Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR Gemeentebestuurder

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR Gemeentebestuurder

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Als over de toelating van de raadsleden is besloten en het tijd is van installatie, (in dit jaar, zo de Heere wil, op 1 September), dan komen de verkiezingen van de wethouders aan de orde.

Het is niet mogelijk om voor alle gemeenten een vaste lijn aan te geven, want de toestanden zullen zeer verschillend zijn. Toch kan het niittig zijn om tevoren eens over die verkiezing te handelen.

Nog m.eer dan voorheen neemt het college van burgemeester en wethouders een grote plaats in in het bestln'en van de gemeenten.

Niet alleen besturen zij mede met de raad, bereiden zij voor wat de raad moet beslissen, maar zij hebben ook veel zaken te regelen, die voortvloeien uit de uitvoering van onderscheidene wetten en besluiten.

Wel is waar vervaagt ook in de^^e tijd van vervlakking de scherpe lijn tussen wat genoemd wordt zelfbestuur en autonomie, maar er is toch wel dat onderscheid gebleven, dat bij de uitvoering van wetten en besluiten, tenzij dat in een enkel geval anders is bepaald, het college van burgemeester en wethouders de besilissing heeft.

Reeds daarom is het van veel gewcht hoe dat college zal worden samengesteld. Op de benoeming van de burgemeester heeft de raad geen invloed, maar de wethouders worden door de raad en uithem • benoemd.

Echter ook de voorbereiding voor de besluiten van de raad is van grote invloed. De raad is wel vrij het voorstel aan te nemen of niet. Maar het kan niet worden ontkend, dat met de voorbereiding veel invloed kan worden geoefend.

Nog steeds geldt, dat met onwillige honden het kwaad hazen vangen is, en zo is het voor de raad niet gemakkelijk om tegen het college van burgemeester en wethouders in tot een besluit te komen. Nu zal het wel niet veel voorkomen dat onze mensen in de-meerderheid zijn en het dus te beslissen hebben.

Meestal zijn onze mensen in de minderheid en hebben zij maar weinig invloed. Toch moet men die invloed niet onderschatten.

Het kan wel zijn, dat er een Mok gevormd wordt buiten onze mensen om en dat trots alles over de stemmen beschikt. Dan is 't wel erg gemakkelijk voor onze mensen. Dan wordt men buiten alle overleg gelaten, en is er dan geen persoon waaraan men ihet vertrouwen geven kan, welnu, stem dan uzelf.

Dat lijkt wat vreemd, m'kar wordt toch meermalen gedaan, ook door anderen. Hoe echter nu waimeer wel medewerking wordt gevraagd? Moet botweg iedere medewenkimg worden geweigerd? Mag men medewerking verlenen om een ander dan een partijgenoot \ierkozen te krijgen?

Gemakkelijk zijn die vTagen niet te beantwoorden.

\'ast staat, dat wij onze medewerking niet ver-lenen aan Rome. Ook verlen.'ii wij die niet aan partijen, welke leven uit het revolutionnaire beginsel, dat de overheid haar macht ontleent aan het volk, hoe schoon zij zich ook voordoen en hoe burgerlijk zij zich ook gedragen. Immers, dan wordt leen persoon gekozen, die wel rekening houdt met de wil van het volk. Maar het daannede rekening houden sluit het rekening houden met Gods geboden uit. Er wordt dan geen hogere Wetgever erkent en dat moet leiden tot een willekeur in de uitvoering. Het staat dus wel vast, dat wij daaraan onze stem en medewerking niet verlenen. Ook niet al zouden wij daardoor zelf mede in het college kunnen komen. Willen zij ons stemmen, goed, maar dan zonder de voorwaarde dat wij het ook moeten doen. Verkiezen zij ons, dan zal het goed zijn die verantwoordelijkheid te aanvaarden. Maar volkomen vrij. Dus niet gebonden.

Er kunnen wel moeilijikheden zijn om in een gemengd college zitting te hebben, maar dat is ook zo in de raad. Algemeen genomen mogen wij ons aan de verantwoordelijkheid niet onttrekken. Ma® J nogmaals, we mogen ons niet tevoren binden en alzo als het ware verkopen. Een vraag kan wel zijn: Hos te handelen tussen een persoon, welke God niet erkent in het bestuur, en een rtoomse? In die gevallen acht Gemeentebestuurder dat blanco gestemd moet worden. Laat dan het lot maar beslissen.

Een ander geval is wanneer de keuze staat op een A.R. of C.H. Ook in dis gevallen is voorzichtigheid nodig. Hun zullen we liever onze stem geven dan een ander. De persoon kan ook van veel invloed zijn. Er zijn personen, waarmede in het gemeentelijke le\'en goed kan samengewerkt worden; en dan zal het mogelijk zijn die te steunen.

Zoals u ziet een meer algemene beschouwing. Het is ook niet mogelijk om vaste lijnen te trekken. Wel is het nodig te overleggen in het verband met elkf j: in iedere provincie. Niet met de kiesvereniging, want dat leidt tot minder goede verhoudingen.

Uw Gemeentebestuurder

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juli 1953

De Banier | 8 Pagina's

VOOR Gemeentebestuurder

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juli 1953

De Banier | 8 Pagina's