Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Lectuur der S.G.P.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Lectuur der S.G.P.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Er is een doorlopende vraag naar de lectuur der S.G.P. geweest. Het doet ons groot genoegen, dat deze thans in vrij ruime mate en dat tegen uiterst lage prijzen verkrijgbaar is bij de administratie van „De Banier", Postbus 2019 te Utrecht.

Daar is, om met de opgave er van te beginnen: Een uiteenzetting van het Beginselprogram der S.G.P. Een lijvig boekdeel, verkrijgbaar voor de spotgoedkope prijs van ƒ 1.45. Daarin wordt, op historische feiten gegrond, een overzicht gegeven van het ontstaan, de groei en het wedervaren der S.G.P. van 1918 tot 1940 Een werk, dat bepaald onmisbaar is voor elke plaatselijke vereniging van de S.G.P. en ook voor haar studieverenigingen. Daarin toch staan tal van wetenswaardigheden over de S.G.P. zelf en over de gedragingen van haar Kamerleden in het verloop van die jaren vermeld. Voor ieder, die daarvan op de hoogte gesteld wil worden, biedt deze uitgave een betrouwbare gids. Door verschillende personen is ons, zowel bij geschrifte als bij monde, verzekerd, dat zij het vlot geschreven werk met grote aangenaamheid gelezen hebben en dat zij daarin een bron van voor hen nuttige en wetenswaardige zaken hebben aangetroffen.

Waar er in het tijdperk van 1918 tot 1940 zovele onjuiste, meermalen zelfs leugenachtige en lasterlijke, voorstellingen van de S.G.P. en haar Kamerleden gegeven en onder het publiek gebracht zijn, daar is het van het grootste belang, dat dit werk, dat daarover een juiste voorlichting geeft, in zo groot mogelijken getale onder ons volk verbreid wordt. Wij wekken dan ook de bestuursleden en vrienden er bij deze toe op om met de hun ten dienste staande middelen de verkoop van dit boek te bevorderen.

Men zal er waarlijk geen spijt over behoeven te hebben als men zulks doet, want men bevordert alzo de verspreiding van goede lectuur onder ons volk, dat dit zo hard nodig heeft, dewijl er zo veel lectuur verspreid en gelezen wordt, welke het ten verderve strekt.

Dat het een goede, degelijke lectuur is, kan eveneens gezegd worden van het boekwerk, dat thans door de studieverenigingen van de S.G.P. is uitgegeven. Dit boekwerk draagt de titel: „De Politieke Christen", en is geschreven door de bij des Heeren volk zo geziene en geliefde W. Teelinck, hetgeen op zichzelf reeds als ter aanbeveling meer dan genoegzaam is. Deze auteur heeft met zijn welversneden pen het nageslacht een kostelijk boek bezorgd, dat als overjarig koren uit Egypte te beschouwen is. Het bevat een verhandeling over Psalm 101, naar de uitgave van 1650, waarin op grond van Gods Woord overheid en onderdaan hun plichten voor ogen worden gesteld.

Het boekwerk is in de Serie van Ds Kersten en Ds Zandt verkrijgbaar gesteld tegen de stellig niet hoge prijs van ƒ 4. Men kan het bestellen bij de secretaris der Studieverenigingen, de heer N. Weeda, Kraaierstraat 18 te Leiden.

Tenslotte willen wij de aandacht er ook nog eens op vestigen, dat ook direct verkrijgbaar en leverbaar is bij de administratie van „De Banier" te Utrecht, de rede, welke Ds Zandt op de Algemene Vergadering van de S.G.P. heeft gehouden; een rede, welke tegen de luttele prijs van vijf centen te bekomen is. Niemand zal kunnen ontkennen, dat deze prijs al zeer laag gesteld is. Het Hoofdbestuur van de S.G.P. heeft dit expresselijk gedaan. Het acht het van groot gewicht, dat deze rede in zo groot mogelijke oplaag onder het publiek gebracht wordt.

In die rede zijn tal van actuele onderwerpen besproken. Daarom al reeds is zij aantrekkelijk voor al degenen, die belangstellen in het wedervaren van deze tijd, waarmede immers iedereen te maken heeft. Wat deze rede nog al zo veel te, belangrijker maakt, is, dat het wedervaren, al wat er zo in de jongste tijd is voorgevallen, bezien is in het licht van Gods onfeilbaar Woord.

Men kan uit het bovenstaande opmerken, dat er thans enige keuze bestaat in de lectuur van de S.G.P. Dat doet ons genoegen, ook al daarom, dewijl elk niet beschikt over een rijk gevulde beurs. Nu is het dan zo, dat men volstrekt geen rijk gevulde beurs behoeft te bezitten om zich van enige lectuur van de S.G.P. te voorzien. Vijf centen kan een ieder nog wel missen. En ziet, reeds voor vijf centen kan men een uitgebreide rede bekomen. Dat gaat toch waarlijk niet boven de financiële krachten uit.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 oktober 1953

De Banier | 10 Pagina's

Lectuur der S.G.P.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 oktober 1953

De Banier | 10 Pagina's