Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten. Wanneer deze rubriek in het nummer van „De Banier" van 24 December kan opgenomen worden en jullie dit leest, is het al weer zowat Kerstmis. Nu, terwijl wij dit schrijven, worden de dagen steeds korter, de avonden en nachten steeds langer, maar met de 21ste December is de kortste dag alweer voorbij en beginnen de dagen weer te lengen. Zo vliegen de dagen, de maanden en de jaren daarhenen en wij worden steeds ouder. Eens echter zal voor een iegelijk onzer de laatste dag, het laatste uur, de laatste minuut, ja de laatste seconde van ons leven aanbreken en zullen wij na de laatste snik voor de Heere moeten verschijnen voor wie wij dan rekenschap zullen moeten afleggen. En wie zal dan voor Hem kunnen bestaan? Immers niet een van ons, tenzij dat Hij ons aanziet in de Heere Jezus, die als kindeke geboren werd in Bethlehem's stal en neergelegd werd in een kribbe; Die, hoewel Hij rijk was, arm werd, opdat Hij armen van geest rijk zou kunnen maken en een nieuw hart zou kunnen geven. Mocht dat ons deel zijn of worden, want zonder dat zullen wij niet zonder verschrikking voor God kunnen verschijnen. Hij zegene daartoe de verkondiging van de Kerstboodschap tot ere Zijns groten naams en tot heil onzer zielen.

Thans gaan wij er toe over een hartelijk welkom toe te roepen aan een drietal nieuwe nichten, van wie er één onder een schuilnaam wil meedoen. Ze noemde de naam , , Madeliefje", maar dat kan niet, omdat we al een nicht Madeliefje hebben. Vergeet-mij-nietje is wel een mooie naam, doch wat lang. Wij zullen ze dus maar de schuilnaam: Dahlia geven. Verder Maatje Jacobse te Grijpskerke en Nelly Maurik te Molenaarsgraaf. Wij hopen, dat jullie bij leven en welzijn nog lang zult mogen blijven meedoen en steeds getrouw de oplossingen zult insturen.

Wij gaan nu de namen noemen van hen, die met de oplossingen van de raadsels der opgaven 321 tot en met 324 een prijs bekomen hebben. Het zijn de volgende neven en nichten:1., Jopie Janse te Oostkapelle. 2. Barend Labee te Groot-Ammers. 3. Suzan Koole te Kamperland. 4. Johanna Pouwelse te Westkapelle. 5. Henk Beyersen van Buuren, Houten. 6. Maarten Spelt te Groot-Ammers. 7. Cor Suyker te Berksnwoude. 8. Willy Vermeulen te Krimpen ad IJ. 9. Ina Voorintholt te Nieuwe Pekela. Neem nu een briefkaart met postzegel van 7 cent er op en schrijf aan Oom Koos, Postbus 2019 te Utrecht, welk boek je uit het onderstaande lijstje gaarne wilt hebben. Dus niet in een brief, maar op een briefkaart, dan krijg je het boek het vlugst.

Voor grote jongens en meisjes:1. De kerk in de catacomben. 2. Evert Kooistra. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De oude schoolmatras. 7. Broeder en zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten. 13. Walvoorts zanger. 14. De geheime kamer.

Jongens en meisjes:1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het uilennest. 4. Het veerhuis en de Rozendonk. 5. Gerrit van het Heidedorp. 6. Geen andere goden.

Voor jongens:1. De vrijwiUiger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes:1. Dienende liefde. 2. Willy en het hertejong. Voor kleine jongens en meisjes: oals opa sprak. Voor kleine jon gem: ondom Scheldehof. Voor kleine meisjes:1. Lieske. 2. Anneke met vacantie. Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 330

Jongeren:1. Noem de naam van: . de vader van Obed. b. Jacob's tweelingbroeder. c. een discipel, die eerst zien en daarna geloven wilde. d. de vader van Koning Manasse. e. de man wiens vrouw omzag en in een zoutpilaar veranderde. f. de plaats waarheen Saul zich begaf tot een waarzegster. g. de koning, die kinderen liet ombrengen na de geboorte van de Heere Jezus. h. de plaats waar de Israëlieten na de uittocht uit Egypte palmbomen en waterfonteinen vonden, i. de gezegendste onder de vrouwen. Welke naam vormen de eerste letters van bovenbedoelde namen?

2. Door verplaatsing der letters van BERIGAL kan men de naam verkrijgen van een bekend persoon uit het Nieuwe Testament.

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 2e hoofdstuk. a. De ene moordenaar zei tot de andere: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. b. Deze had niet mede bewilligd in hun raad. c. Want God de Heer' zo goed, zo mild. d. Als ik het leven mag hebben, zie ik mijn vader morgen als hij van de reis komt. e. Wat heb ik met u te doen? f. De vrouw was zo ^ontmoedigd, dat zij uitriep: ik weet niet meer wat ik doen moet. g. Verkondig het Evangelie aan alle creaturen. h. Hebben wij het u niet vooruit gezegd? i. Met grote woorden kan men niets bereiken. j. Het is te begrijpen, dat de moeder met blijdschap vervuld was toen haar kind genezen was.

Ouderen:1. Een tekstgedeelte uit het Nieuwe Testament bestaat uit negen en dertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is:24 1 33 13 39 22 5 is de naam van de laatste der koningen van Juda. 37 18 35 29 36 is de naam van een koningin, die zeide: om ik om, dan kom ik om. 27 8 28 38 11 betekent; niet gelukken. 3 6 31 30 16 20 betekent: almen. 21 9 is gelijk 28 7 is een titel (afk.). 15 34 is een titel. 7 23 2 25 32 is een uiting van droefheid. 12 10 14 6 19 38 betekent: awaai. 4 moet geraden worden.

2. Zoek uit eBc der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het Nieuwe Testament. a. Wij zullen daarheen gaan als gij ook medegaat. b. Wat hebben zij gisteren toch gedaan? c. Het is nu nog mogelijk, straks niet meer. d. Toen werden zij indachtig de woorden, die Hij tot hen gesproken had. e. Iemand van grote geleerdheid zoals bijv. Voetius was, wordt wel esns een ster genoemd. f. Nauwelijks hadden zij het huis verlaten of zij zagen iemand op hen afkomen. g. De mannen verheugden zich zeer toen zij hunne vrouwen en kinderen terug zagen. h. Dan zullen zij roepen: , , Heere, Heere, doe ons open", maar zij zullen niet verhoord worden, i. Zij hebben zich deerlijk vergist, er kwam van hun voorspelling niets uit. j. Wij hopen met Kerstmis bij onze ouders te zijn. k. Ik heb het zeer druk, daarom kan ik niet beloven te komen. 1. U behoeft niet zo'n grote drukte voor mij te maken, m. Dan zullen zij ingaan in de vreugde huns Heeren.

3. Twee verbonden plaatsen voorkomend in het Nieuwe Testament bestaan tezamen uit negentien letters. Welke plaatsen worden bedoeld als het volgende bekend is? 3 17 12 10 is een water in Noord-Holland. 19 6 7 14 5 is een lengtemaat. 2 16 11 9 15 bevindt zich op of aan elk zeeschip. 4 13 geeft een waterstand aan. 1 8 is een provincie in Nederland (afkorting). 18 is ook een provincie van Nederland (afk.).

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 december 1953

De Banier | 8 Pagina's

Voor de jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 december 1953

De Banier | 8 Pagina's