Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De S.G.P. en de Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De S.G.P. en de Gemeenteraadsverkiezingen

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hebben wij in het voorgaande artikel ons bepaald tot het geven van een algemeen overzicht over de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen, in dit artikel gaan wij de uitslag van deze verkiezingen in het bijzonder bezien uit het gezichtspunt van de S.G.P.; hebben wij in het vorige artikel ons moeten vergenoegen met ons bekende gegevens, ons daarbij bepalende tot de grote gemeenten, ook bij het schrijven van dit artikel staan ons nog [liet alle gegevens ter beschikking, zodat het volstrekt niet onmogelijk is, dat wij in een volgend nummer nog eens op de uitslag der verkiezingen terug zullen moeten komen.

Een ieder moet nu eenmaal roeien met de riemen, die hij heeft, ook al zou hij gaarne over betere willen beschikken. Dit is in deze ook het geval. Wij betreuren het, dat wij uit gebrek aan volledige gegevens ons moeten bedienen van de gegevens, waarover wij op het ogenblik beschikken, en dit zijn courantenberichten, die bij lange niet de uitslagen van alle gemeenten hebben weergegeven, en bovendien, zoals de ervaring ons geleerd heeft, ook altijd nog nie.t geheel betrouwbaar in de weergave van de uitslag van verkiezingen zijn. Zo er dan mogelijk hier en daar een niet juiste weergave van de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen in onze opgave wordt aangetrof­ fen, roepen wij de verontschuldiging daarvoor in, gaarne bereid zijnde om na ontvangen verbeterd bericht daarover opgave in De Banier te doen. Ook zullen wij het zeer op prijs stellen indien men ons de uitslag van kleinere gemeenten opgeeft, omdat men deze meestal niet in de bladen weergegeven vindt, en de streekbladen, waarin zij vermeld staan, niet in ons bezit zijn en derhalve niet tot onze beschikking staan.

Voor zo ver wij deze thans beoordelen, geeft de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen de S.G.P. grotelijks reden tot voldoening en dankerkentenis jegens de Heere. Daar zijn voor haar inderdaad hoogst verblijdende uitslagen. Op onderscheidene plaatsen zag zij haar zetels in de raad vermeerderd. Dit is onder meer het geval met Rijssen, waar zij een 7de zetel met het belangrijke aantal stemmen van 2941 verkreeg; met Ridderkerk, waar zij met 1928 stemmen tegen 1541 in 1949 een vierde zetel verwierf; met Ermelo, waar zij met 1438 tegen 1053 in 1949 een derde zetel kon bezetten; met Veenendaal, waar zij met 737 stemmen tegen 409 eén tweede zetel verwierf. Hetzelfde is ook het geval met Moordrecht, terwijl zij ook in Bodegraven, in Driebergen en in Amersfoort, in elk dier plaatsen de winst van een zetel kon boeken, daar toch deed de S.G.P. haar intrede in de raad. Dit zijn dan de gemeenten, die ons op het ogenblik bekend zijn als degene, waarin de S.G.P. zich in een vermeerdering van zetels mocht verheugen.

Zeer groot is het getal der gemeenten, waarin de S.G.P. zich heeft weten te handhaven. En dit meestal met een toeneming van het aantal op haar uitgebrachte stemmen. Daartoe behoren ondermeer Dantumadeel, dat de twee zetels behield. Delft met 1207 stemmen tegen 1088 in 1949; Middelburg met 811 tegen 765; Katwijk met 9, 1 percent tegen 5, 5 in 1949; Harderwijk, Maartensdijk (Utr.), Lisse, Terneuzen, Zeist met een vooruitgang van 710 tot 808 stemmen, Vlaardingen, Geldermalsen en Wageningen.

Voorts is het de S.G.P. mogen gelukken in Ede haar 4 zetels, in Bameveld haar 3 zetels, in Staphorst haar 3 zetels en in Kampen haar 2 zetels te behouden.

