Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vaccinatie verheerlijking

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vaccinatie verheerlijking

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De secretaris-generaal voor d: ' volksgezondheid, dr Muntendam, heeft aan een lunch, die afgestudeerden van de Amsterdamse universiteit bijeenbracht, ter herdenking van de stichting van het Anthanaeum lllustre, een rede gehouden over de Volksgezondheid, waarvan hij de tekst ter publicatie in het nummer van 11 December 1952—Januari 1953 van „Sociale Voorlichtingen" heeft willen afstaan.

In deze rede heeft dr Muntendam beweerd: „Gij weet, dat het hier vóór alles de vaccinatie is, welke deze ziekte (de pokkenziekte) heeft teruggedrongen". Deze bewering hield een grootscheepse verheerlijking van de vaccinatie in. Echfei op de keper beschouwd kan men er geen enkele waarde aan toekennen. Zij heeft niets om het lijf, omdat dr Muntendam zelfs geen enkel bewijs heeft l^ijgebracht voor zijn bewering. Deze heeft wel beweerd, dat de afgestudeerden het wisten, dat het hier vóór alles de vaccinatie is, welke deze ziekte heeft teruggedi'ongen. Doch zij wisten het niet, konden het ook niet weten, want er is nooit enig mens geweest, hoe bekwaam hij overigens ook mocht zijn, die dr Muntendams bewering, met feiten gestaafd, heeft bewezen .De afgestudeerden hebben dit op gezag van dr Muntendam maar moeten aannemen En wat hebben zij moeten aannemen? Een hypothese, een loutere veronderstelling, waarin dr Muntendam zich had verloren. Alle bewijs ontbreekt hem toch ten enenmale.

Had dr Muntendam zijn gehoor wetenschap willen bijbrengen en in wetenschap voor willen gaan, dan had hij het heel wat anders moeten zeggen. Dan had ijij het hem welbekende feit, dat in 1928 de verplichte vaccinatie op hoog medisch advies, waardoor de dwangwet van 1872 beëindigd is, door de regering is opgeschort en dat noch de hierbij betrokken medici, noch de regering de verantwoordelijkheid voor de verplichte vaccinatie langer konden en wilden dragen, dewijl er tengevolge van de vaccinatie zich zo vele oncephalitis-gevallen voordeden.

Doch dit feit noemde dr Muntendam in zijn rede niet. Evenmin benoemde hij het feit, dat tot op de dag van heden tei! gevolge van de vaccinatie zich zelfs bij kinderen beneden het jaar encephalitisgevallen met dodelijke afloop heblxm voorgedaan. En ook benoemde hij het feit niet, dat tengevolge van de vaccinatie zich allerlei voor de gezondheid hoogst .schadelijke gevolgen als verlamm.ing, idiotisme en meer van die aard kunnen voordoen en zich ook voorgedaan hebben.

Moge de rede van dr Muntendam al een hoog opgesmukte verheerlijking van de vaccinatie bevatten, waarde heeft deze verheerlijking niet, omdat zij niet op wetenschap, maar op een klare veronderstelling berust, waarbij dan dit nog komt, dat daarbij zoveel niet gezegd is, wat gezegd had moeten worden, wil men zich ©en juist beeld van de vaccinatie en wat daarmede als ge\'olg zo nauw samenhangt, vormen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 februari 1953

De Banier | 8 Pagina's

Vaccinatie verheerlijking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 februari 1953

De Banier | 8 Pagina's