Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

WAGENINGEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

WAGENINGEN

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voor enige tijd terug kwam de kiesver-Miiging te dezer plaatse in jaarvergadering bijeen. De voorzitter, de heer Slof> boom, opende deze vergadering door te laten zingen Psalm 25 : 5, las vervolgens Romeinen 13 en ging voor in gebed. Na allen hartelijk welkom geheten te hebben, wijst de voorzitter in de eerste plaats op het voorrecht, dat we allen nog gespaard mochten worden, om vervolgens te waarschuwen om in deze tijden van vervlakking het beginsel zuiver te bewaren. De tijden zijn donker, maar gelukkig als we tot dat volk mogen behoren, dat dat beginsel in het hart deelachtig is, dan hebben wij niets te vrezen. Hierna werden de notulen voorgelezen en de ingekomen stukken afgehandeld, waarna de secretaris en de penningmeester de gelegenheid kregen de jaarverslagen uit te brengen. Vervolgens werden de afgevaardigden voor de Provinciale vergadering gekozen. De huishoudelijke zaken afgehandeld zijnde, volgde een onderwep van de heer G. Slotboom, getiteld: Tekenen der tijden". Spreker bepaalde ons eerst bij de geweldige tijden, waar we in leven. Hoe de volken zich voorbereiden voor een nieuwe en vreselijke strijd, die de mensenharten met bange vrees doet beven. Ondanks alle wetenschap en wijsheid, die de mens in onze dagen bezit, staat men machteloos om dit te keren. De enige hoop om de lijdende wereld en de ganse mensheid te helpen, ligt in het onderhouden van Gods geboden. Hoe geheel anders zou het in de wereld zijn, zowel bij nationaal als internationaal verkeer, bij handel en industrie, als door kapitaal en arbeid, door politie en staatslieden de grondbeginselen van Christus in acht werden genomen.

Op dit onderwerp volgde nog een leerzame en aangename bespreking onderling. De voorzitter dankte de heer Slotboom voor zijn onderwerp en verzocht ds Heerschap tot slot nog een woord te willen spreken, waaraan zijn eerw. wilde voldoen. Ds Heerschap begon zijn rede met te wijzen op het feit, dat een land en volk alleen dan wel zal varen, als het geregeerd wordt alleen op de rotsvaste bodem, n.l. Gods Woord. Zien we terug op de historie van Nederland, hoe hel ons land welging toen er rekening gehouden werd met de geboden des Heeren. Als we nu een blik slaan in het ganse wereldgebeuren, past ons wel te letten op hetgeen we vinden in Hosea 4. Het humanisme breekt overal door, en dat niet alleen buiten ons, maar ook in onze eigen kringen. God van de troon, en de mens er op, en ziet wat de gevolgen zijn. In onze dagen zucht alles onder wetten, die het leven van de mens regelen van de wieg tot het graf, met terzijdestelling van de taak waartoe de kerk geroepen is. Onder al de roepstemmen des Heeren gaat de mens door in een steeds erger mate van verharding. Onze vaderen hebben grote daden gedaan in de kracht van het geloof. Dat we verwaardigd mochten worden met schuld, niet alleen van land en volk, maar ook van huis en hart, te komen voor het aangezicht des Heeren.

De voorzitter zeide ds Heerschap dank en verzocht hem, daar er niets meer voor de rondvraag was, de vergadering te willen sluiten met dankgebed, waaraan deze voldeed, na vooraf nog te hebben laten zingen Psalm 89 : 3.

J. VAN AMERSFOORT, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 april 1953

De Banier | 8 Pagina's

WAGENINGEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 april 1953

De Banier | 8 Pagina's