Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jong

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jong

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Voordat we de nieuwe raadsels geven, zullen we de oplossingen vermelden van de raadsels der opgaven 285 tot en met 288.

OPGAVE 285

Jongeren:1. Elisabeth (Bethel + Isai). 2. Mijne ziel maakt groot den Heere. 0. Gabriel (Gaza, Amos, Berea, Rama, Israël, Eufraat, Lea).

Ouderen:1. Zij alle zullen als een kleed verouden. (Elkana, ijzel, Uz, leder, euvel, snel, dolen). 2. Mahalaleël, herfst, Bethel. 3. De Heere zegene u uit Sion, Hij, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

OPGAVE 286

Jongeren:1. Rehabeam (Ruth, Elia, Haman. Achab, Bileam, Eli, Anna, Mordechai). 2. Waar is de geboren Koning der Joden? 3. Jerobeam.

Ouderen:1. En deze Johannes had zijn kleding van kemelshaar. (Zedekia, Joram, Nijl, hades, Hazaël, Deen, Hanna, sneven, kg). 2. Laat ons hunne banden verscheuren en hunne touwen van ons werpen. 3. Maria, Baruch, Rama).

OPGAVE 287

Jongeren:1 Manahem (Hand. 13 : 1) (Martha, Abel, Nehemia, Amazia, Hiram, Ezechiël, Nahor). 2. Barnabas. 3. Simon genaamd Niger.

Ouderen:1. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. 2. Blastus (Hand. 12 : 20). 3. Doch niet een haar van uw hoofd zal verloren gaan. (Rachel, Gaza, Haran, tien, Veluwe, voorhoofd, den, Anna).

OPGAVE 288

Jongeren:1. Gallio, stadhouder van Achaje. (Rachel, Java, Goliath, Dan, Deu, os). 2 Agrippa (Ahasvéros, Gehazi, Rebekka, Isai, Paulus, Petrus, Achas). 3. Saffira.

Ouderen:1. Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert ze niet. 2. Mijn oog is doorknaagd van verdriet. (Maria, Doëg, Sidon, Og, Rijn, dokter, N.V., Va). 3. Sosthenes (Hand. 18 : 17). Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 293

Jongeren:1. Noem de naam van; a. de moeder van Seth; b. Jacobs zoon, uit wie de priesters gekozen werden; c. de beek bij de hof van Gethsémané; d. de opvolger van Rehabeam; e. de bouwer van de ark; f. één der zonen van Sem, wiens naam uit 9 letters bestaat. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

2. Door verplaatsing der letters van REINSA kan men de naam verkrijgen van een land in het Oosten, waar de spraak der mensen verward werd.

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit Psalm 107. a. Hij kan en wil en zal in nood. b. De Heere doet nog niet naar wat wij door onze zonden verdiend hadden. c. De Heer' zal opstaan tot de strijd. d. Er stak een sterke storm op. e. De Heere deed de zon stilstaan. f. De maat was vol, zodat het oordeel ten uitvoer werd gebracht. g. Zij hebben hun kinderen aan de Moloch der heidenen geofferd. h. Het schip dobberde op de golven, i. De vader woeg aan zijn zoon of hij stilzwijgen kon.

Ouderen:1. Een tekstgedeelte uit het Oude Testament bestaat uit 30 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:26 23 5 26 30 is een sterrenbeeld, genoemd in het boek Job; 19 2 24 8 3 is ook een sterrenbeeld (Job); 24 20 13 1 betekent vlug; 6 14 29 12 is het beginsel van een nieuw organisme; 7 11 17 21 is een eigenschap, verbonden aan hoge temperatuur; 9 22 25 18 is een uitdrukking door hengelaars gebruikt; 16 2 10 20 is een uitroep; 4 20 30 26 8 is een familielid.

2. Zoek uit elk der hieronder staande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Genesis. a. De wolf en het lam zullen tezamen nederliggen. b. Ik ben de Heere uw God, Die u uit Egypteland uitgeleid heb. c. De Heere zal niet verlaten wat Zijn hand begonnen is. d. Thomas z^ide: Mijn Heere en mijn God. e. Er is een verbond der werken, dat God met Adam heeft gemaakt. f. Hij was zo zeer verzwakt, dat hij zich zelf niet kon oprichten. g. Er was een groot verschil tussen Abels en Kaïns offer. h. Zij hebben tegen Mij overtreden en gewandeld naar het goeddunken huns harten. i. Petrus en Paulus waren beiden apostelen, al heeft Paulus niet persoonlijk met de Heere Jezus op aarde omgegaan, gelijk de andere apostelen. j. Zij liepen tussen twee steile rotswanden op een weg, waarvan het einde niet te zien was. k. Wat heb ik met u te doen?

3. Een tekstgedeelte bestaat uit 30 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is? 4 10 5 12 28 21 7 11 13 is op één letter na, die msn zelf moet invullen, de naam van een medearbeider van Paulus; 23 8 16 2 9 17 20 12 is de eerste koning van Juda; 22 18 14 6 29 26 is een opplakbriefje; 24 27 is een godsdienst (afkorting); 30 25 15 wordt door de vissers gebruikt; 24 8 17 13 19 11 3 is een uiting van slaperigheid of verveling.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. We gaan nu verder met het verhaal over

DE WALDENZEN XXV.

Wij hebben gezien, dat onder de Waldenzen een nieuw leven was ontwaakt onder de zegen des Heeren, door de invloed der Hervorming in Duitsland en Zwitserland. Geen wonder dan ook, dat de behoefte aan Bijbels dringender werd gevoeld dan ooit tevoren, en waar ware behoefte is, daar is ook bereidwilligheid om veel op te offeren om die behoefte in vervulling te doen gaan.

Dit deden ook de Waldenzen.

De bevolking, hoewel gering in getal en merendeels bestaande uit berglieden en landbouwers, die door de gedurige vervolging reeds zeer achteruitgegaan vs'aren, bracht niet minder dan 1500 gouden kronen bijeen voor de nieuwe uitgave van Gods Woord.

Reeds was in 1532 op de synode van Angrogna besloten heel de Heihge Schrift in het Frans te vertalen en te laten drukken. In 1535 werd de Waldenzer Bijbel gedrukt bij Pierre de Wingle te Neuchatel in Zwitserland, en vanaf die tijd dagtekent het gebruik van de Franse taal bij hun godsdienstoefeningen.

Inmiddels maakten de Waldenzsn in Provence, dat onder Frans bestuur stond, een zeer moeilijke tijd door, gelijk bij leven en welzijn uit het vervolg zal blijken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 februari 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jong

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 februari 1953

De Banier | 8 Pagina's