Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Zoals de vorige maal is toegezegd, zullen wij thans de namen vermelden van hen, die een prijs bekomen hebben met de oplossingen van de raadsels der opgaven 329 tot en met 332.

Het zijn de volgende neven en nichteji in alfabetische volgorde:

1. Arie Aantjes te Oud-Alblas. 2. Marietje Imminkhidzen te Langbroek. 3. Piet Jacobse te Zoutelande. 4. Maatje Jacobse te Grijpskerke. 5. Leintje Melse te Meliskerke. 6. Arie Molenaar te Bergschenhoek. 7. Willy Mourik te Molenaarsgraaf. 8. Wim Nieuwenhuizen te Wageningen.

Elk van jullie krijgt een boek, dat je zelf mogt uitkiezen uit het hieronder geplaatste lijstje. Neem nu een briefkaart met een postzegel van 7 cent er op en schrijf aan OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht, welk boek je graag wilt hebben. Denk er om, dat je dit schrijft per briefkaart, dus geen brief, dan krijg je het verlangde boek het vlugst. Hier volgt het lijstje.

Voor grote jongens en meisjes:

1. De kerk in de catacomben. 2. Evert Kooistra. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel H. 6. De oude schoolmatres. 7. Broeder en zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten. 13. Walvoorts zanger. 14. De geheime kamer.

Jongens en meisjes:1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het uilennest. 4. Het veerhuis en de Rozendonk. 5. Gerrit van het Heidedorp. 6. Geen andere goden.

Voor jongens:1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes:1. Dienende liefde. 2. Willy en het hertejong. Voor kleine jongens en meisjes: oals opa sprak. Voor kleine jongens: ondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:1. Lieske. 2. Anneke met vacantie.

Thans laten wij de nieuwe raadsels volgen.

OPGAVE 338

Jongeren:

1. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte vormen van een tekst uit het boek der Psalmen na de honderd-en-veertigste. a. De Heere is groot en hoog verheven, Hij is ook lankmoedig, goedertieren en genadig. b. Werpt uw zorg op de Heere, staat er in Psalm 55. c. Looft Zijn Naam, gij, die de Heere vreest. d. De jongens liepen op het ijs, maar het was nog niet dik genoeg, zodat ze er doorzakten. e. Wie wil er voor mij henen gaan? f. Zij liepen als een stroom Hem aan. 2 g. Als ge dat doet, dan maakt ge stukken.

2. Noem de naam van: a. de stad, waar Nebucadnezar zijn paleis had; b. de tweede zoon van Jozef; c. een stad, welker koning en inwoners zich voor God verootmoedigden, nadat hun het oordeel was aangezegd; d. een koning van Tyrus ten tijde van Salomo; e. de spelonk, waarin David met zijn mannen schuiling vond; f. Een richteres in Israël; g. een profetes uit het geslacht van Aser, dochter van Fanuël; h. Jozefs zuster. De eerste letters van elk der bovenbedoelde namen vormen samen de naam van een koning uit het Oude Testament. Hoe luidt deze naam?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit één der Psalmen tussen Psalm 135 en Psalm 150. a. Zij vroegen wie dat gedaan heeft. b. Hoe zoude een zondaar voor God kunnen bestaan zonder Borg en Middelaar? c. De mensen hebben daar een ruim bestaan. d. Er werd een inzameling gehouden voor de getroffenen. e. Hij is gekomen tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. f. Het gaat nu nogal met de koude; het sneeuwt op het ogenblik.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Job: a. Wij gingsn door Duitsland naar Zwitserland. b. Wie zal Zijn toorn kunnen ontvlieden? c. Wij konden niet slapen vanwege het geblaas van de wind. d. Hij geeft de moede kracht en Hij vermenigvuldigt de sterkte die, die geen krachten heeft. e. Zij hebben de God hunner vaderen verlaten. f. Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten. g. De opstandelingen hebben hun wettige vorst gevangen genomen en daarna verjaagd. h. De treinen konden niet rijden, zodat de reis moest worden uitgesteld, i. Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt. j. De jongens zijn helaas de brede weg opgegaan. k. Stille wateren hebben diepe gronden. 1. Toen zij de man in de sneeuw vonden, bleek hij helemaal verstijft te zijn door de koude, m. Daar worden wij niet veel wijzer van. •

2. Zoek uit de volgende gegevens een tekstgedeelte uit het boek Job:1 16 7 13 was de man van Batbséba; 21 36 40 2 38 was een koning Israels in Gods gunst; 35 18 25 43 20 10 31 56 62 19 is een land, dat door een vorst geregeerd wordt; 23 60 64 63 29 15 is een vrouw; 6 36 45 50 5 26 41 28 51 is een bekende plaats op de Veluwe; 14 65 42 17 44 33 12 52 34 dient ter herkenning; 28 49 55 20 57 is een jaargetijde; 53 46 22 32 39 58 59 betekent: rg boos, kwaad; 30 37 4 48 24 is de voormalige naam van een tropisch land; 11 47 27 9 betekent middag; 54 8 is een voorzetsel.

3. Door verplaatsing van de letters van NABINOL kan men een naam verkrijgen, voorkomend in het Oude Testament. Hoe luidt deze naam?

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Wie wil gaan meedoen met het inzenden van de oplossingen moet aan de voorzijde van de enveloppe het woord NIEUW schrijven.

Nu nog een stukje van het verhaal over

DE WALDENZEN

LXI.

Wij zagen, dat de Waldenzsn genoodzaakt waren een andere, moeilijker te bereiken wijkplaats te zoeken, die zij vonden op vier enorme rotsen, hoog boven het dorp Balziglia gelegen.

Op het platform, door deze rotsen gevormd, begonnen de Waldenzen met grote haast overdekte gangen, loopgraven zouden wij nu zeggen, en borstweringen te maken, teneinde zich tegen de kogels der vijanden te kunnen dekken. Het duurde dan ook niet lang voordat dezen kwamen.

Reeds na drie dagen belegerden zij de vesting der Waldenzen en sloten Arnaud met zijn nog overgebleven driehonderd en zeventig getrouwen in. Ook deden zij herhaaldelijk pogingen om de Waldenzen te overmeesteren, maar telkens werden zij afgeslagen. Slechts enkelen hunner, die niet voorzichtig genoeg geweest waren en zich te ver van hun schuilplaats verwijderd hadden, werden gevangen genomen. Toen dan ook de sneeuwperiode aanbrak, vonden de vijanden het geraden om zich terug te trekken.

Niet voor goed echter, want zij zouden terugkomen. Dreigend riepen zij bij hun aftocht de Waldenzen toe: „Tot weerziens met Pasen!"

De Waldenzen kregen hierdoor enige verademing, hetgeen ook hard nodig was, daar zij gebrek aan voedsel gekregen hadden. De Heere zorgde echter voor de bitterlijk vervolgden. Terwijl zij toch kleine strooptochten ondernamen om aan voedsel te komen, ontdekten zij, dat er zich onder de sneeuw nog niet geoogste rogge bevond, welke zij maaiden en tot brood verwerkten. Zodoende ontbrak het hun gedm-ende lange tijd niet aan het nodige voedsel. d

Was dit al een grote uitkomst, niet minder was het voor hen in deze omstandigheden van zeer groot belang, dat zi] Arnaud in hun midden hadden, die door zijn bezielende predikaties er sterk toe bijdroeg, dat de eensgezindheid onder hen bewaard bleef.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 februari 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 februari 1954

De Banier | 8 Pagina's