Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR Gemeentebestuurder

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR Gemeentebestuurder

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nog enkele weken en dan zullen, zo de Heere wil en wij leven mogen, de nieuwe raadsleden geroepen worden hun taak te aanvaarden en de reeds zittende, om die te vernieuwen.

Op de eerste Dinsdag in September, en ditmaal op de eerste September staat de raad te worden geïnstalleerd.

De raadsleden zullen dan, met ede, in handen van de voorzitter af te leggen, zich verbinden om de belangen van de gemeente voor te staan en te bevorderen. Geen lichte zaak, temeer niet in de tijd waarin we leven en omdat het nu, in tegenstelling met anders, voor 5 jaren zal zijn.

Over de benoeming van de wethouders is reeds gehandeld, dus daarop zal niet meer worden ingegaan.

Toch zullen er nog wel vragen rijzen, vooral bij hen die voor het eerst tot het raadslidmaatschap worden geroepen. Het is verklaarbaar dat die, maar ook wel anderen, uitzien bij wie ze te rade kunnen gaan om, zo gewenst, de nodige inlichtingen te verkrijgen.

Is het gewenst dat uit de kiesvereniging een commissie van advies wordt gevormd waarmede het raadslid kan overleggen?

Er is niets tegen dat het raadslid met anderen over de zaken spreekt en inlichtingen wint, maar om het zo te stellen dat daarvoor een adviescommissie wordt ingesteld, gaat toch wel ver.

Een raadslid zal toch zelfstandig moeten beslissen. Hij alleen kan, op grond van voorlichting die hij bij de stukken verkrijgt, of mocht hij die niet verkrijgen, moet aandringen om ze te verkrijgen, op grond van de bespreking die over een onderwerp worden gehouden, tot het vormen van een mening komen. Krijgt hij geen voorlichting bij de stukken dan zal een adviescommissie hem ook niet kunnen helpen.

Het is noodzakelijk dat een raadslid zelfstandig kan beslissen. Hoe menigmaal zal in de vergadering niet een voorstel worden gedaan waarover dadelijk beshst moet worden. Ieder raadshd kan toch met voorstellen komen. En, alhoewel het nooit verstandig is om op dergelijke voorstellen, wanneer ze althans geheel vreemd zijn aan de orde van de dag, in te gaan, toch kunnen er andere voorstellen komen welke voortvloeien uit te behandelen zaken. Het is dan niet mogelijk voor een raadslid om nog eens advies te gaan vragen.

Dat is echter niet het enige bezwaar, maar een groter bezwaar is dat hef raadshd door het vragen van advies, af^) het ware gebonden wordt in zijn beslissing.

Het is niet uitgesloten dat, door nadere toelichting, of andere omstandigheden, de zaak anders blijkt te zijn dan aanvankelijk is gedacht. Moet dan in zon geval het raadslid, tegen beter weten in, toch maar stemmen als hem geadviseerd is? Immers, neen. Hij moet vrij zijn. Het vragen van advies eist ook het telkens afleggen van verantwoording omtrent het gevoerde beleid.

Staat dan een raadslid geheel los van zijn kiesvereniging? Ook dat weer niet, maar die kiesvereniging zal er toch goed aan doen er rekening mee te houden dat zij die persoon als candidaat stelde, hem het vertrouwen gaf, en dat hij dus naar eigen eer en geweten zal moeten kunnen handelen.

De ervaringen in gemeenten waar raad^\ leden voortdurend met de kiesveren ging, met een adviescommissie daaruit, of met de leiding van die vereniging handelen, alvorens ter vergadering te komen, zijn niet best. Er bestaat dan een mogelijkheid dat reeds tevoren vast staüt hoe het zal moeten gaan, en dat belemmert de vrije bespreking in de vergade-, ring.

Het zenden met een vast mandaat heeft nooit goede vruchten afgeworpen. Daarom, ieder op zijn plaats. Het raadslid, en ook de kiesvereniging.

Wil dat nu zeggen dat een raadslid nooit eens advies zal kunnen of mogen inwinnen? Ook dat weer niet. Het kan nodig zijn dat hij eens spreekt met ervaren mensen. Dat hij hen eens polst hoe zij over die en die zaken denken. Maar dan zal dat toch altijd zo moeten gedaan worden, dat de adviseur rekening houdt met de verantwoordelijkheid van het raadslid.

Over technische zaken kan meestal wel advies worden gewonnen bij de verbanden die er reeds in enige provincies zijn. Of bij het Partijbureau, of bij de voorzitter van het contact-orgaan van die verbanden.

Het is nodig elkander te steunen, en daar is niets tegen, mits dat de zelfstandigheid van het raadslid er niet door in het gedrang komt, en de volle verantwoordelijkheid bij hem blijft.

GEMEENTEBESTUURDER

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 augustus 1953

De Banier | 8 Pagina's

VOOR Gemeentebestuurder

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 augustus 1953

De Banier | 8 Pagina's