Verder zijn er nog enige gemeenten ons bekend, waarin de S.G.P., hoewel zij daarin nochtans geen zetel heeft verkregen, in stemmenaantal aanmerkelijk vooruit is gegaan. Daartoe behoort in de eerste plaats wel Rotterdam, dat vergeleken met de gemeenteraadsverkiezing van 1949 sterk in stemmenaantal vooruit ging. Het aantal klom daar toch van 6410 tot 7172, doch bleef helaas onder de kiesdeler. Ook in Den Haag werd door de S.G.P. een behoorlijk aantal stemmen verkregen. Als men bedenkt, dat bij de gemeenteraadsverkiezing van 1935 slechts 1248 stemmen op de S.G.P. werden uitgebracht, dan is het aantal van de thans op de lijst der S.G.P. uitgebrachte stemmen, dat 3342 bedroeg, hoopvol voor de toekomst te noemen. In deze rij behaalde Dordrecht 806 stemmen, een aantal, dat evenals in Den Haag te klein was om er een zetel op te krijgen. Utrecht leverde evenmin een zetel voor de S.G.P. op, hoewel het aan­ tal op haar lijst uitgebrachte stemman niet teleurstelde. Het was boven de 900 en bedroeg 9J9 stemmen, terwijl ons ten opzichte van Leiden en Schiedam geen nadere gegevens betreffende de uitslag voor de S.G.P. bekend zijn, doch uit hetgeen wij er van weten, te concluderen vak, dat in deze steden de S.G.P. geen vertsgsnwoordiger in de raad bekwam, die zij er tot dusvere ook nimmer bezeten heeft. Maassluis, dat voor het eerst met een eigen lijst uitkwam, sloeg daarbij, gelet op de omstandigheden, geen slecht figuur.

Wat de uitslag in Alfen aan de Rijn betreft, menen wij uit het daarover in de bladen vermelde te kunnen vaststellen, dat op een gecombineerde lijst de zetel voor de S.G.P. behouden bleef, terwijl wij uit de berichten uit de dagbladen ten aanzien van Gouda, waar de S.G.P. eveneens op 'n gecombineerde lijst uitkwam, menen te moeten opmaken, dat de zetel der S.G.P. daar verloren ging, terwijl wij aangaande Hilversum in het onzekere verkeren of de S.G.P. daar al dan niet een zetel verkreeg, terwijl in Apeldoorn, hoewel aldaar het aantal stemmen, op de S.G.P.lijst uitgebracht, hoog te noemen valt, geen zetel werd verkregen.

Wij èullen het hierbij deze keer moeten laten. In een volgend nummer van De Banier hopen wij nogmaals, zo ons althans meer gegevens ten dienste staan, op de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen terug te komen.

Voor zo ver deze ons op dit ogenblik bekend is, geeft deze alleszins reden tot blijdschap, alsook reden om betreffende de toekomst met enige hoop vervuld te zijn.

Uit deze uitslag toch blijkt, dat de S.G.P. nog verre van dood is, en dat degenen, die haar dood voorspeld hebben, en deze o zo gaarne zouden zien.

in hun wens eu verwachting teleurgesteld zijn.

Het doet zeer weldadig aan, dat de S.G.P. ook weder blijkens deze verki& zing op een vast kiezerscorps kan rekenen en dat haar kiezers zich niet laten aftrekken door allerlei valse voorstellingan, die ook bij deze verkiezing op menige plaats van haar gegeven zijn. Daarbij is het bovenal verheugend, dat het kiezerscorps, in stede van af te nemen, nog bij elke verkiezing, zoals ook ditmaal het geval is, toeneemt.

P.S. Inmiddels zijn, nadat bovenstaand artikel reeds ter perse was, bij ons in­gekomen de uitslagen van de gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland, echter — wilde de Banier op tijd verschijnen, wat van groot belang is, — te laat om deze nog in een apart artikel te verwerken. De uitslagen van de verkiezingen van ettelijke gemeenten in Gelderland zijn ons nog onbekend alsook die van sommige plaatsen in Utrecht, evenals die van IJsselmuiden, Genemuiden en Huizen, terwijl die van Noord-Brabant ons bekend zijn uitgezonderd die van Wijk en Aalburg. Wie ons daar aan helpen kan en wil, zende deze liefst spoedig op naar Administratie van De Banier, Utrecht, Postbus 2019.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 juni 1953

De Banier | 8 Pagina's

De S.G.P. en de Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 juni 1953

De Banier | 8 Pagina's