Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De S.G.P. en de Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De S.G.P. en de Gemeenteraadsverkiezingen

12 minuten leestijd Arcering uitzetten

De aanvankelijke indruk, dat de gemeenteraadsverkiezingen voor de S.G.P. gunstig verlopen zijn, en dat de uitslag er van een goede hoop voor de toekomst biedt, is bevestigd geworden door de nadere berichten, welke, sedert wij ons vorige artikel daarover schreven, bij ons zijn binnengekomen.

Wanneer wij de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen in de provincie Zuid-Holland nu gaan bezien, dan valt er in onderscheidene gemeenten daarvan zetelwinst voor de S.G.P. te constateren. Dit is het geval in Ouderkerk a. d. IJssel en in Ridderkerk, waarin de S.G.P. nu 4 zetels tegen vroeger 3 bezet, in Numansdorp en Moordrecht, waarin zij van 1 op 2 zetels klom, in Bodegraven, Barendrecht en Tienhoven, waarin de eerste S.G.P.-er zijn intrede in de raad deed, en, voor zo ver wij dit uit de ons ten dienste staande gegevens kunnen opmaken, in Boskoop en Langerak, terwijl daarentegen de S.G.P. een zetel verloor in Schoonhoven en Wijngaarden, zetels, welke, met een klein verhes van stemmen, te herwiimen zijn, en ook in Gouda een zetel verloor op-een gecombineerde hjst.

Niet alleen is er dus zetelwinst behaald en is de S.G.P. op vele plaatsen met een flink aantal stemmen vooruitgegaan, zodat het daar niet zo bijster veel goscheeld had of er was winst aan zetels behaald, maar ook is het getal gemeenten, waarin de S.G.P. haar zetels wist te behouden, beduidend groot.

Het zijn de volgende gemeenten: Alblasserdam 2, Alphen aan de Rijn 1, Asperen 1, Berkenwoude 1, Bergambacht 2, Bleskensgraaf 2, Brandwijk 1, CapeUe a. d. IJssel 3, Dirksland 3, Giessendam 3, Giessen-Nieuwkerk 1, Gouderak 1, Goudriaan 1, Groot-Ammers 1, Haastrecht 1, Hardinxveld 1, Hei-en Boeicop 1, Heinenoord 1, Hekendorp 1, Hendrik-Ido-Ambacht 2, Klaaswaal 1, Krimpen a. d. IJssel 3, Leerbroek 2, Leerdam 2, Lekkerkerk 1, Lisse 1, Mehssant 2, Molenaarsgraaf 1, Monster 1, Moerkapelle 2, Nieuwerkerk a. d. IJssel 1, Nieuw-Beijerland 2, Oud-Beijerland 2, Piershil 1, Pijnacker 1, Schelluinen 1, Sliedrecht 3, Streefkerk 1, Stad a. h. Haiingvhet 1, Waarder 2, Waddinxveen 1, Woerden 1, Zevenhuizen 1, Zwijndrecht 1 zetel. Over enige plaatsen in Zuid-HoUand zijn ons nog steeds de uitslagen der gemeen- teraadsverkiezingen niet bekend, terwijl' wij over Ouddorp in het onzekere verkeren of de S.G.P. daarin thans 5 of 6 zetels bezet; is het laatste het geval, dan zou dit de winst van 1 zetel betekenen. Ook is het wel mogelijk, dat bij de gebrekkige gegevens, welke wij bezitten, hier of daar een onjuistheid in de opgave voorkomt. Dit neemt echter niet weg, dat er alle reden is om met voldoening op de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen in Zuid-Holland neer te zien.

Dat wij in dit artikel niet over de uitslag in Rotterdam, Delft, Den Haag, Dordrecht, Leiden, Schiedam", Vlaardingen en Maassluis schrijven, heeft zijn reden daarin, dat wij in een vorig artikel daarover reeds geschreven hebben. Ten aanzien van Gorkum merken wij in dit verband neg op, dat, hoewel, wat te verwachten was, daarin geen zetel voor de S.G.P. verkregen werd, er toch een behoorlijk aantal stemmen op de lijst van de S.G.P. werd uitgebracht, terwijl, naar ons bericht werd, in Ameide, waar de S.G.P. met de A.R. op een gecombineerde lijst uitkwam, door konkelarij van A.R. zijde een zetel daar niet verkregen werd.

Als eindconclusie stellen wij ten aanzien van de uitslagen der gemeenteraadsverkiezingen vast, dat die S.G.P; . in Zuid-Holland door een behoorlijk aantal leden in de raad vertegenwoordigd is en dat er, gezien de uitslag dezer verkiezingen, enige gegronde verwachting bestaat, dat hun aantal nog zal toenemen.

Wat de uitslagen der gemeenteraadsverkiezingen in Zeeland betreft, deze doen in voor de S.G.P. gunstige uitslagen niet voor die in Zuid-Holland onder. Over Middelburg hebben wij reeds in een vorig artikel het onze gezegd, zodat wij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in dit artikel onbesproken kunnen laten.

Wat het overige van de uitslagen in Zeeland betreft, is het verblijdend waar te nemen, dat in onderscheidene plaatsen een afgevaardigde van de S.G.P. voor het eerst zijn intrede in de raad doet. Dit heeft plaats in St. Laurens, in Grijpskerke, in Westkapelle, in Serooskerke en in Goes, waar de oandidaat der S.G.P. op een gecombineerde lijst gekozen werd terwijl, voor zo ver wij het kunnen nagaan, in Zeeland geen enkele zetel door de S.G.P. verloren werd. Ook werden bovendien nog de raadszetels in Yerseke en 's-Gravenpolder met 1 vermeerderd, dewijl de S.G.P. daar nu 3 zetels tegen 2 in 1949 verwierf.

Wat Vlissingen betreft, waar met een gecombineerde lijst is uitgekomen, daarvan kunnen wij niet uitmaken of de S.G.P. daarbij een zetel bekwam.

Bij deze verkiezing behield de S.G.P. in Amemuiden 2, in Zoutelande 1, in Aagtekerke 3, in Oostkapelle 1, in Biggekerke 1, in Nieuw en St. Joosland 1, in Domburg 1, in Meliskerke 4, in Borssele ook een gelijk aantal, of dit 1 of 2 is, valt uit de voor ons liggende gegevens niet op te maken, naar de uitslag van 1949 te oordelen, zal dit wel 2 zijn; in Wemeldinge 1, in 's Heer Abtskerke 1, in Kapelle 1, in Baarland 1, in Wolphaartsdijk 1, in Hoedekenskerke 1, in Breskens vermoedelijk 1, evenals in Nieuwvliet, in Zaamslag 1, in Haamstede 1, in Burgh 1, in Scherpenisse 3, in Tholen 3, in Oud-Vossemeer 1, in Poortvliet 2, in St Maartensdijk 3, en in St Annaland, waar men op een gecombineerde lijst is uitgekomen en op die lijst van 3 op 4 zetels kwam, verwierf de S.G.P. naar onze gegevens 3 van de 4 zetels.

Uit deze gegevens blijkt wel heel'duidelijk, dat zonder de minste overdrijving vastgesteld kan worden, dat de gemeenteraadsverkiezingen in Zeeland voor de S.G.P. een gunstig resultaat hebben opgeleverd.

Hetzelfde kan ook gezegd worden van de gemeenten in Noord-Brabant, waarin de S.G.P. met een eigen lijst is uitgekomen. In Dinteloord behield de S.G.P. de raadszetel met 178 stemmen, in Sprang-Capelle (waar het aantal op de lijst van de S.G.P. uitgebrachte stemmen thans 340 tegen 293 in 1949 bedroeg) behield zij ook de raadszetel, gelijk dat ook het geval was' in Werkendam-Sleeuwijk, waar het aantal stemmen van 316 tot 399 vermeerderde. Ook in Veen, waar de S.G.P. op een gecombineerde lijst uitkwam, waar thans 6 raadsleden tegen 5 in 1949 gekozen werden, is de S.G.P. stellig in aantal zetels niet achteruit gegaan. Wat de uitslag der verkiezingen in Wijk en Aalburg en Klundert betreft, deze is ons niet bekend.

Ook in de provincie Utrecht, voor zo ver de uitslagen ons bekend zijn, kan de S.G.P. met voldoening op de gehouden verkiezingen terugzien. In de stad Utrecht zelf bekwam zij een behoorlijk aantal stemmen; in Amersfoort verwierf zij zelfs op een gecombineerde lijst 1 zetel; in Veenendaal beleefde zij het genoegen, dat zij na 1 zetel bezet te hebben er thans 2 zetels kon verwerven; en in Driebergen deed de S.G.P. haar intrede in de raad, terwijl de zetel in Zeist met vermeerdering van het aantal stemmen voor de S.G.P. behouden bleef, gelijk dat ook in Rhenen het geval is. Daar bezat de S.G.P. twee zetels en behaalde zij twee zetels, terwijl in De Bilt en Doorn, hoewel het stemmenaantal voor de S.G.P. verre van slecht te noemen is, de kiesdeler niet gehaald kon worden en er dus geen zetel verkregen werd. Wat de overige gemeenten in de provincie Utrecht betreft, daaromtrent ontbreken ons de vereiste gegevens, zodat wij daaraan geen verdere beschouwing kunnen wijden.

Betreffende de provincie Noord-Holland doet het ons genoegen te kunnen vermelden, dat in Huizen met een flinke vooruitgang in het stemmenaantal de raadszetel voor de S.G.P. l> ehouden bleef. Wat de gemeenten Enkhuizen en Hilversum aangaat, daarover beschikken wij tot op heden over geen voldoende gegevens om er uit op te maken hoe het daar ten aanzien van de verkiezingen verlopen is.

In Drenthe kon, wat te verwachten was, de S.G.P. in Hoogeveen het niet tot een afgevaardigde in de raad brengen, terwijl het ons verheugd heeft, dat in Friesland in de gemeente Dantumadeel de 2 zetels voor de S.G.P. behouden zijn gebleven.

Aangaande de provincie Gelderland zijn de uitslagen van verschillende gemeenten ons op het ogenblik nog steeds onbekend. Hetgeen wij er echter van weten, stemt tot tevredenheid.

In Ermelo zag de raadsfractie zich van 2 tot 3 zetels uitgebreid. In Ede bleef het kiezerscorps der S.G.P. haar getrouw, zij heeft zich daar met 4 zetels in de raad kunnen handhaven. Ook in Putten wist de S.G.P. de twee zetels te behouden, evenals in Bameveld, waar zij nu ook weer 3 zetels in de raad bezet, gelijk ook in Wageningen, in Geldermalsen, in Epe en in Ochten, waar ook geen zetelverlies te betreuren valt, daar in die vier plaatsen de zetel voor de S.G.P. behouden bleef.

Hierbij zullen wij het althans deze keer moeten laten, daar wij over de uitslag van de verkiezingen van tal van gemeen^ ten noch door de dagbladen, noch door andere berichten uit deze provincie zijn ingelicht. Alleen nog dit: het doet ons leed, dat in Apeldoorn, hoewel er in die gemeente een aanzienlijk aantal stemmen op de lijst van de S.G.P. werd uitgebracht, er nochtans geen zetel voor de "S.G.P. verkregen werd.

Ten aanzien van de provincie Oveiijssel hebben wij met genoegen er kennis van genomen, dat het de S.G.P. is mogen gelukken in Rijssen het reeds grote aantal raadszetels van 6 nog met 1 te vermeerderen, zodat zij thans van de 15 zetels er 7 bezet. Ook strekt het tot verheuging, dat, hoewel er geen meerdere zetels verkregen werden, in IJsselmuiden het aantal stemmen van de S.G.P. vooruit is gegaan, gelijk dat alzo met Staphorst gesteld is, waar eveneens als in IJsselmuiden de bezette zetels behouden werden, gelijk zulks ook het geval is met Kampen en Genemuiden.

