Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Het is nu zo ver, dat wij de namen kunnen vermelden van hen, die met de oplossingen van de raadsels der opgaven 297 tot en met 300 een prijs behaald hebben. Voordat wij daartoe overgaan, moeten wij echter eerst nog wat anders doen.

Er hebben zich namelijk weer enkele nieuwelingen aangemeld met het verzoek of ze mogen meedoen, en moeten wij dus beginnen dezen een hartelijk welkom toe te roepen. Het zijn Aagje Verkuil te S., Henk Reyersen van Buuren te H., en Marietje Imminkhuizen te L. We hopen dat jullie bij leven en welzijn nog vele jaren zult mogen meedoen. Ook al zijn er eens wat moeilijke raadsels bij, vooral voor die van de ouderen, moeten jullie de moed niet opgeven, maar blijven volhouden. Indien je van één of meer raadsels de oplossing niet vinden kunt, stuur dan in elk geval de oplossingen, die je wel hebt. Voorts kunnen wij meedelen, dat alle drie genoemde nieuwelingen de oplossingen der opgaven 297 tot en met 300 reeds ingezonden hebben en dit zeer keurig hebben gedaan door bij elke opgave het nummer te vermelden en aan te duiden met jongeren en/of ouderen. Het zij hier nog eens gezegd, dat men kiezen mag wat men wil. Men mag dus alleen de raadsels voor de jongeren, of alleen die voor de ouderen neliien, doch allebei mag ook.

Nu nog een woordje aan het adres van Jantina van Saane te M. Die heeft ook de oplossingen ingestuurd, maar alles loopt aan één stuk door. Geen vermelding van het nummer der opgave, geen aanduiding van jongeren of ouderen, zodat het me een beetje voor de ogen begon te duizelen, toen ik me aan het lezen der oplossingen zette. Daarom zouden we Jantina op het hart willen drukken in het vervolg duidelijk het numrner van elke opgave apart te vermelden, met de aanduiding „jongeren" of „ouderen". Voorts hebben wij nog iets voor Jantina, dat niet alleen voor haar geldt, doch ook andere neven en nichten ter harte moeten nemen, namelijk dit, dat onder de oplossingen voornaam, achternaam en volledig adres vermeld moeten worden. Zullen jullie hieraan voortaan denken? Wanneer men alleen de voornaam er onder zet zonder meer, dan kan het gebeuren, dat een prijs je ontgaat, omdat ik dan de achternaam en de woonplaats niet weet, daar de enveloppe, waarop naam en adres wel voorkomen, gewoonlijk naar de papiermand verhuist. Zullen jullie er dus allemaal om denken?

Nu komen dan de namen der prijswinnaars. Het zijn:

1. Willij Romijn te K. 2. Henk Morsink te E. S. Blaas Meulmeester té A. 4. Pieter van Dalen te A. 5. Jan E. Koppejan te Z. 6. Dina Ploeg te E. 7. Maarten Burggraaf te G. 8. Jo Lauwerse te K.

Elk van jullie mag nu een boek kiezen uit het hieronder geplaatste lijstje.

Voor grote jongens en meisjes:

1. De kerk in de catacomben. 2. Evert Kooistra. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De oude schoolmatres. 7. Broeder en zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. II. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten. 13. Walvoorts zanger. 14. De geheime kamer.

Jongens en'meisjes:

1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het uilennest. 4. Het veerhuis en de Rozendonk. 5. Gerrit van het heidedorp. 6. Geen andere goden.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. De weg naar het leven open. 4. Het leven een wonder. 5. Eén dorp en toch twee. 6. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes:

1. Dienende liefde. 2. Willy en het hertejong.

Voor kleine jongens en meisjes:

1. Zoals opa sprak. 2. Anneke met vacantie.

Voor kleine jongens:

Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:

Lieske.

Neem nu een briefkaart met postzegel van 6 cent er op en schrijf aan OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht, welk boek je gaarne wilt hebben. Doe het vooral per briefkaart en niet per brief, dan krijg je het boek het vlugst. Thans laten wij de nieuwe raadsels volgen.

OPGAVE 307

Jongeren:

1. Zoek uit de volgende gegevens de naam van een plaats uit het Oude Testament, bestaande in het geheel uit 13 letters. 5 8 6 7 12 9 is de naam van Jozefs moeder; 9 4 1 2 11 13 betekent venten; 10 moet men zelf invullen.

2. Noem de naam van: a. Israels eerste hogepriester; b. een wrede vervolger der Christenen, die keizer was; c. Sems vader; d. Samuels vader; e. een evangelist, die een Griekse vader en een Joodse moeder had; f. een jodenhater, die opgehangen werd; g. Ruths schoonzuster; h. een discipel des Heeren, die eerst wilde zien en daarna geloven; i. een man, die van zijn jeugd doodbrakende was; j. Jacobs nieuwe naam; k. een profetes uit het geslacht van Aser. Welke naam, voorkomend in 1 Kronieken 8, vormen de eerste letters van bovenbedoelde namen?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek Prediker, tussen het 4e en 7e hoofdstuk. a. Een kind zonder ouders noemt men een wees. b. Wilt gijlieden ook niet henen gaan? c. De man kwam te laat. d. De trein reed zeer snel. e. Gaan wij met de trein of per boot? f. De jongens hebben uw hond, die zoek was, gevonden.

gTMDzes noenrae zicnzeu zwaar van mond en zwaar van tong.

Ouderen:

1. Maak van ACHAS - f DARP de naam van 'n persoon, voorkomend in één der eerste vijftien hoofdstukken van het boek Genesis.

2. Een tekstgedeelte uit het Oude Testament bestaat uit 36 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is:12 23 9 1 24 4 is de naam van een vrouw, die haar man overleverde in de handen zijner vijanden; 8 18 10 20 is een man, die vooraan in de krijg geplaatst werd en sneuvelde; 6 13 29 11 27 5 19 14 12 is een land in Europa; 3 26 21 16 2 10 28 is een koning van Juda, die door Nebucadnezar naar Babel werd gevoerd; 31 7 36 was de vader van Jozua; 22 25 30 34 35 17 is het voor-of achterdeel van een vaartuig; 32 13 33 6 is een ontkennend voornaamwoord.

o. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen 'n woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de Openbaring van Johannes, tussen het zevende en het twaalfde hoofdstuk. a. Adam en Eva vormden het eerste mensenpaar. b. In de Middeleeuwen was het duister in de kerk. c. Gij zijt die man, zei de profeet Nathan tot David. d. Indien deze dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden blijven. • e. De kinderen zullen opstaan tegen de ouders. f. De zon zal te dien dage verduisterd worden. g. Niet alle mensen zullen zalig worden, gelijk sommigen beweren. h. Wij komen op de zesde dag der maand Juli. i. De Heere Jezus heeft de dood verslonden tot o\terwinning. • j. De ouders gingen hun kinderen zoeken. k. Paulus en Silas gingen samen op zendingsreis. I. Wie zullen het verderf ontvlieden? m. Zij hebben hem op die bewuste avond gevangen genomen. n. Wie niet werken wil, zal ook niet eten. o. Die zoekt zal vinden, die klopt zal opengedaan worden. De oplossingen dezer raadsels nog NIET ingezonden worden. mogen We gaan thans verder met het verhaal over

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 1953

De Banier | 8 Pagina's