Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor Gemeentebestuurder

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor Gemeentebestuurder

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Uo-oJi

Eigenlijk is het opschrift boven deze brief niet juist, want niet een gemeentebestuurder, maar particulieren hebben „Gemeentebestuurder" gevraagd zijn mening te geven. Maar omdat de vragen aan „Gemeentebestuurder" zijn gedaan, zal hij dus een brief schrijven onder het bekende hoofd. Gevraagd is hoe te handelen inzake de candidaatstelling bij de komende gemeenteraadsverkiezing. Naar „Gemeentebestuurder" weet, zal het Hoofdb& stuur daarover in „De Banier" zijn mening geven, en dan mag hij daar wel naar verwijzen. Wel wil hij er als zijn persoonlijke mening aan toe voegen, dat het aangesloten zijn bij enige partij, dus ook bij de S.G.P., medebrengt, dat we in de eerste plaats de eigen beginselen voorstaan, ook bij de candidaatstelling, en dat van alle samengaan vooropstaat, dat wij iets van de eigen zelfstandigheid moeten prijsgeven. Er zal dan ook wel een uiterste noodzaak moeten zijn, vsdllen we met anderen tegelijk optrekken. Maar, zoals gemeld, het Hoofdbestuur zal adviseren, dus kan daarover verder beter niet gehandeld worden. Een andere vriend zit wel voor zeer grote moeilijkheden. Hij woont in een plaats, waar geen lijsten uitkomen dan van de K.V.P. en de P.v.d.A. Hoe nu? Volkomen is te begrijpen, dat hij niet op één van die lijsten wil stemmen. We kunnen toch ook niet de P.v.d.A. stemmen om Rome te weren, want het niet mogelijk, om met die beginselen in te stemmen, en ook kunnen we niet het minst kwade kiezen, want dan blijft het kwaad. Het beste acht ik, diat in die plaatsen, waar dus onze partij, noch een andere rechts-protestantse partij candidaten stelt, een groep personen, die niet met de P.v.d.A., noch met Rome instemmen, tezamen tracht met een candidatenlijst te komen. Er kunnen toch wel meer zulke personen zijn als onze vriend. Het za! dan wel niet met volle instemming kunnen, wijl we niet een eigen candidaat kunnen stellen, maar dan kan toch een protest tegen de beginselen van genoemde partijen uitgaan. De kracht ligt dan meer in het negatieve dan in het positieve, maar het kan toch meer bevredigen. Dus vriend, ik raad u aan, ga eens de straat op en ga eens praten. Misschien valt het nog mee. Mocht het niet lukken, dan acht ik het beter om niet te stemmen. Dus het stembiljet terug te geven of wel blanco te laten. Stemt u op één der genoemde partijen, dan draagt u daarvoor de verantwoordelijkheid. Dat kan niet. Nu de tweede vraag. Die betreft het beleid van het gemeentebestuur. Het gaat over de ophaling van huisvuil. In vele gemeenten is dat een moeilijk vraagstuk. Gesteld kan niet worden dat het iets is waarmede het gemeentebestuur geen bemoeienissen moet hebben. De wijze waarop ingezetenen zich van hel huisvuil ontdoen, kan tot schade van de gezondheid van anderen zijn, en zeker heeft het gemeentebestuur een taak om daar tegen te waken. Nu is de toestand meestal zo, dat als een gemeentebestuur begint met het huisvuil op te halen, dat niet kan gedaan worden dan met schade en kosten en met nog meer schade en kosten als slechts hier en daar het vuil opgehaald moet worden. Ook bestaat er bij sommigen wel de neiging om het vuil maar hier en daar neer te gooien. Vooral op het platteland is dat niet denkbeeldig. PoUtietoezicht brengt meestal geen voldoende uitkomst. Dan wordt meestal besloten tot het instellen van een ophaaldienst en wordt tevens uitgezien naar de minst kostbaarste oplossing voor de gemeentekas. Wordt echter daarnaar maar alleen gezien, dan komt het gemeentebestuur te kort in zijn plicht. Immers, niet de belangen van de gemeentekas, maar de belangen van de ingezetenen moeten bezien worden. Nu kan het wel zijn, dat een oplossing niet voordelig is voor de gemeentekas, maar wel voor de ingezetenen. Dan behoort het laatste voor te gaan. Bij het instellen van een ophaaldienst gebruikt het gemeentebestuur meestal ajn verordenende bevoegdheid en wordt voorgeschreven dat het vuil in een emmer, die van gemeentewege verkrijgbaar wordt gesteld, moet worden gereed gezet. Eerst moet de emmer worden gekocht, en dan nog eens betaald voor het ophalen. Dat kan wel zwaar drukken, vooral voor oude mensen, die geleerd zijn zuinig te doen en zorgen geen afval te hebben. Toch zal, als er eenmaal bepalingen zijn gemaakt, er moeilijk 'aan te ontkomen zijn, en, hoe hard het ook is, zal de vraagsteller toch niet kunnen doorgaan met het verzamelen van huisvuil in de tuin, hoe weinig dat het ook is, en hoe graag hij het ook houdt. Hij zal wel verplicht zijn aan de overheidseis te voldoen. Doet hij het niet, dan zal vervolging worden ingesteld en strafoplegging niet uitblijven. De vraagsteller zal dan ook met dit schrijven niet veel gebaat zijn, maar het kan wel dienen tot waarschuwing voor onze raadsleden, om toch vooral voorzichtig te zijn met het opleggen van verplichtingen. Meestal kan beter wat schade worden geleden, dan met kracht maatregelen doorvoeren, die niet gevdld zijn en geen eis zijn als Goddelijk gebod.

GEMEENTEBESTUURDER

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor Gemeentebestuurder

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1952

De Banier | 8 Pagina's