Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten. Zoals de vorige maal is toegezegd, zullen wij thans de oplossingen geven van de raadsels der opgaven 321 tot en met 324.

OPGAVE 321

Jongeren:1. Ik zal werken en wie zal het keren (Jes. 43 : 13). 2. Neapolis (Nabob, Esther, Absalom, Patmos, On, Laban, Ismaël, Simeï). 3. Ninevé. Ouderen:1. De gesneden beelden van hunne goden zult gij met vuur verbranden. (Hunnen, volume, 2 maal negen, verbijten, duur, ende, D.V., D.D.T., Lazarus, bede, g). 2. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. 3. De hoge bergen zijn voor de steenbokken. (Horeb, rozijn, Nebo, dezen, vonde, steeg, kerk).

OPGAVE 322

jongeren:1. Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken. 2. Artemas (Ahinoam, Rehabeam, Tubal-Kaïn, Elimelech, Maria, Amazia, Sukkoth). 3. Epenetus (Rom. 16 : 5). Oitderen:1. Hymenëus en Filetus. (Elihu, Festus, mythe, neen). 2. In de menigte des volks is des konings heerlijkheid, maar in gebrek aan volk is eens vorsten verstoring. 3. Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak. (Kanaan, Thamar, iedereen, wreed. Geleen, Kelten, lens, ds, P.T.T., dr).

OPGAVE 323

Jongeren:1. Jojakim (Joel, Obadja, Jonathan, Agrippa, Korach, Isaï, Michael). 2. Pergamus. 3. Het ware mij goed dat ik nog daar ware (2 Sam. U : 32). Ouderen:1, Een goede tijding uit verren lande is als koud water op een vermoeide ziel. (Nederland, Griekenland, Duitsland, Peru, Perzië, ego, moeite, wijs, voet, neo, vee, i). 2. En hij week tot haar in de tent en zij bedekte hem met een deken (Richteren 4 : 8). 8. En daar werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon (Openb. 12 : 1).

OPGAVE 324

Jongeren:1. Aholibama (Athene, Herodes, On, Lazarus, Isai, Bileam, Anna, Melchizédek, Ahazia). S. Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is (Jeremia 17 : 8). 3. Jeremia (Ezra 10 : 33). Ouderen:1. Vrees en beving komt mij aan en gruwen overdekt mij (Asa, eeuwig. Rijn, mijmeren, bevorderen, negen, mot, kat, vrek). 2. En de mannen, die met hem over weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende (Hand. 9:7). 3. Simeon genaamd Niger. (Nigeria, Goes, dam, men, n). Thans laten we de nieuwe raadsels volgen van

OPGAVE 329

Jongeren:1. Zoek uit elke der hieronder staande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Lucas, het eerste hoofdstuk. a. Vuur en water verdragen zich niet met elkaar. b. Zodra er geklopt wordt, wordt de deur terstond geopend. c. De Heere Jezus werd door Judas verraden en overgeleverd aan de vijanden. d. Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie gij zijt . e. Wat de mond ingaat verontreinigt de mens niet, maar wat de mond uitgaat. f. Hun keel is een geopend graf. g. De Bijbelse geschiedenis verhaalt ons, dat David en Jonathan goede vrienden waren. h. De jongen was zo kwaad, dat hij zijne lippsn niet bedwingen kon. i. In Gods Woord staat, dat de tong een onbedwingelijk kwaad is. j. De gevangene ging spreken nadat zijne boeien waren losgemaakt. 2. Maak uit BEZA + LETI de naam van een godvrezende vrouw uit het Nieuwe Testament, de moeder van een profeet. 3. Noem de naam van: . een jeugdig Evangelist, door Paulus zeer gewaardeerd. b. een profeet, die schreef: , Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid". c. Samuel's vader. d. Ruth's schoonzuster. e. de persoon in wiens dienst Onésimus geweest was. f. Jozefs grootvader van vaders zijde. g. Juda's moeder. h. Bathseba's eerste man. i. de gemeente, tot welke gezegd wordt, de naam te hebben van te leven maar dood te zijn. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen? Ouderen:1. Een tekstgedeelte uit het Nieuwe Testament bestaat uit 61 woorden. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens. 6 3 1 18 24 12 is de naam van een goddeloze koningin over Israël. 61 47 25 39 61 is de naam van een godvrezend koning over Israël. 15 9 22 14 17 54 11 was een profeet, tevens leider en regent over de Israëlieten ten tijde van koning Arthahsasta. 42 37 20 28 19 32 8 48 is een plaats in Friesland bij Lemmer. 30 16 2 58 ligt ook in Friesland ten noorden van Makkum. 44 50 29 23 is een metaal. 57 26 41 36 35 is een getal. 10 4 4S is een rivier in Afrika. 21 53 27 59 is een munt. 56 46 5 40 13 60 52 33 is een land in Europa. 88 51 45 34 49 45 is een plaats in Gelderland (Veluwe). 31 55 is een koning van Basan. 7 moet geraden worden. 2. Gegeven is het volgende:16 10 11 8 7 6 10 25 1 3 13 is de naam van een secte, die door de Heere Jezus gehaat werd (zie brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië). 14 12 4 is een getal. 9 2 is een provincie van Nederland (afk.). 5 is de laatste letter van de naam van één der Apostelen. Welke naam vormen de letters 1 tot en met 16? 3. Zoek uit eUc der volgende zinnen één woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Prediker. a. Wij weten nog niet waar wij zullen heengaan. b. In het land der blinden is Éénoog koning. c. Zij hebben de man op zijn woord geloofd. d. De aarde is des Heeren, mitsgader hare volheid. e. De soldaten moesten op bevel des konings hun leven wagen. f. Er is een weg, die iemand recht schijnt, maar het einde ervan is de dood. g. Wij kunnen niet komen daar wij morgen bezoek krijgen. h. Wat is lichter te zeggen: e zonden zijn u vergeven of: ta op en wandel? i. De zon werd geschapen tot heerschappij des daags, de maan tot herschappij des nachts.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 1953

De Banier | 8 Pagina's