Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij zullen ditmaal beginnen met het geven van de nieuwe raadsels.

OPGAVE 308

Jongeren

1. Door verplaatsing van de letters van HAMIENE kan men de naam verkrijgen van een bekend profeet uit het Oude Testament. Welke profeet is dat?

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Ps. 119. a. Daar zijn fiets in de maak was, moest de jongen gaan lopen. b. Vergeef mijne zonden, die vele zijn. c. Toen zij luisterden, hoorden zij duidelijk voetstappen in de verte. d. De jongens hielden het touw vast. e. Johannes de Doper bevond zich in de gevangenis. f. In Uw licht zien wij het licht. g. Door het Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt.

3. Noem de naam van: a. Izak's moeder. b. Iemand, wiens nageslacht door zijn vader vervloekt werd. c. Manasse's vader. d. Manasse's zoon en opvolger. e. De zoon en opvolger van koning Joram. f. De discipel des Heeren, wiens naam rots betekent. g. Een plaats uit het Hooglied, welke bekend was om de rozen, die er groeiden. h. Een stadhouder, die zeide, dat hij zijn handen in onschuld waste. i. Een koning van Basan. j. Een weggelopen slaaf, die tot het geloof gebracht werd door middel van Paulus. k.de koning onder wie het rijk Israël in tweeën gescheurd werd. 1. Een jeugdig Evangelist ten tijde van Paulus.

Welke naam vormen de beginletters van boven bedoelde namen? Waar staat die naam in het boek van de profeet Micha?

Ouderen

1. In het boek van de profeet Ezechiël komt een tekstgedeelte voor bestaande uit vijf en vijftig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:10, 24, 13, 5 is het stamhoofd der Israëlietische priesters. 1, 9, 27, 39, 47 deed Israël afgoderij bedrijven. 4, 7, 33, 18, 3 is de plaats, waar de joden edeler waren dan te Thessalonica. 16, 43, 35, 50, 26, 51 is het land waarover Amrafel koning was. 23, 6, 45, 15, 40, 22 is een beek bij de hof van Gethsemané. 46, 42, 29 is een priester tijdens Samuel's jeugd. 8, 12, 25, 37, 2, 11, 32, 54 28 is een land in Europa. 49, 34, 36, 48, 31, 44 was de staat van een vrouw, die haar schuldheer niet betalen kon ten tijde van Elisa. 20, 53, 21, 38 betekent dikwijls. 52, 30, 55 , 6, 19 betekent vandaag. 17, 14, 41 is het bovenste van een berg.

2. Maak uit OG - f RAMA +T een naam voorkomend in het boek Ezechiël.

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek Jesaja. a. Het was een troost voor de man, dat hij zijn vrouw en kinderen behouden had. b. Wee u, gij rijken, want gij hebt uwen troost weg. c. Zij hebben Mijn Woord verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben? d. Ik zal u zenden tot een volk, welks sprake gij niet zult verstaan. e. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods. f. Het zijn ulieder zonden, die een scheiding maken tussen u en Mij. g. De Heere is God en Hij alleen, voor Hem moet alles buigen. h. Wie kan zeggen wat er in de naaste toekomst gebeuren zal?

De oplossingen van de raadsels der opgaven 305 tot en met 308 kunnen worden ingezonden aan Oam Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Zijn er nu nog jongens en meisjes, die wel de raadsels oplossen, maar de oplossingen niet insturen? Laten die dan het voorbeeld volgen van de hier genoemde nieuwe neven en nichten, die gevraagd hebben of ze mogen meedoen of direct de oplossingen van de vorige raadsels hebben ingezonden. Het zijn de volgende:

Jan de Jongste te R.; EUy en Marietje Kanis te D. en Moortje Verloop te R., die wij alle vier een hartelijk welkom toeroepen.

Wanneer men zich als nieuwe neef of nicht aanmeldt, moet men buiten op de enveloppe het woord „Nieuw" schrijven. Dit behoeft slechts één keer gedaan te worden.

Wij gaan nu eerst esn vraag beantwoorden en dan verder met het verhaal. Jan M. te H. vraagt wat semi-pelagianen zijn.

Antwoord: In de vierde eeuw leefde er een man, die Pelagius heette. Hij werd geboren in het jaar 354 ergens in Engeland of Ierland. Hij ging in een klooster, doch in het begin der 5e eeuw trok hij naar Rome, waar hij boeken ging schrijven. Daaruit bleek echter, dat hij tegen Gods Woord inging en dus een ketter was. Zijn leer werd door de kerk veroordeeld omdat hij ondermeer leerde, dat er geen erfzonde is, dus dat elk mens wordt geboren zoals God de eerste mens schiep, namelijk zonder zonde. Dientengevolge heeft elk mens volgens hem een vrije wil om de zonde of de deugd te brengen en alzo eigen zaligheid te bewerken. Dat de mens in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren en alzo van nature geestelijk dood is vanwege de zonde, werd door hem dus geloochend. Na zijn veroordeling waren er echter in de toenmalige kerk, die het met de bestrijders van Pelagius ook niet geheel eens waren. Zij gingen niet zo ver als Pelagius, maar ze volgden hem toch een heel eind. Zij zeiden, dat de mens door de zonde geestelijk wel verzwakt maar niet dood is. In plaats van algehele genade, leerden zij, dat de mens slechts helpende genade van node heeft. Zij namen dus een standpunt in, dat het midden hield tussen de leer van vrije genade en die van Pelagius. Vandaar de naam semi-Pelagianen, want semi betekent half. Deze semi-Pelagiaanse leer wordt nog immer door de roomse kerk voorgestaan, die hiermede de kerkvader Augustinus ten enenmale verloocheiit. Hierbij moeten wij het laten en gaan over tot het vervolg over

niet zo gemakkelijk. Vooreerst ontbrak het aan de nodige soldaten, en ten tweede kwam er uit de Protestantse kantons in Zwitserland, waar men van het bevel kennis genomen had, een krachtig protest.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juni 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juni 1953

De Banier | 8 Pagina's