Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Betse neven en nichten!

Ditmaal willen wij beginnen met enige opheldering te geven over de oplossing van het tweede raadsel voor de ouderen van opgave 275.

Teunis de Kruyff uit Groenekan wees er namelijk op, dat de oplossing niet anders kon zijn dan Kores, koning van Babel. Daarin heeft hij inderdaad gelijk. Dat was de oplossing. Zo is zi| verleden week ook bij de oplossingen vermeld geworden. Maar, zo schreef Teunis de Kruyff, dat komt toch in de Bijbel niet voor, zodat het naar zijn mening wïl een drukfout zal zijn geweest. Naar aanleiding hiervan willen we dit raadsel even oplossen en beginnen wij met op te merken dat het zeer goed te begrijpen is, dat Teunis geschreven heeft zoals hij deed. Wanneer we toch over koning Kores spreken, dan zal ieder denken: dat is Kores, koning van Perzië. Meermalen komt die naam met deze nadere aanduiding in het Oude Testament voor. Toch komt in het boek Ezra ook voor Kores, de koning van Babel. Lezen jullie dat zelf maar eens na in Ezra 5 : 13, waar staat:

„Doch in het eerste jaar van Kores, koning van Babel, heeft de koning Kores bevel gegeven dit huis Gods te bouwen".

Hoe is dat nu te verklaren? zullen jullie vragen. Wel, dat zit zo. Koning Kores was de grondvester van het Perzische wereldrijk, waarin zowel Perzië als Medië begrepen waren. Nadat hij koning Croesus' legrs verslagen had en zodoende heer en meester over zo wat heel Klein-Azië geworden was, wierp hij zich op het Babylonische rijk, dat hij in het jaar 539 voor de geboorte van Christus veroverde. Zodoende werd Kores, de koning van Perzië, dus ook korung van Babel, waarmede dit raadsel dus opgelost is. We gaan thans de namen noemen van enkele nieuwe neven en nichten. Het zijn: Herman Hekman te Den Hulst, Aagje Groeneveld te Giessendam, Rinus Hoogesteger te 's-Gravenpolder en Marie Stoutjesdijk te ? . We roepen hun alle vier een hartelijk welkom toe en hopen, dat zij bij leven en welzijn nog verscheidene jaren mogen blijven meedoen. Nu zullen we de namen gaan vermelden van hen, die met het oplossen van de raadsels der opgaven 273 tot en met 276 een prijs behaald hebben. Het zijn de volgende neven en nichten:

1. Jopie de Kruyff te Barneveld. 2. Johanna Pouwelse te Westkapelle. 8. Barend Lahee te Groot-Ammers. 4. Heintje v. d. Hoorn te Uddel. 5. Leen Bakker te Herwijnen (Gld.). , 6. SuTMfi Koole te Kamperland (Z.) 7 Johannes Westerbeke te Westkapelle. 8. Jaap van Belzen te Arnemuiden. 9. Gijs Nieuwenhuizen te Wageningen.

Ieder van jullie mag nu een hoek kiezen uit het hier volgende lijstje:

Voor grote jongens en meisjes: 1. De kerk in de catacomben. 2. Evert Kooistra. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De oude schoolmatres. 7. Broeder en zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10 Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten. 13. Walvoorts zanger. 14. De geheime kamer.

Jongens en meisjes. 1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen, 3. Het uilennest. 4. Het veerhuis en de Rozendonk. 5. Gerrit van het heidedorp. 6. Geen andere Goden.

Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. De weg naar het leven open. 4. Het leven een wonder. 5. Eén dorp en toch twee. 6. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes: 1, Dienende liefde. 2. Willy en het hertejong. Voor kleine jongens en meisjes: 1. Zoals opa sprak. 2. Bram Schelling. 3. Anneke met vacantie. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lieske.

Neem nu een briefkaart met een postzegel van 6 cent er op en schrijf aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht welk boek je gaarne wilt hebben. Denk er om, geen brief, maar een briefkaart, dan krijg jehet boek het vlugst.

Voordat we de nieuwe raadsels gaan geven, moeten we nog eerst even Heintje van den Hoorn te Nw. Millingen hartelijk danken voor de toegezonden postzegels. We zullen er voor zorgen, Heintje, dat ze op de goede plaats komen. En nu volgt dan:

OPGAVE 282

Jongeren: 1. Noem de naam van: a. een oom van Jozef van vaderszijde; b. een neef van Abraham; c. de vader van Manasse en Efraïm; d. de eerste martelaar om des geloofs wil; e. de man, die met zijn gezin levend ter helle voer; f. de stamvader der Arabieren; g. een evangelist, wiens naam de letter t bevat. Welke naam stellen de eerste letters van bovenbedoelde namen voor?

