Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Waarom op de candidaat van gestemd ?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Waarom op de candidaat van gestemd ?

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Omdat de S.G.P. elke gemeente naar de eis van Gods Woord en Wet bestuurd wenst te zien; omdat de S.G.P. de naleving van de heiliging van Gods dag en de rust daarop ook van overheidswege in elke gemeente vordert; omdat de S.G.P. er op staat, dat de gemeenteraad er aan zal medewerken, dat het vloeken en de ontheiliging van Gods Naam in het openbaar strafbaar zal worden gesteld; omdat zij het geestelijk en zedelijk welzijn van ons volk begeert te dienen; weswege zij er tegen is, dat van gemeentewege schouwburgen en andere zondige instellingen gesubsidieerd worden, alsook dat kermissen, dansgelegenheden en andere voor ons volk verderfelijke vermakelijkheden toegelaten worden; omdat zij voorstaat, dat het onderwijs overeenkomstig Gods Woord zal zijn, het kleuteronderwijs ook in die geest van gemeentewege gesteund zal worden en dat degenen, die niet of minvermogend zijn, van de betaling van schoolgeld ontheven zullen worden;

omdat zij bepleit, dat de gemeentelijke overheid de lasten van pensioenen voor het personeel voor eigen rekening zal nemen, althans het personeel niet zal doen bijdragen in de kosten van verzekering van het personeel in de vorm van het voor die pensionnering nodig geoordeeld pensioenfonds; omdat zij het van groot belang acht, dat het gemeentebestuur op oordeelkundige vrijze mede zal werken tot bestrijding van werkloosheid en tot verzachting van de gevolgen daarvan. De gemeente plaatse bij verlening van steun de ongeorganiseerden niet ten achter bij de georganiseerden; omdat zij in gevallen van abnormale werkloosheid deze bestreden wenst te hebben door uitvoering van publieke werken, ook door de gemeentelijke overheid; omdat zij van het gemeentebestuur verlangt, dat dit de woningbouw vooral in deze tijd van hooggeklommen woningnood krachtig zal bevorderen, daarbij het particulier initiatief en bedrijf bij de uitvoering van de bouw voorop stellende, doch waar dit te kort schiet, daar bouwe de gemeente zelf goede en zo goedkoop mogelijke woningen voor arbeiders en de minder gegoede burgerij; omdat zij er op gesteld is, dat de financiën der gemeente op een verantwoorde degelijke wij25e, zonder te schromen voor het doen van noodzakelijke uitgaven, beheerd zullen worden en sterk gekant is tegen elke geldsmijterij en onnodige verkwisting; omdat zij van oordeel is, dat de hoog geklommen lasten en belastingen noodwendig verlaagd moeten worden en dat het deswege broodnodig is, dat er een deugdelijke zuinigheid betracht zal worden; omdat zij de belasting geheven wenst te zien naar draagkracht, opdat deze naar evenredigheid van financieel draagvermogen rechtvaardig geregeld worde, waarbij met aftrek van noodzakelijk levensonderhoud ook de kinderaftrek in praktijk zal worden gebracht; omdat zij krachtig opkomt voor de autonomie der gemeenten en er wars van is dat het bedrijfsleven nog al meer in de richting van de veelvuldige staats- bemoeienissen gedreven zal •worden; omdat zij verlangt, dat de vrijheden en rechten der burgers zoals hun die naar goddelijke ordening zijn toegekend gehandhaafd zullen worden en de burgers niet nog al meer onder het dwangjuk van de Staat gebracht zullen worden; omdat de S.G.P. een Protestantse partij is, die opkomt voor de Protestantse beginselen en belangen, welke tegen de aanmatigingen en het ophitzen van Rome het Protestantse karakter onzer natie bewaren wil; omdat de S.G.P. Gods ordinantien ook in het bestuur der gemeente beslist in acht genomen wil hebben, waarop Gods zegen ingewacht mag worden en dewijl er niets is dat de bronnen van de volkswelvaart zo toestopt als de zonde.

Het is om genoemde redenen dat wij met alle vrijmoedigheid de kiezers aansporen om D.V. op Woensdag 27 Mei a.s. hun stem uit te brengen op een candidaat van de S.G.P., waarbij men zijn stem uitbrenge op no. 1 van de lijst.

Dat toch geen enkele kiezer thuis blijve. Elke S.G.P.^er, alle kiezers die met haar gemeente-program, zoals dat in het kort hierboven is aangegeven, instemmen hebben op Woensdag 27 Mei hun phcht, door op de S.G.P. candidaat te gaan stemmen, waar te nemen. Nogmaals, niemand hunner verzuime zijn plicht, daar het op één stem aan kan komen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 mei 1953

De Banier | 8 Pagina's

Waarom op de candidaat van gestemd ?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 mei 1953

De Banier | 8 Pagina's