Bekijk het origineel

Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gemeenteraadsverkiezingen

3 minuten leestijd

De verkiezingen van de gemeenteraden staan eerdaags weder gehouden te worden. Het behoeft niet nader uiteengezet te worden, dat deze voor elke gemesnto yan groot belang zijn. Daardoor wordt toch beslist wie er in de raad zitting zullen hebben en evenzeer voor een heel groot deel uitgemaakt uit welke personen het college van wethouders, dat het dagelijks bestuur der gemeente uitmaakt, straks zal bestaan.

Gemeenlijk wordt de stem van de kiezers maar te veel bepaald donr de persoonlijke voorkeur, welke men voor een bepaalde candidaat heeft, waarbij de beginselen, waaruit die candidaat leeft en

desovereenkomstig in de raad optreedt, maar al te zeer uit het oog verloren worden.

Dit behoort bij een S.G.P.-er toch niet het geval te zijn. Deze heeft naar zijn politieke overtuiging rekening te houden met het beginsel. Hij heeft er nauwlettend acht op te geven of de candidaat al dan niet als raadslid zich naar de eis van Gods Woord zal gedragen. Op zulk een gedrag is toch alleen de zegen des Heeren te wachten, die voor elk persoon doch ook voor elke gemeente zo onmisbaar is. Dit wordt meermalen maar al te zeer vergeten.

Men ziet vaak naar de mens, terwijl men op de Heere en Diens geopenbaarde Woord boven alles had te letten.

Wie het echter van de mens verwacht, komt daannede bedrogen uit. Met Gods Woord is echter nog nooit iemand bedrogen uitgekomen.

Daarom dient daarop scherp acht geslagen te worden, of de candidaat voor de gemeenteraad zich naar den Woorde Gods begeert te richten.

Er komen toch in de raadszitting zo vele onderwerpen ter behandeling, waarbij hoe men tegenover des Heeren getuigenis staat, de doorslag bij de stemming geeft. Men denke alleen maar aan de heiliging van en de rust op des Heeren dag. Men overwege maar eens hoe vele personen ten aanzien daarvan niet stellen, dat de overheid, in deze het gemeentebestuur, zich in gehoorzaamheid zal onderwerpen aan Gods wet, maar stellen, dat het met de zondige neigingen van de mens rekening zal houden. Wat er bij de laatste opvatting van de eis van Gods Woord terechtkomt, behoeft geen nadere uitleg. De praktijk toch heeft wel afdoende uitgewezen, dat des Heeren wet daarbij ten enenmale verguisd wordt. En dit is volstrekt niet het enige onderwerp, dat bij de behandeling van de stukken in de gemeenteraad door het beginsel van een gemeenteraadslid bepaald wordt. Daar zijn er nog zo vele onderwerpen meer, waarbij het op het beginsel aankomt, bepaaldelijk op dat beginsel of men zich al dan niet naar den Woorde Gods wenst - te gedragen.

Het is daarom, dat wij de kiezers opwekken om daarmede toch boven alles rekening te houden en dat wij met volle nadruk aansporen om hun stem uit te brengen op de candidaten der S.G.P., die overeenkomstig het beginsel der S.G.P., dat naar den Woorde Gods is, zich in de raad gedragen.

Hel komt bij deze verkiezingen meermalen op één stem aan. Daarom blijve geen kiezer achterwege, doch begeve zich op Woensdag 27 Mei naar het stemlokaal van de plaats zijner inwoning om zijn stem uit te brengen op de candidaat der S.G.P.

Het zou bedroevend zijn, indien men zulks naliet. Velen toch zouden juichen indien de S.G.P. bij de gemeenteraadsverkiezingen zetels verloor. En dit zou volstrekt nog niet het allerergste zijn, veel en veel erger zou het zijn, indien, om met Ds van Lodensteyn te spreken, in de raad de stem der waarheid volgens het getuigenis van de beginselen der S.G.P. niet meer gehoofd werd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 mei 1953

De Banier | 8 Pagina's

Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 mei 1953

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken