Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij beginnen dit keer met een hartelijk welkom toe te roepen aan enkele nieuwe neven, te weten Gijs Stomphorst te H., Frans }ame te O. en Johan van Oostende te O., die verzocht hebben of ze mee mogen doen. We hopen, dat juldie bij leven en welzijn nog vele jaren aan het oplossen en het inzenden der oplossingen moogt deelnemen. Jullie mogen zelf kiezen welk soort raadsels je vsdlt oplossen, die voor de jongeren of die voor de ouderen, terwijl allebei ook mag.

Het verheugde ons voorts ook van Lijsje Stomphorst te H. weer de oplossingen te mogen ontvangen. Wij hadden haar 'n paar keer gemist, maar uit het briefje, dat haar moeder schreef, is het ons duidelijk geworden wat de reden hiervan is geweest. Wij zijn haar moedier er zeer erkentelijk voor, dat zij ons geschreven heeft. Nu kunnen wij het ons indenken, dat alle lust om Lijsje te helpen ontbrak, waar de tegenheden zo vele waren en zelfs een diepe wonde sloegen in het ouderlijke hart. De Heere moge u met uw man sterken en deze tegenslagen aan uw beider harten heiligen.

Vervolgens laten vsdj onze „Walvis" uit N. weten, dat het doosje met postzegels, capsules en zilverpapier ontvangen is en dat een en ander aan het juiste adres zal worden doorgezonden. Wij laten thans de nieuwe raadsels volgen:

OPGAVE 304

Jongeren:1. In het Evangelie naar de beschrijving van Matthëus komt een woord voor, dat uit negen letters bestaat. Zoek dit woord uit de volgende gegevens:1, 4, 2, 9 is een getal onder de tien; 6, 7, 5, 8 is de naam van iemand die in de ark van Noach gespaard werd; 3 is de eerste letter van de naam van een dochter van Jacob.

2. Noem de naam van a. een verrader uit het Nieuwe Testament. b. de plaats waarvan Jozefs schoonvader overste was. c. een machtig koning, die diep vernederd werd en daarna God erkende als de Allerhoogste. d. een plaats in Athene waar Paulus met de wijzen der wereld handelde. e. een leermeester van alle werker in koper en ijzer. f. de plaats waar Abner begraven werd. g. een godvruchtige koning over Juda. h. een plaats, welks koning en inwoners, zich voor God verootmoedigden, nadat hun het oordeel was aangezegd. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

8. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Ps. 119. a. Zo waren alle de dagen van Lameeh 777 jaar. b. Er bevond zich een opening in de deur, waardoor alles gezien kon worden, wat er binnen geschiedde. c. De zoon uwer moeder is gisteren in het water gevallen en verdronken. d. Laat uwe woorden weinige zijn. e. Hij geeft den moede kracht. f. En God zag het hcht dat het goed was.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek der Psalmen bestaat uit vier en vijftig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:14, 25, 6, 31, 8, 19, 13, 11, 26, 18, 9, 27, 10, 51 zijn de namen van twee aan elkaar verbonden plaatsen uit het O.T.; 52, 43, 37, 21, 42 is de naam van de koning die David niet in huis wilde hebben, menende dat hij aan razernij leed; 23, 47, 3, 12, 51 is de plaats waarheen Saul zich begaf nadat hij tot koning uitgeroepen was; 15, 44, 1, 31, 14, is de plaats, welke Paulus noemt na zijn vertrek uit Mityléne en voor zijn aankomst te Samos; 28, 47, 39, 7, 25, 5 is de plaats waar de zon stilstond ten tijde van Jozua; 40, 46, 22, 17, 24, 35 is de plaats waar Calvijn predikant geweest is; 48, 29, 50, 38, 33, 36 betekent vals, laag; 32, 4, 20, 2, 54, 41, 30, 49, 34 zal aan de rechterhand of aan het voorhoofd gedragen worden ten tijde van de Anti-christ; 45, 53 duidt een soort godsdienst aan; 16 moet zelf ingevuld worden.

2. Door verplaatsing der letters van SUMPAGER kan men de naam verkrijgen van een plaats uit het Nieuwe Testament. Welke is die plaats?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat, de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de Openbaring van Johannes. a. En ik stond op het zand der zee. b. En de draak vergrimde op de vrouw. c. Zijn stem was als een stem veler wateren. d. En die op de wolk zat, zond zijne sikkel op de aarde. e. En ik zag een andere Engel. f. Wij hebben het zelf uit Zijnen mond gehoord. g. En hij had in zijn hand een boeksken. h. Zij kwamen uit de grote verdrukking. i En daar werd krijg in de hemel. j. En daar werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. k. Toen de Heere sprak, was er licht. 1. Israël zeide tot Jozef: Zie naar de welstand uwer broederen en breng mij een woord wederom. m. En hij was aldaar met de Heere veertig dagen en veertig nachten. n. Mijne ziel buigt zich neder in mij.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 301, 302, 303 en 304 kunnen ingezonden worden aan het adres van Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Zijn er nog onder de jeugdige lezers van de Jeugdrubriek, die willen meedoen? Dan kunnen ze de oplossingen inzenden, waarbij zij er echter aan denken moeten om aan de voorzijde van de enveloppe het woord Nieuw te schrijven.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 mei 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 mei 1953

De Banier | 8 Pagina's