Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

CENTRALE KIESVERENIGING TWENTE

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

CENTRALE KIESVERENIGING TWENTE

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voor enige tijd terug kwam de centrale kiesvereniging Twente in halfjaarlijkse vergadering bijeen. De kiesverenigingen te Almelo, Enschede, Rijssen, Vriezenveen en Wierden waren vertegenwoordigd door hun afgevaardigden.

De voorzitter, de heer D. van Dijk te Rijssen, opent de vergadering door te laten zingen Psalm 81 : 15, leest, nadat hij een zegen heeft gevraagd, Jesaja 48 voor, in aansluiting waarop hij een openingswoord uitspreekt. De notulen van de secretaris worden onveranderd getekend, terwijl deze in zijn daarop volgend jaarverslag memoreert het afscheid van de heer J. Kramp wegens vertrek naar Berkenwoude., de stemmenwinst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Mei j.l., waarbij in Rijssen en Wierden elk 1 zetel gewonnen werd, terwijl in Vriezenveen, waar wij voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnamen, ons slechts weinige stemmen ontbraken, zodat de S.G.P. hier niet haar intrede kon doen in de raad. Door de kiesvereniging Enschede was een pamflet opgesteld ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de wederinstelling der bisdommen in 1853, dat in groten getale verspreid werd in Enschede, Hengelo en Vriezenveen, alsmede per post aan vele adressen in de overige plaatsen van Oost-Overijssel werd toegezonden. De penningmeester, de heer R. Voschezang te Almelo, kan in zijn jaarverslag mededeling doen van een batig saldo, ondanks de vele uitgaven, in verband met de propaganda gedaan.

Een ingekomen stuk meldt de oprichting van een centrale vereniging West-Overijssel, die onder leiding staat van Ds Dorsman te Staphorst.

Vervolgens behandelt de voorzitter artikel 2 van het beginselprogram. Dit artikel spreekt er van, dat ons streven niet in de eerste plaats gericht moet zijn op een meerderheid van kiezers, maar op de doorwerking der beginselen der Reformatie. Spreker wijst allereerst op de Goddelijke oorsprong van de Bijbel, waarin onze beginselen vervat liggen. God is de almachtige Auteur van dit boek, dat al direct spreekt van Zijn almachtige schepping: „In den beginne schiep God de hemel en de aarde". Let verder op de schone harmonie der afzonderlijke Bijbelboeken, hoewel ze geschreven zijn door mensen van zeer uiteenlopend karakter, die ook zeer verschilden in rang en stand. Onder hen waren staatslieden, koningen, boeren, vissers, geleerden. Treffend is de eeriiheid der boeken echter. Bedenken we voorts, dat de boeken over een periode van vele eeuwen geschreven zijn, dan zien wij hierin duidelijk de leidingsn van Gods Geest. God houdt Zijn Woord onwankelbaar in stand. Het is een licht, schijnende in een duistere plaats. Dit Woord Gods nu wensen wij als richtsnoer voor het staatkundig beleid, ook in deze nameloos arme 20ste eeu, w. Spreker bewijst uit de gewijde geschiedenis en uit onze vaderlandse historie vervolgens, dat God de Heere talloze malen door kleine krachten verloste degenen, die op Hem betrouwden. Ook niet in het aantal volgelingen of kiezers hgt de kracht der S.G.P. Neen, Groen van Prinsterer zeide: In ons isolement ligt onze kracht. Van Dr Kuyper is het bekende gezegde: , , De revolutiemens is een mens van de tel". Die gaat op in de massa. Spreker wekt op de beginselen niet binnen eigen kring te houden, maar die uit te dragen in de buitenwereld.

Nadat de secretaris de voorzitter dank heeft gebracht voor zijn inleiding, beantwoordt de laatste nog enkele vragen.. Verder wordt beslotsn alles in het werk te stellen om nog vóór de a.s. Statenverkiezingen een spreker in openbare vergadering te laten optreden in Hengelo (O.). Nadat nog besproken wordt de lectuurverspreiding voor de Statenverkiezingen en de door ons voorgestelde grenslijn tussen onze vereniging en de nieuw opgerichte Westoverijsselse centrale vereniging, sluit de heer J. W. van Houdt uit Rijssen deze vergadering met gebed.

J. J. LAMMERS, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 februari 1954

De Banier | 8 Pagina's

CENTRALE KIESVERENIGING TWENTE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 februari 1954

De Banier | 8 Pagina's