Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten]

Onder de brieven met de oplossingen van de raadsels der opgaven 277 tot en met 280 waren er verscheidene, waarop aan de achterzijde van de enveloppe geen naam en adres vermeld stonden. Ter herinnering willen we er daarom nog eens de aandacht op vestigen, dat jullie je naam en adres niet alleen onder aan de brief moeten schrijven, maar ook op de enveloppe.

Verder willen wij er nogmaals op wijzen, dat nieuwe neven en nichten op de voorzijde van de enveloppe het woord NIEUW moeten plaatsen. Doet men dit niet, dan wordt de naam ook niet in „De Banier" vermeld. Dit is waarschijnlijk het geval geweest met J. Blankenstein te Zeist. Daarom verzoeken we hem om, als hij weer schrijft, het woord NIEUW niet te vergeten.

Onder een andere brief stond alleen Rinus, zonder naam en adres.

Van Gerritjan van Holten te Groot-Ammers werd een doos met zilverpapier ontvangen. Hartelijk dank, Gertjan, er zal voor gezorgd worden, dat het op de goede plaats komt.

Thans laten we de namen volgen van de neven en nichten, die een prijs bekomen hebben.

Het zijn de volgende:1. Beppie Mulder te Vianen. 2. Adriaan A. Vermerris te RUland-Bath. 3. Herman Hekman te Den Hulst (O.). 4. Jo Groenleer te Haamstede. 5. Jan Hendrik v. d. Brink te Barneveld. 6. Evert Schoonhoven te Apeldoorn. 7. Adri de Vreugd te Katwijk a. Zee. 8. Anna Lange jan te Ridderkerk. 9. Anna Bor te Leerbroek.

Elk van jullie mag nu een boek kiezen uit het hier volgende lijstje: oor grote jongens en meisjes:1. De kerk in de catacomben. 2. Evert Kooistra. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De oude schoolmatres. 7. Broeder en zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10 Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten. 13. Walvoorts zanger. 14. De geheime kamer.

Jongens en meisjes. 1 Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het uilennest. 4. Het veerhuis en de Rozendonk. 5. Gerrit van het heidedorp. 6. Geen andere Goden.

Voor jongens:1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. De weg naar het leven open. 4. Het leven een wonder. 5. Eén dorp en toch twee. 6. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes:1. Dienende liefde. 2. Willy en het hertejong.

Voor kleine jongens en meisjes:1. Zoals opa sprak. 2. Bram Schelling. 3. Anneke met vacantie. Voor kleine jongens: ondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: ieske. Neem nu een briefkaart met postzegel van 6 cent er op en schrijf aan Oom Koos, Postbus 2019 te Utrecht, welk boek je gaarne wilt hebben Denk er om, geen brief maar een BRIEFKAART, dan krijg je het boek het vlugst.

Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 286

Jongeren:1. Noem de naam van: . de vrouw, die zeide: w God is mijn God. b. de profeet, die lichamelijk ten hemel voer. c. de man, die de Joden haatte en zelf opgehangen werd. d. een goddeloze koning over Israël. e. de man, die het volk Israël moest vloeken, maar het in plaats daarvan zegende, f. de profeet, die van zijn stoel viel en de hals brak. g. een oude profetes van vier en tachtig jaren. h. de oom van koningin Esther. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

2. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven van een tekst uit het Evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 2. a. Ik weet niet waar ze Hem gelegd hebben. b. De Heere is groot en zeer te prijzen. c. Doe de schoenen van uw voeten. d. Een Kind is ons geboren. Zijn Naam is Wonderlijk, Raad, Sterke God. e. Wie was de eerste koning over Israël? f. In het laatst der dagen zal de afval groot zijn. g. Sem is de stamvader der Joden. Om het nog wat gemakkelijker te maken, zij vermeld, dat het tekstgedeelte begint met het woord „waar".

3. Door verplaatsing der letters van MAJOERBE kan men de naam verkrijgen van één der koningen Israels.

Ouderen:1. Een tekstgedeelte bestaat uit 41 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:18 6 25 35 22 26 10 is de naam van een koning, wiens zonen voor zijn ogen geslacht werden; 7 8 41 16 34 is de naam van een koning over Israël, zoon van Achab en Izebel; 2 19 23 is de rivier, waarin Mozes in een biezen kistje gelegen heeft; 15 39 3 21 14 is een woord, dat hel of graf betekenen kan; 9 40 5 30 13 36 was de naam van een konnig over Syrië ten tijde van Jehu; 17 4 1 20 is een Europeaan; 38 10 12 31 40 is de naam van Samuels moeder; 37 11 33 29 24 27 betekent sneuvelen; 32 28 is een gewicht (afkorting).

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit het boek der Psalmen. a. Hoe laat komt uw broeder ons bezoeken? b. De heidenen hebben ons smaadheid aangedaan. c. Zij hebben hun gebeden tot de Heere opgezonden. d. Ik wenste, dat gij waart als ik, uitgenomen deze banden. e. Simson kon door zijn grote kracht een leeuw verscheuren. f. En zij gingen heen om haar te begraven. g. Zij zagen hun kinderen voor hun ogen omkomen. h. De Filistijnen bonden Simson met sterke touwen. i. Werp hem op dat stuk lands van Naboth. j. Zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons. k. Wie zal de eerste steen op hem durven werpen?

3. Maak uit URIA + ABRAM + CHAM - f RA drie andere namen: a. de naam van een bekende vrouw; b. de naam van een schrijver; c. de naam van een plaats, genoemd in Mattheüs 2.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Thans gaan we verder met het verhaal over

DE WALDENZEN

XVIII.

Wij zagen, dat de vervolging der Waldenzen in het algemeen had opgehouden, doch dat hier en daar toch nog steeds aanslagen op hen onder invloed van de roomse geestelijken plaats vonden.

Wanneer er dan navraag geschiedde door de wereldlijke rechter, dan werd er gezegd, dat de vermisten ongetwijfeld door bandieten in een hinderlaag gelokt, gedood en begraven waren, zonder dat er van hen een spoor was te ontdekken. Het is te begrijpen, dat de Waldenzen zich met het oog op deze toestand niet dan bij de uiterste noodzakelijkheid buiten hun bergen waagden. En toch moesten ze naar den vreemde, want ook zij moesten door in-en uitvoer vele onontbeerlijke zaken voor het dagelijkse leven Verkrijgen. Gedurige vrees beklemde dan ook het hart van vele vaders en moeders, die hun zonen de kleine reizen naar de omliggende steden zagen ondernemen, of hun dochters naar de omliggende marktplaatsen zagen gaan, met de weivoorziene korven aan de arm.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 januari 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 januari 1953

De Banier | 8 Pagina's