Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Voordat wij de namen noemen van hen, die een prijs behaald hebben met het oplossen der raadsels van de opgaven 325 tot en met 328, kunnen wij de verheugende mededeling doen, dat zich bij de intrede van het nieuwe jaar drie nieuwe nichten hebben aangemeld. Het zijn: Janny B., die onder de schuilnaam „Sneeuwklokje" wenst mee te doen, Metje van Kruistum te Overberg en Greetje Langerak te Streefkerk.

Jullie zijn alle drie hartelijk welkom en wij hopsn, dat jullie voorbeeld door nog vele anderen zal worden nagevolgd. Nu nog een antwoord op een vraag van Joh. den Hartog te Br. Denk nog maar eens goed na, Johan, want er zijn wel richters, wier naam uit zes letters bestaat. Een b komt er niet in voor. Wat die Israëliet betreft, dat is de vorige keer al verbeterd, zie het maar na.

Thans laten wij de namen der prijswinnaars volgen:1. Piet Bakker te Herioijnen. 2. Keesje van Gammeren te Genderen. 3. Johan den Hartog te Brandwijk. 4. Herman Hekman te Den Hulst. 5. Janny Hey te Bennekom. 6. Ansje Knook te Gorinchem. 7. Aart Lahee te Streefkerk. 8. Arie Schoonhoven te Apeldoorn. 9. Johannes Schuit te Arnemuiden. 10. Wijntje Verkuil te Stolwijk.

Neem nu een BRIEFKAART met een 7 cents postzegel er op en schrijf aan OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht, welk boek je uit het onderstaande lijstje gaarne wilt hebben.

Hier volgt het lijstje: oor grote jongens en meisjes:1. De kerk in de catacomben. 2. Evert Kooistra. 3. De kerk in Schotland. 4. WiDem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De oude schoolmatres. 7. Broeder en zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten. 13. Walvoorts zanger. 14. De geheime kamer.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het uilennest. 4. Het veerhuis en de Rozendonk. 5. Gerrit van het Heidedorp. 6. Geen andere goden.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes:

1. Dienende liefde. 2. Willy en het hertejong. Voor kleine jongens en meisjes: oals opa sprak. Voor kleine jongens: ondom Scheldehof. Voor kleine meisjes:1. Lieske. 2. Anneke met vacantie. Vervolgens geven wij de nieuwe raadsels van

OPGAVE 334

Jongeren:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek der Spreuken.

a. Zij gingen vlug naar huis, want er was familie overgekomen uit Canada. b. De wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God. c. Want er is ook onder de hemel geen andere naam. d. Hij was weer gauw beter. e. Welk metaal is zachter dan koper? f. Goud is er en menigte van robijnen.

We hebben dit keer niet het hoofdstuk opgegeven, zodat dit raadsel iets moeilijker is dan anders. Lees echter het boek der Spreuken vanaf het begin maar eens door, en dan vind je het wel voordat je aan hoofdstuk tien bent. Ouders en andere huisgenoten mogen jullie helpen.

2. Noem de naam van: a. Iemand, die eerst nijdig was op der goddelozen voorspoed. b. Een dochter van Amram en Jochebed. c. De gelovige, bij wie Onesimus in dienst was. d. Eén der zonen Jacobs, wiens naam negsn letters heeft. e. De apostel, die zich een ontijdig geborene noemt. f. De koning van Basan. g. Iemand, wiens vrouw veranderde in een zoutpilaar, h. De stamvader der Arabieren. i. Een vrouw, die uit ongeloof lachte om een haar gedane belofte. Welke naam van een stad in het Nieuwe Testament vormen bgvenbedoelde namen?

3. Door verplaatsing der letters van NABLINO kan msn de naam verkrijgen van een bekend gebergte uit het Oude Testament. Hoe luidt deze naam? Ouderen:

1. Een tekst uit het boek Job bestaat uit 77 letters. Zoek deze tekst uit de navolgende gegevens:54 39 11 21 32 17 65 is de naam van een goddeloze koning, wiens zonen voor zijn ogen geslacht werden; 43 68 40 47 69 8 14 26 is de naam van een koning, onder wie Israël in tweeën gescheurd werd; 57 3 74 33 1 52 is een gedeelte van Gelderland; 24 9 34 38 18 66 51 is een veelvoud van tien; 16 12 70 13 67 2 48 25 59 77 17 15 36 was een zware belasting uit de tijd der Spaanse overheersing; 27 56 75 63 20 55 betekent uitlandigheid; 72 37 7 5 76 28 30 60 31 is een soort geloof; 49 64 23 45 46 58 19 herinnert ons aan de overwinning van de Heere Jezus over de dood; 73 41 10 4 6 62 71 betekent voorheen; 29 61 50 53 is voedsel; 42 35 44 is een wandversiering.

2. Door verplaatsing der letters van ERUTAK kan men de naam verkrijgen van een vrouw, die in het boek Genesis genoemd wordt. Welke vrouw is dat?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen esn gedeelte geven uit de Openbaring van Johannes.

a. En Jojakim gaf dat zilver en dat goud aan Farao. b. De herders bevonden zich in het veld en hielden de nachtwacht over de kudde. c. Ziet ge daar niet die kinderen lopen? d. Het geschiedde in die dagen, dat er een gebod uitging van keizer Augustus. e. Ze zullen komen van Oost en West, van Noord en Zuid, en zullen aanzitten met Abraham, Izaak en Jacob. f. En ik heb daar de Ark gesteld, waarin het Verbond des Heeren is. g. Hoeveel mensen zullen er op die vergadering geweest zijn? h. Want de cherubs spreidden de beide vleugelen over de plaats der Ark. i. De bezoldiging der zonde is de dood. j. De Heere is een beloner dergenen, die Hem zoeken. k. Mozes en Aaron gingen tezamen naar Farao om voor het volk Israels vrijheid te vragen feest te mogen houden in de woestijn. 1. Velen zullen menen in te gaan, maar niet kunnen. m. Wat heeft die jongen toch een mooie fiets. n. Wie niet tegen ons is, die is voor ons. o. Na lang zoeken zult ge het verlorene vinden, als ge maar in huis blijft zoeken.

De oplossingen dezer raadsels nog NIET ingezonden worden. mogen

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1954

De Banier | 8 Pagina's