Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten,

\ Wij kunnen wederom de namen van enkele nieuwe neven en nichten vermelden. Het zijn Ewit en Piet de Kuyper te Schelluinen, die de raadsels al een half jaar opgelost hebben, maar nu ook de oplossingen willen gaan inzenden. Het beste is, dat ze allebei de raadsels voor de jongeren nemen. Later kunnen ze dan op die voor de ouderen overgaan. Verder Maria Wilhelmina van Genderen te .Jutfaas; Andries Paardekooper te Borssele en Leentje v. d. Broek te Nw Millingen.

Al deze nieuwe neven en nichten roepen wij een hartelijk welkom toe en spreken daarbij de wens uit, daf^ze nog lang mogen blijven meedoen. Voordat we de nieuwe raadsels geven, willen we Gerrit en Henny van Houtvelingen te Alblasserdam hartelijk bedanken voor het toezenden van de postzegels, die al een goede bestemming hebben gevonden. Als jullie de leeftijd er voor hebben, hopen we jullie ook als onze raadselneef en - nicht (of als raadselneven? ) te kunnen inschrijven. Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 296

Jongeren

1. Een tekstgedeelte uit Handelingen 17 kan men verkrijgen door uit elk der volgende zinnen een woord te zoeken en deze woorden naast elkaar te zetten in dezelfde volgorde als de zinnen. a. Hij kan en wil en zal in nood; zelfs bij het nad'ren van de dood, volkomen uitkomst geven. b. De zon schijnt, terwijl ik dit schrijf. c. Een - kind is ons geboren, zo lezen wij in één der boeken van het Oude Testament. d. Een Evangelist is een verkondiger van een blijde boodschap. e. Hij kwam te laat, de trein was al vertrokken. f. Wij zijn gisteren naar onze familie geweest. g. De zonen van Eli pasten niet goed op. h. Israël kwam onder vi'eemde heersers te staan. i. De goden der heidenen zijn afgoden.

2. Hoe heette de grootvader van Jozef, Maria's man?

3. Noem de naam van: a. de beek waar de profeet Elia vertoefde. b. de man, die tegen de Heilige Geest loog en dood werd weggedragen. c. een vurig discipel des Heeren. d. de tweede zoon van Jozef, de zoon van Jacob. e. de vrouw .van het scharlaken snoer. f. Abraham's grootvader g. de zoon van Joas, koning van Juda. h. een priester ten tijde van Ezra (zie Ezra 8). i. een dochter van koning Saul, die Davids vrouw werd. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen

1, Een tekstgedeelte bestaat uit veertig

letters en komt voor in het boek der Handelingen. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: f ^ 14 16 25 5 is de naam van de t*»dede zoon van Israels koning Achab. 26 29 10 is een der zonen van JacobI 11 2 13 28 is de naam van een plaats waar de Joden edeler waren dan die te Thessalonica. 21 4 27 36 betekent gewoonte. 12 6 1 is een gelofte. 23 7 19 12 30 is een koord; 39 3 15 30 is gelijk 32 31 12 30 is een metaal. 8 24 34 18 35 9 betekent uur. 37 34 17 20 betekent middag. 38 40 is een afkorting van zoon.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit de Openbaring van Johannes. a. Rijken en armen heeft de Heere gemaakt. b. Zij zullen komen van Oost en West, en Noord en Zuid. c. Hadden zij dat ongeluk kunnen voorkomen? d. De vrouw gaf bijna al haar leeftocht, zodat ze slechts weinig over hield. e. De vijanden kwamen als sprinkhanen aangestormd. f. Nadat Sara gestorven was heeft Abraham haar begraven. g. De kinderen der vluchtelingen werden goed verzorgd. h. Met vrouwen en kinderen namen zij de vlucht. i. Jozef en Maria gingen ook om zich te laten inschrijven, j. Zij hebben hun verzenen tegen de prikkels geslagen. k. Er zijn beesten die met hun tanden beenderen vermalen kunnen. 1. Zij waren erg geschrokken toen zij het droevige bericht ontvingen, m. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. n. Zonder tanden kan men het brood niet kauwen. o. Hij stierf, oud en der dagen zat. p. De jagers gingen naar Afrika om leeuwen te jagen.

3. Maak uit CHAM + REDIO de naam van een zeer bekend persoon uit het Oude Testament.

De oplossingen der raadsels van de opgaven 293 tot en met 296 kuimen ingezonden worden aan het adres van Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Nieuwe nichten en neven, die nog nooit de oplossingen ingezonden hebben, moeten buiten op de enveloppe het woord NIEUW schrijven. Nu volgt het verhaal over

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1953

De Banier | 8 Pagina's