Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Brief uit Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Brief uit Zeeland

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

CCXXIII.

Menigmaal hoort men klagen: „Wat is het leven toch ingewikkeld!"

En inderdaad, het is tegenwoordig verre van eenvoudig. Een menigte bepalingen is er, zo veel, dat het gemakkelijker is op te schrijven wat gedaan kan worden zonder dat bijzondere vergunning nodig is, dan om te melden wat een bijzondere vergunning vereist.

Toch moeten vsdj er wel rekeninig mede houden, dat de mens onder Gods voorzienig bestel, of onder Zijn toelating, de regelen stelt. Dus dat de mens daarvoor een verantwoording heeft, en inzonderheid in een land, waarin met medewerking van het volk wordt geregeerd.

Zo is het ook wel nodig om te letten op de personen, welke bij het stemmen voor de gemeenteraden worden verkozen. Er is wel neiging om bij de gemeenteraden minder op het beginsel te letten dan bij andere verkiezingen, maar ook daar geldt wel, dat de personen het beleid helpen bepalen, en zij dat doen volgens de beginselen, waaruit zij leven. Maar al te gauw is men geneigd om daar meer te letten op de zogenaamde belangen. Maar, waar worden de belangen beter door gediend, dan door het beginsel, dat Gods Woord tot richtsnoer zal zijn voor het gehele leven?

Het is tevergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, eet het brood der smarten. Zo God Zijn zegen onthoudt, tevergeefs waakt de wachter. Daarom moeten wi] in de eerste plaats op de beginselen letten, ook al is het niet onverschillig welke personen er aangewezen worden om die beginselen in de praktijk toe te passen. En nu mag men zeggen dat door de ingewikkeldheid van het leven en van de voorschriften, welke van boven af worden gegeven, èr niet veel meer te regelen is voor de lagere besturen, maar er blijft nog altijd zo veel, ja, we willen eigenlijk stellen, al blijft er nog zo weinig, ook dan is het nodig om de beginselen in acht te nemen.

Bovendien, al is er veel van bovenaf geregeld, er is nog wel wat te doen. Er kan nog veel gedaan worden op het gebied der openbare orde en men late zich niet te vlug terugschrikken, al kan er enige twijfel zijn.

Het is wel niet zo eenvoudig meer als vroeger, maar er kan ook meer voorlichting worden gegeven.

Er wordt wel eens gezegd, dat in onze partij de officieren ontbreken, of althans te weinig in aantal aanwezig zijn, maar er zijn toch wel personen, die over enige ervaring gaan beschikken, en ook personen, die in alle eenvoudigheid toch wel onderscheiden kennis hebben. Zijn er dan te weinig officieren, er zijn dan toch misschien wel reeds wat onderofficieren. En, het gaat niet altijd over de rang, maar over de gave van inzicht. De tijd voor de candidaatstelling is voorbij, en ik verwacht, dat er wel zullen worden gevonden, die zuchtend zijn met de gedachte, dat zij straks geroepen kunnen worden om daar in raadsvergaderingen te zitten.

Nu, gemakkelijk is dat niet, dat staat wel vast. Maar, laat ieder bedenken, dat een persoon aangenaam is in hetgeen hij heeft. Laat men niet trachten om boven wat men heeft uit te wülen. Een woord in alle eenvoudigheid gesproken, maai waar aan gevoeld wordt, dat het voortkomt uit het hart, dat wü er nog we] in. Indien maar in alle eenvoudigheid Gods Woord wordt uitgedragen, dan heeft dat Zijn autoriteit.

In vele provinciën zijn verbanden van vertegenwoordigers. Daarin wil men elkander voorlichten. Daarvan is het goed lid te worden. Daar kan men met de onderscheidene vragen komen. Niet alleen dat zulks kan ter vergadering, maar ook bestaat de mogelijkheid dat tussendoor vragen worden voorgelegd. Die vragen worden, voor zo ver nodig, in overleg met het Partijbureau beantwoord.

Het lijkt misschien wat vroeg om daarop de aandacht te vestigen, maar het is beter dat vroeg te doen, dan tegen de tijd dat de zittingen beginnen.

Toch moet uw briefschrijver nog wat van het hart. Het is goed om te vragen wat men niet weet; maar het vragen kan ook wel wat te ver gaan. Over zaken, die in raden ter behandeling komen, kan meestal wel een antwoord worden gegeven. Maar zo menigmaal komen er vragen, ook bij uw briefschrijver, die het geweten betreffen en waar de staatkunde, het bestuur, geheel buiten staat. De één wü wat weten over het standpunt van kunstmatige inseminatie, een ander weer over onderzoek naar de t.b.c, een ander over het al of niet geoorloofd zijn van een werk op Zondag.

Willen de vraagstellers er wel rekening mee houden, dat de S.G.P. een staatkundige partij is, die niet is geroepen om gewetensvragen op te lossen, maar om leiding te geven en voorlichting inzake het bestuur van land en volk, gewest en gemeente?

Uw Zeeuwse Briefschrijver

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 mei 1953

De Banier | 8 Pagina's

Brief uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 mei 1953

De Banier | 8 Pagina's