Bezien wij tenslotte nog eens de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen over het gehele land genomen, dan doet het weldadig aan, dat ondanks felle en hier en daar beslist onwaardige bestrijding van de S.G.P. het aantal van haar raadszetels nog beduidend is toegenomen, hetgeen zelfs het geval geweest is in de gemeenten boven de 20.000 inwoners, wat op zichzelf al heel wat te zeggen heeft. Zouden wij het aantal raadszetels van de S.G.P., zoals zij die nu na de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft, bij elkander optellen, dan is dit waarlijk niet klein, en zelfs groot voor zulk een kleine partij als de S.G.P. nog steeds is.

Het stemt dan ook tot blijdschap, gelijk bij deze laatste verkiezingen duidelijk gebleken is, dat er nog steeds een toenemende groei van de S.G.P. te bespeuren valt, want het aantal op haar lijsten uitgebrachte stemmen is beduidend hoger dan het bij de raadsverkiezingen in 1949 was. Dit heeft te meer betekenis, dewijl daaruit gebleken is, dat de opgroeiende jeugd onder de S.G.P. zich niet laat verlokken door allerlei bedriegelijke leuzen over aardse voordelen, zoals die ook al bepaaldelijk in de verkiezingslectuur van de Partij varhde Arbeid werden aangeboden als men zijn stem op haar candidatenlijst uitbracht. In de kringen van de Protestants Christelijke partijen klaagt men er over, dat dit ten aanzien van de jeugd wel het geval is. Het moge al waar zijn, dat de jeugd onder de S.G.P. zich hier en daar ook door die leuzen heeft laten verstrikken, over het algemeen genomen toch gelukkig niet. Dit wijst het hoge stemmenaantal, dat de S.G.P. in steden als Rotterdam en Den Haag, en ook in vele andere gemeenten, bekwam, wel uit. In Rotterdam bedroeg dit nog boven de 7000 en in Den Haag, waar de^ S.G.P. naar menselijke berekening geen kans had een zetel te verkrijgen, zelfs nog boven de 3000.

Het verschijnsel beh-effende de opkomende jeugd, stemt bovenal tot dankerkentenis jegens de Heere. Al is er allerminst reden om daaromtrent juichkreten aan te treffen, daar ook de tijdgeest de jeugd onder de S.G.P. allerminst voorbijgaat, toch staat er anderzijds tegenover, dat uit het stemmenaantal, dat de S.G.P. behaalde, blijkt, dat een zeer groot deel der jeugdige kiezers onder de S.G.P. onder het vaandel der S.G.P. is opgetrokken. Dat dit wel in het bijzonder een even bemoedigend als verblijdend teken is, behoeft geen nadere verklaring. Al zijn de gemeenteraadsverkiezingen van verblijdende aard, toch mag niet over het hoofd gezien worden, dat de uitslag er van er duidelijk op wijst, dat ons volk in brede lagen hoe langer hoe meer afzakt naar het materialisme en het humanisme. Het aanbod van brood en spelen heeft er velen toe verlokt hun stem uit te brengen op de lijsten van de Partij van de Arbeid. Ook de K.y.P., die met haar humanistisch karakter daarbij enigermate tegen de Partij van de Arbeid heeft opgeboden. Droef genoeg, moeten wij constateren, dat een zeer groot deel van ons volk door ongeloof en bijgeloof vervoerd wordt, waartegen een verwaterd christendom — zoals deze verkiezingen hebben uitgewezen — geen weerstand kan bieden en geen bolwerk tegen op kan werpen.

P.S. Wij hebben ons, ook al met het oog op de plaatsruimte in De Banier, over het algemeen genomen onthouden van de weergave van het aantal stemmen, dat op de lijsten der S.G.P. is uitgebracht, en meenden dit te meer nog te kunnen doen, dewijl wij nog geen jaar geleden het stemmenaantal bij de gehouden Tweede Kamerverkiezingen van de onderscheidene gemeenten hebben opgegeven. Indien er hier en daar mogelijk onjuistheden zijn ingeslopen, en ook indien men er prijs op stelt, dat tot nu toe niet vermelde gemeenten met hun uitslagen alsnog in De Banier vermeld worden, dan zijn wij daartoe gaarne bereid na ontvangst van bericht aan het adres van de administratie van „De Banier", postbus 2019 te Utrecht.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 1953

De Banier | 8 Pagina's

De S.G.P. en de Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 1953

De Banier | 8 Pagina's