Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

PARTIJBUREAU

Ir. dank werden ontvangen de bijdragen voor het Partijbureau van de kiesverenigingen te Hoofddorp ƒ 5, —; Biggekerke ƒ 4.-; Nw en St Joosland ƒ 4.-; Koudekerke ƒ 3.50; Rotterdam-Noord ƒ 6.-; Doomspijk ƒ 2.50; Oostkapelle ƒ 12.-; VVestkapelle ƒ 10.-; Woubrugge ƒ 3.25; Waarde (Z) ƒ 40, -; Meliskerke (nagift) f 10.50; Lemmer ƒ 5.—; Kamperland / 2.50; Grijpskerke ƒ 8.05; Hillegom ƒ 5.—; Zuid-Beijerland ƒ 5.—; Nieuwerkerk (Z.) ƒ 10.-; Maartensdijk (U.) ƒ 10. Bijdragen moeten worden gestort op de postrekening van het Partijbureau ten name van de secretaris der S.G.P., no. 188302, Den Haag.

LIJSTEN

Hoewel we voor de tweede maal een lijst ter invulling zonden betreffende samenstelling van het bestuur, ter voldoening aan artikel 16 der Partijstatuten, bleef toch nog een aantal secretarissen in gebreke om de lijst ingevuld terug te zenden. We zien ons dan ook genoodzaakt om de kiesverenigingen, wier secretarissen nog niet aan hun verplichtingen voldeden, te publiceren en de secretarissen langs deze weg te verzoeken om de lijst direct ingevuld aan het Partijbureau toe te zenden. De Bilt, Culemborg, Gouda, Goudriaan, Klundert, Lange Ruige Weide, Marknesse, Meerkerk, Monster, Naarden, Reeuwijk, Renkum, Rotterdam Banier VII (IJsselmonde), Rotterdam Banier VIII (Hillegersberg), Schelluinen. Telefoon Partijbureau 557095.

GEMEENTERAADSVERKIEZING

Nauwelijks is de verkiezing voor de Tweede Kamer achter de rug of een nieuwe verkiezing staat voor de deur, namelijk die voor de gemeenteraden. In 1953 toch zullen de kiezers zich weer hebben uit te spreken over de samenstelling der plaatselijke besturen. Er komt voor de kiesverenigingen dus weer heel wat werk. Begonnen moet worden met het opstellen van een candidatenlijst. Hoe dat moet, kan men beschreven vinden in artikel 12 der Partijstatuten, waarheen wij hierbij verwijzen. Volgens dat artikel kunnen de leden aan de besturen hunner kiesverenigingen namen van candidaten opgeven. De gelegenheid daartoe staat open tot op de leden­ vergadering der gemeentelijke kiesvereniging, die vóór 15 Februari moet worden belegd. Men heeft dus nog ruimschoots de tijd, maar het is toch sterk aan te raden om er niet tot het allerlaatste mede te wachten. Hoe eer de lijst wordt opgesteld, hoe beter. NP het bepalen van het aantal namen wordt door de ledenvergadering over de volgorde der candidaten op de voorlopige candidatenlijst gestemd. Deze voorlopige lijst moet onvertuijld gezonden worden aan het bestuur der Statenkringvereniging en aan het Partijbureau.

Wat het eventueel indienen van bezwaren tegen candidaten betreft, zij naar artikel 12 verwezen. Insgelijks voor wat aangaat de gang van zaken in gemeenten, waar meerdere plaatselijke kiesverenigingen zijn. De Partijsecretaris,

Ir. C. N. VAN DIS

ERMELO

Op 16 September j.l. vergaderde de kiesvereniging bij Vriend Oudendoi'p in Speulde. De voorzitter opende de vergadering met het laten zingen van Psalm 89 : 3 en gebed, waarna hij Nehemia 1 voorlas en in zijn openingswoord ten eerste stilstond bij de gehouden verkiezing. Alhoewel het aantal stemmen geklommen was, zo was evenwel de verwachting van velen nog hoger. Naar aanleiding van het voorgelezen hoofdstuk sprak hij een openingswoord. Nadat Nehemia met de toestand van het volk op de hoogte kwam, werd hij verwaardigd cm met de zonde voor de Heere te komen, waarbij hij ondervond, dat de ware bedelaars altijd verhoord worden. Tenslotte wees de voorzitter op de noodzakelijkheid voor een elk onzer om voor God in de schuld te komen.

Hierna kreeg de secretaris gelegenheid om de notulen voor te lezen, die zonder verandering goedgekeurd en getekend werden. Verder werd besproken en besloten een spreker te vragen. De secretaris zal zorg dragen voor een gebouw in Ermelo of Horst. Vastgesteld v\erd om in het laatst van November weer te vergaderen. Hierna kreeg vriend Klaassen gelegenheid om zijn inleiding voor te lezen, welke handelde over artikel 28. Bij de daarop volgende bespreking werden verschillende vragen gesteld. Hierbij werd opgemerkt, dat Gods volk zo menigmaal de Heere vooruit loopt, hetwelk niet tot Gods eer is. Hierna volgde de pauze. De presentielijst werd getekend; aanwezig waren 17 leden. Voor een inleiding geeft vriend F. van Bentum zich op voor de volgende vergadering. Tenslotte werden nog enkele geldzaken geregeld, waarna de voorzitter aan vriend Bone vroeg om met gebed en dankzegging te willen eindigen, waaran deze voldeed nadat nog gezongen was Psalm 25 : 3.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 oktober 1952

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 oktober 1952

De Banier | 8 Pagina's