Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Allereerst roepen wij een hartelijk welkom tcM3 aan Mientje den Hartog te O.A., die zich als nieuwe nicht heeft opgegeven. Ze' is nog wel jong, maar dit is geen bezwaar. Als haar ouders haar wat helpen en zij alleen de raadsels voor de jongeren neemt, zal het best gaan.

Nu laten wij de oplossingen volgen van de raadsels der opgaven 325 tot en met 328.

OPGAVE 325

Jongeren:

1. Sidoniërs (Saffira, Israël, David, Orpa, Nathan, Ismaël, Elimelech, Rehabeam, Scheba).

2. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw heil.

3. Dathan en Abiram (Nathan, Arabic, dm).

Ouderen:

1. Aldaar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen. (Rachel, Gerar, Enos, dertig, azijn, gevel, adder, wenk, held, i).

2. Amalekieten.

3. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn.

OPGAVE 326

Jongeren:

1. Hadadrimmon (Zacharia 12 : 11) (Heman, Abiël, Daniël, Achor, Dorkas, Rama, Ismaël, Martha, Michael, On, Nimrod).

2. Onésimus.

3. Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen.

Ouderen:

1. En de stad behoeft de zon en de maan niet. (Hosanna, Efeze, beton, tien, d.d.t., mand, eed).

2. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend.

3. Alpha en Omega (Goël, Haman, page).

OPGAVE 327

Jongeren:

1. Die Uw wet beminnen, hebben grote vrede, en zij hebben geen aanstoot.

2. Amorieten (roem, natie).

3. Samuel (Simson, Anna, Marnix, Uz, Elia, Loth).

Ouderen:

1. Eha was een mens van gelijke beweging als wij. (Galiléa, wangen, ijs, Bileam, week, vijg, sein, Weenen, s).

2. Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

3. Rebekka en Laban (elk, Banka, Berea, n).

OPGAVE 328

Jongeren:

1. Adullam (Jona, David, Jehu, Rachel, Samuel, Gaza, Gesem).

2. En nu, zie, wij zijn in uw hand, doe gelijk het goed is in uw ogen.

3. Waterputters (Petrus, erwt, at).

Ouderen:

1. En de heir legers in de hemel volgden hem op witte paarden. (Ahasveros, Nehemia, Nederhemert, engel, linde, idee, pond, twee, galop).

2. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken alle de geslachten.

3. Kamerling. De namen dergenen, die een prijs behaald hebben, zullen wij bij leven en welzijn de volgende week vermelden.

Thans geven wij de nieuwe raadsels van

OPGAVE 333

Jongeren:

1. De naam van een bepaald volk, voorkomend in het Nieuwe Testament, bestaat uit tien letters. Welke naam is dit als het volgende gegeven is? 8 2 4 9 3 is iemand met een zwarte huid; 10 5 1 7 8 is een getal onder de tien; 6 is de laatste letter van de naam van een discipel des Heeren, die bitterlijk weende nadat de Heere Jezus hem had aangezien.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven van esn tekst uit het tweede boek van Samuel, het twaalfde hoofdstuk: a. Ik, de Heere, worde niet veranderd. b. Als de Heere Jezus zal terugkomen, zal Hij dan nog geloof vinden op de aarde? c. Hij had het wel zien aankomen, maar had ons niet gewaarschuwd. d. Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt. e. Wij zullen hem helpen, zoveel als in ons vermogen is. f. De kinderen gaan veel te laat naar bed. g. Maar de Heer' zal uitkomst geven; Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt, h. Wat heeft hij u gisteren gezegd? i. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. j. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. k. Zij hebben mij geheel onwetend gelaten. 1. De jongens konden niet verder vanwege de hevige storm, m. De Heere Jezus heeft gezegd, dat Hij op de door God verordineerde dag zal wederkomen.

3. Twee verbonden namen, voorkomend in het boek Genesis, bestaan tezamen uit elf letters. Welke namen worden bedoeld als het volgende bekend is? 9 3 4 10 5 2 is de naam van een profeet ten tijde van koning Saul. 7 8 1 11 is de stamvader van het geslacht, waaruit de profetes Anna geboren werd. 6 is de eerste letter van de naam van een wetgeleerde, die des nachts tot de Heere Jezus ging.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek der Handelingen bestaat uit 44 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:5 11 35 30 was de man van Bathséba voordat deze Davids vrouw was; 21 1 26 10 8 41 3 is één der Bijbelboeken; 16 41 14 2 29 18 23 20 17 22 32 is een eilandje in het Haringvliet. 12 13 7 19 24 42 34 6 is een beest, waarbij één van Abrahams zonen vergeleken wordt; 39 31 4 23 15 27 38 37 43 is een plaats op Schouwen en Duiveland; 9 25 44 33 40 is een verkoophuis; 28 36 is een voegwoord

2. Uit de volgende zinnen een woord te zoeken, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Zefanja: a. Als ik maar niet te laat kom, want dan moet ik lang wachten. b. Wat heb Ik nog meer aan u te doen? c. Het zal niet zo lang meer duren voordat er verandering komt. d. Wie weet wat er in 1954 gebeuren zal? e. Het was al middernacht toen wij daar aankwamen. f. Zij gingen midden in de winter op reis naar een koud land. g. Paulus droeg voorheen de naam van Saulus, en was afkomstig uit Tarsen. h. Wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. i. Wat moet ik doen opdat ik zaUg worde? j. De kinderen gingen des middags niet naar huis, zij moesten overblijven. k. En een zekere vrouw, met name Lydia, hoorde ons. 1. Heere, verhoor mij, want ik ben ellendig en nooddruftig. m. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich. n. De arm des Heeren is niet verkort, dat Hij niet zou kunnen helpen, o. Welgelukzalig is het volk, wiens God de Heere is.

3. Een gedeelte uit Genesis bestaat uit 18 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is:6 12 4 17 13 is een plaats in Zuid-Afrika; 9 2 18 5 11 was een afgod bij de Germanen; 3 15 7 8 13 is een projectiel van klein formaat; 16 10 14 is het tegengestelde van knap, intelligent; 1 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels nog niet ingezonden worden. mogen

P.S. In opgave 331, raadsel 2 voor de ouderen, staat vermeld:3 15 43 31 20 9 40 een Israëliet, in wie geen bedrog was. Dit moet zijn: emand, die vierdubbel teruggaf wat hij door bedrog ontvreemd had.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 januari 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 januari 1954

De Banier | 8 Pagina's