestelde begroting voor 1952 toch gaf een tekort van ƒ 262 millioen aan, maar al spoedig bleek, dat deze beraming veel te laag was. Na de in de loop van het jaar aangebrachte wijzigingen, wordt het tekort op de begroting van 1952 thanssop 611 millioen gulden geschat. Voorwaar geen gering nadelig verschil! En het is te vrezen, dat het met de rijksbegroting voor 1953 weer dezelfde kant uitgaat, dat dus het tekort aanmerkelijk groter zal zijn dan het thans geraamd is. Voor die vrees bestaat gegronde reden, dewijl immers de achterstand in de militaire uitgaven in de komende jaren moet worden ingehaald en de achterstand in de betaling der belastingen grotendeels is ingehaald.

Dit heeft te betekenen, dat het rijk voor het jaar 1953 heeft te rekenen op naar schatting 350 a 400 millioen hogere uitgaven en op minder inkomen naar beraming 375 millioen gulden, waardoor het tekort op de begroting voor 1953 wel eens 700 millioen zou kunnen bedragen. Er bestaat alzo geen gering gevaar, dat er een sterk inflationistische invloed uit zal gaan van het tekort van vele honderden millioenen op de begroting.

Enige uitkomst zou er, menselijker wijs gesproken, te verwachten zijn, indien de internationale toestand, waarop echter zeer weinig hoop is, verbeterde. Doch zo lang de verhouding onder de volken zo spannend is, als zij thans is, zal de defensie van ons land zware financiële offers van ons volk blijven vorderen; offers, die inderdaad zeer zwaar zijn, want op de begroting voor 1953 is niet minder dan 1500 millioen gulden voor de verdediging uitgetrokken, dat is meer dan een vierde deel van alle staatsuitgaven.

Voegt men daarbij nog de ruim 700 millioen voor de dienst van de nationale schuld, waarop niet bezuinigd kan worden, dan komt men reeds tot meer - dan 29 procent der rijksuitgaven. Bij de zorgwekkende staat van 's lands financiën en bij de exorbitant hoge lasten en belastingen, welke ons volk heeft op te brengen, is één ding — dat al veel te lang verwaarloosd is — wel dringend noodzakelijk, namelijk versobering op de uitgaven.

De financiën van het rijk zijn in zulk een deplorabele staat gekomen, dat zelfs in de millioenennota verklaard wordt, dat, indien er een algemene achteruitgang in de conjunctuur intreedt, welhaast onoverkomelijke moeilijkheden voor onze staatshuishouding te verwachten zijn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 september 1952

De Banier | 8 Pagina's

De millioenen-nota

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 september 1952

De Banier | 8 Pagina's