Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verdraagzaamheid

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Verdraagzaamheid

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dat is een woord, dat bij de R.K. hier te lande zeer geliefd is.

Enkele jaren terug hield een R.K. Kamerlid, de heer Deckers, er een roerend pleidooi voor. Als men hem destijds hoorde spreken, zou men licht in de waan kunnen komen, dat er op heel de wereld geen mensen zijn, die meer de verdraagzaamheid voorstaan, dan de rooms-ka th olieken.

Sedertdien zijn er van r.k. zijde nog heel wat pleidooien voor de verdraagzaamheid gevoerd.

Daar is ook alle reden voor. De r.k. bevinden zich in ons land nog steeds in de minderheid. Deswege ligt zulk een pleidooi ook geheel in hun lijn. Het is bij uitstek geschikt om tal van Protestanten in slaap te wiegen en hun de ogen te sluiten voor de wezenlijke aard van Rome.

Deze is toch allesbehalve verdraagzaam. Rome toch vervolgt en onderdrukt, waar zij er de macht toe heeft, de Protestanten al niet minder hevig dan de communisten dat hun tegenstanders in de Sovjetunie doen.

Daar is heden ten dage een ijzeren gordijn, waarachter niet weinig gruwelen van vervolging en onderdrukking bedreven worden, maar daar zijn nog zo vele andere gordijnen aan te wijzen, waar zulks ook al het geval is. Zo kan men gevoegelijk spreken van een Italiaans, van een Spaans, van een Peruaans en van een Columbiaans gordijn, waarachter verdrukking en vervolging ook al geen vreemde zaken zijn.

Nu is het wel zeer merkwaardig, dat de r.k. bladen ach en wee roepen en de scherpste afkeuring uitspreken over de vervolgingen, welke er achter het ijzeren gordijn geschieden. Men kan in die bladen lezen, dat daarin een diep beklag wordt uitgesproken over en scherp geprotesteerd wordt tegen de vervolgingen, welke de r.k. en hun geestelijkheid onder meer in Polen ondervinden Doch ten aanzien van de vervolgingen en onderdrukking, welke de Protestanten in Italië, Spanje, Columbia en in andere Zuid-Amerikaanse Staten ondergaan, treft men daarin geen letter van beklag aan. Integendeel, men tracht deze daarin te ontkennen of op allerlei wijze te vergoelijken.

Heel de propaganda van Rome voor de verdraagzaamheid komt dan ook, goed en wel beschouwd, hier op neer, dat men tegenover haar de grootst mogelijke verdraagzaamheid heeft te betrachten, maaidat zij deze tegenover anderen niet heeft waar te nemen.

Zodra toch Rome daar de kans voor krijgt, onderdrukt zij de Protestanten op allerlei wijze, menigwerf, zoals de geschiedenis leert, zelfs te vuur en te zwaard.

Hoe heeft zij toch met haar inquisitie de opkomst der Hervorming met stromen bloeds zoeken te onderdrukken! Hoe zijn daarbij duizenden bij duizenden vaak op de wreedste wijze om het leven gebracht!

En wat thans in Italië, Spanje, Columbia en andere Zuid-Amerikaanse landen aan vervolging en onderdrukking de Protestanten wordt aangedaan, wijst allerminst op verdraagzaamheid. Het is wel juist het tegendeel daarvan. Als daarin toch de Protestanten het leven zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt, zij zelfs zwaar beboet en in de gevangenis worden opgesloten, hun bijeenkomsten verboden, door de politie uiteengeslagen worden, hun kerken verwoest en hun predikanten verbannen of vermoord worden, en gewone belijders van het Protestantisme een zelfde lot ondergaan, kan men dit toch waarlijk niet als een bewijs van verdraagzaamheid beschouwen.!

Rome is dan ook allerminst verdraagzaam, al bepleiten hier te lande vooraanstaande r.k. nog zo zeer de beoefening der verdraagzaamheid. Zij pretendeert de waarheid te hebben en ontleent daaraan het recht om degenen te onderdrukken en te vervolgen, die het met haar leer niet eens zijn. Zo heeft zij altijd gedaan en zo zal zij nog doen, indien zij daartoe de macht heeft, en dat ook in ons land!

In haar woordenboek staat geschreven, dat een ketter vermaledijd is en in zijn bloed behoort getroffen te worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 1953

De Banier | 8 Pagina's

Verdraagzaamheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 1953

De Banier | 8 Pagina's