Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Uit de brieven bleek mij, dat sommigen nogal enige moeilijkheid gehad hebben met het woord bakermat, zodat zij niet konden zeggen in welk werelddeel de bakermat der mensheid lag. Daarom willen wij hierover allereerst iets vermelden.

Onder de bakermat der mensheid dan verstaat men de plaats van wording of oorsprong. Uit Gods Woord nu weten wij, dat deze plaats met betrekking tot de mensheid het Paradijs is, en dat dit Paradijs zich bevond in Eden. Deze landstreek werd doorstroomd door een hoofdrivier, die zich in vier vertakkingen splitste. De namen dezer rivieren worden in Genesis 2 genoemd. Uit andere Schriftplaatsen blijkt, dat de rivier, welke in Genesis 2 Hiddékel genoemd wordt, dezelfde is als de tegenwoordige Tigris, terwijl de in Genesis 2 genoemde Frath dezelfde is als de Euphraat. Deze rivieren bevinden zich in het werelddeel Azië, zodat het werelddeel van de bakermat der mensheid Azië is.

Voorts roepen wij een hartelijk welkom toe aan onze nieuwe neef Maarten Spelt te Groot-Ammers, aan onze nieuwe nichten Annie Offermans te Krimpen aan den IJssel en Alie den Ouden te Nieuw-Lekkerland. Sturen jullie de oplossingen maar geregeld op tijd in, dan zal de prijs wel komen.

Zijn er nog meer, die willen gaan meedoen? Die zijn allen welkom. Verzuim echter niet om op de enveloppe, waarin je de brief met oplossingen doet, aan de voorzijde in de linkerbovenhoek het woord NIEUW te schrijven.

Dan nog iets tot Maarten Hooyanyer (? ), Lagendijk 140 te Ridderkerk. Die heeft zijn achternaam zo onduideHjk geschreven, dat we er maar wat van gemaakt hebben. Wil Maarten in het vervolg duidelijk zijn naam schrijven? En nu volgen de namen van hen, die met het oplossen van de raadsels der opgaven 313 tot en met 316 een prijs behaald hebben.

Het zijn de volgende neven en nichten: Piet Berger te L. Dik Brand te L. Ina Hak te R. Rirm den Hartog te O.A. Beppie den Hertog te H. en B. Johan van Oostende te O. Aagje Verkuil te S. Jolian van Wijk te G. Ieder van jullie mag een boek uitzoeken uit het volgende lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:1. De kerk in de catacomben. 2. Evert Kooistra. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De oude schoohnatres. 7. Broeder en zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten. 13. Walvoorts zanger. 14. De geheime kamer.

Jongens en meisjes:1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het uilennest. 4. Het veei^ huis en de Rozendonk. 5. Gerrit van het heidedorp. 6. Geen andere goden.

Voor jongens:1. De vrijwdlliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes:1. Dienende liefde. 2. Willy en het hertejong.

Voor kleine jongens en meisjes: Zoals opa sprak.

Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof.

Voor Meine meisjes:1. Lieske. 2. Anneke met vacanüe.

Neem nu een briefkaart met een postzegel van 7 cent er op en schrijf aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht, welk boek jullie graag wilt hebben. Denk er om: een briefkaart, geen brief, dan krijg je het boek het snelst. Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 322

Jongeren:1. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de brief aan Titus. a. Wat is het verschil tussen vertoon *Ten betoon? b. Bewaar uzelf van de afgoden. c. Zij gingen de tuin in en plukten bloemen. d. Ik heb u alles gezegd; meer weet ik er niet van. e. Er stak een hevige storm op. f. Adam was een voorbeeld Desgenen, Die komen zou. g. Laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan. h. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, i. Uit de werken der wet kan niemand gerechtvaardigd worden.

2. Noem de naam van: a. Sauls huisvrouw. b. de koning, onder wie Israël in 2 rijken gescheurd werd. c. iemand, die leermeester was in het verwerken van koper en ijzer. d. de man van Naomi. e. De gezegendste onder de vrouwen. f. de zoon van Joas, koning van Juda. g. een plaats, waar Jacob hutten bouwde. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

3. Door verplaatsing van de letters van STEUNPEE kan men de naam verkrijgen van een gelovige, die genoemd wordt in Romeinen 16.

Ouderen:1. Twee verbonden namen vormen samen 17 letters. Welke namen worden bedoeld als het volgende gegeven is? 4 13 12 1 16 is de naam van één der personen, die met Job spraken, toen deze in ellende temeer zat. 11 6 17 15 7 8 is de naam van de stadhouder, die Paulus op diens verzoek naar Rome liet brengen. 3 2 15 1 9 betekent sage, verdichtsel, volksoverlevering. - 5 14 6 10 is een ontkenning. I s d c 1 v 8 H m j D s w m g

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst vormen uit het boek der Spreuken. a. De Heere woont in de hemel en d r h w d wij zijn op de aarde. b. Tot wie van de heiligen zult gij u keren? c. Abraham werd gesteld tot een vader van een menigte der volken. d. De aarde is des Heeren, mitsgaders haar volheid. e. De misdaden Uws volks hebt Gij uit Uw boek gedaan. f. Hoe heerlijk is Zijn Naam over de ganse aarde. g. Des Heeren vrees is rein; zij opent een fontein. h. Zij aten mede van de tafel des konings. i. Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht. j. Zij hebben maar één kledingstuk ontvangen. k. De Heere Jezus zeide, dat in het huis Zijns Vaders vele woningen zijn. 1. De bedelaar is van gebrek omgekomen. m. Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal voor God verschijnen in Sion. n. Er woonde veel volk in deze stad. o. Het is niet meer te herstellen, p. Hij zag een wolkje als eens mans hand. q. In Europa hebben in deze eeuw onderscheidene vorsten kroon en troon verloren. r. De onderdrukker heeft een einde, de verstoring is te niet geworden.

3. Een tekstgedeelte uit het Nieuwe Testament bestaat uit 47 letters. Zoek dit tektsgedeelte uit de navolgende gegevens. 14 1 21 4 46 30 was het land der belofte. 9 7 11 25 18 45 was een zuster van Absalom. 13 6 15 23 35 41 31 42 is een onbepaald voornaamwoord. 3 24 8 20 22 is het tegengestelde van zachtzinnig. 38 36 40 34 26 37 is een plaats in Zuid-Limburg. 47 16 19 12 29 32 is een volk uit de oudheid, verwant aan, doch onderscheiden van de Germanen, wonend o.a. in Frankrijk, Zvsdtserland, Oostenrijk. 2, 39, 27, 43 is een onderdeel van een camera. 10 28 is een titel 44 17 9 is een staatsbedrijf (afkorting). 33 5 is een titel. '

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 oktober 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 oktober 1953

De Banier | 8 Pagina's