Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De verplichte inenting van militairen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De verplichte inenting van militairen

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het wetsvoorstel, waarbij de in-en herinenting van de militairen verplicht gesteld is, is thans ook door ds Eerste Kamer, gelijk verwacht kon worden, aangenomen.

Dit wetsvoorstel, dat thans wet geworden is, houdt, als bekend kan zijn, een uitzonderingsbepaling in voor de militairen, die godsdienstige gewetensbezwaren tegen de inenting hebben.

De gewetensbezwaarden zullen echter, gelijk tot heden het geval was, niet meer kunnen volstaan met een eenvoudige verklaring, welke afgegeven was door een kerkeraad of door Ds Zandt.

Een. schriftelijke verklaring zal nog nodig zijn, doch de gewetensbezwaarde militairen zullen tevens opgeroepen worden voor een commissie, die een onderzoek zal instellen naar de gegrondheid en oprechtheid der ingebrachte bezwaren.

Militairen, die voor zulk een commissie hebben te verschijnen, kunnen echter door hun ouders of door andere perso­ nen worden bijgestaan, een waarop door Ds Zandt in de Twëë mer bij de behandeling van het wels werp sterk is aangedrongen.

Is nu een gewetensbezwaar tegen de ir enting ingediend, dan zijn de daarbij betrokken militairen althans voorlopig vrijgesteld van de verplichte inenting of herinenting.

Blijkt na ingesteld onderzoek door de commissie naar haar oordeel het gewetensbezwaar van de militair gegrond en opreclit te zijn, dan bekomt deze een algehele vrijstelling van de verplichting om zich te laten inenten of herinenten. Militairen, die in dienst moeten, of ouders van hen, zullen er goed aan doen met het in dit artikel vermelde terdege rekening te houden. Indien er onder hen zijn, die godsdienstige gewetensbezwaren tegen de inenting hebben, raden wij hun aan zich om nadere inlichtingen tot Ds Zandt of Ir van Dis te wenden, die hun deze gaarne zullen verstrekken, en ook behulpzaam wensen te zijn bij het opmaken van een in te dienen schriftelijk bezwaar, hetwelk echter, naar het de schrijver van dit artikel voorkomt, nog het best afgegeven en opgemaakt kan worden door een kerkeraad, door ouders of door de hierbij betrokken militair zelf. Wij wensen het thans bij deze mededeling voorlopig te laten, doch hopen nog wel binnenkort op deze aangelegenheid terug te Icomen.

Alleen willen wij er thans nog op wijzen, dat de wet inzake de inenting van de militairen niet de minste wijziging brengt in de Inentingswet van 1939 betreffende de inenting van kinderen. De kinderen behoeven volgens de wet van 1939 niet ingeënt te worden. De oudeis of voogden van kinderen kunnen niet gedwongen worden om hun kinderen te laten inenten. Wel hebben zij enige verplichtingen, welke de wet van 1939 oplegt, na te komen, maar als zij die nagekomen hebben, blijven zij geheel vrij of zij hun kinderen al dan niet willen laten inenten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 augustus 1953

De Banier | 8 Pagina's

De verplichte inenting van militairen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 augustus 1953

De Banier | 8 Pagina's