2. Door een andere rangschikking der letters van LARLISUD kan men de naam verkrijgen van de echtgenote van een Romeins stadhouder uit Paulus' tijd.

3. Zoek uit elk der hier volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Psahn 119. a. Daar zal Ik David een hoorn doen uitspruiten. b. Abraham zeide: Ik ben geringer dan al Uw weldadigheden en trouw. c. Wie Mij vindt, trekt een welgevallen van de Heere. d. In plaats van medgezel wordt ook wel het woord gezel gebruikt. e. Hij is de Heere van hemel en aarde. f. Rondom David verzamelden zich allen, die een schuldeiser hadden. g. Ik ben de man, die ellende gezien heeft. h. U alleen, U loven wij. i. Wie heeft lust de Heer' te vrezen? Doordat de Psalm, waarin het gevraagde tekstgedeelte voorkomt, genoemd is, zullen jullie de oplossing wel kunnen vinden. Heb je er moeite mee, vraag dan vader of moeder of één der andere huisgenoten.

Ouderen:

1. Gegeven is het volgende: 12 6 3 14 16 is de naam van een Arabier ten tijde van Nehemia; 7 15 2 22 18 is de naam van een eiland met de haven Fenix; 13 20 24 4 is de naam van Simeons zuster; een 19 17 8 1 dient ter versiering en voor het bieden van schaduw; 5 10 21 9 23 11 drukt een ondergeschikte positie uit. Kan ook betekenen: vereren, hulde bewijzen. Welke naam met nadere aanduiding kunt ge hiermede vinden?

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek Daniël. a. De Heere is groot en zeer te prijzen. Hij roept en het is er; Hij gebiedt en het staat er. b. Wie zal ons het goede doen zien? • c. Niet ons, o Heer', maar Uw Naam zij d' eer. d. Ga uit uw land en uit uw maagschap. e. Al uw bezittingen zijn door de ramp verwoest. f. De gasten gaven de gastvrouw de hand en vertrokken. g. O, mijn ziel, wat buigt g' u neder? h. De Heere Jezus is Profeet, Priester en Koning. i. Wie zal in eigen kracht zijn ziel kunnen verlossen? Niet één.

3. Maak van JONATHAN - I- HANNA met toevoeging van de letters E en S en weglating van de letter A twee andere Bijbelse namen, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Thans nog een vervolgstukje van het verhaal over

DE WALDENZEN

XV.

Wij waren er bij gebleven, dat er een zware, dikke mist trok over de gevaarlijke weg, welke het de soldaten van de aartsbisschop onmogelijk maakte om een voet voor zich uit te zien. Geen enkel voorwerp konden ze onderscheiden; niemand wist waar hij zich bevond en niemand durfde ook een stap vooruit te doen. De soldaten stonden als aan de grond genageld en werden, wat zich gemakkelijk begrijpen laat, door angst en ontsteltenis aangegrepen. Het wonderlijke echter was, dat het op de Pra-ditorre zelf volkomen helder was, zodat de Waldenzen goed konden zien! Ze hadden de wolk, die de vijanden het voortgaan belette, zien neerdalen en zagen er de hand des Heeren in. Tevens meenden zij, en dat niet ten onrechte, dat ook zij nu moesten doen wat zij konden om hun vijanden onschadelijk te maken. Daarom rolden ze grote stenen van de rotsen af, waardoor velen van de soldaten gedood werden.

Zelfs waagden sommige Waldenzen het om in de holle weg, waar de vijanden zich bevonden, voort te dringen, om zo hun voorhoede aan te vallen. Het gevolg was, dat de vijanden, door grote schrik aangegrepen, elkander begonnen te verdringen om te trachten zich uit de be­ nauwde positie te redden, maar in plaats daarvan werden ze juist de oorzaak van elkanders dood. Velen huimer struikelden over elkaar en vielen, om vervolgens van de rotswand naar beneden te storten, waar zij in de golven van de malende en kokende stroom een wisse dood vonden.

Zodoende deden de mist, de puntige rotsen, de kloven, de diepten en vooral de bruisende bergstroom die dag meer vijanden omkomen dan de Waldenzen zelf vermocht hadden. Het aantal doden was dan ook zeer groot. Onder hen bevond zich ook een hopman, wiens naan, bekend gebleven is. Doch hierover bij leven en welzijn een volgende keer.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 december 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 december 1952

De Banier | 8 Pagina's