Bekijk het origineel

NIET VERSAGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

NIET VERSAGEN

8 minuten leestijd

De dag van de verkiezingen der Provinciale Staten komt al nader in het gezicht. Er is geen reden om de uitslag daarvan met bijzondere bezorgdheid tegemoet te zien, maar toch kan het geen kwaad om er toe op te wekken om daarin niet te versagen.

Het is bemoedigend, dat de uitslag van de verkiezingen der Tweede Kamer bij de S.G.P. steeds in stijgende lijn is geweest en dat van de verkiezingen van de Provinciale Staten hetzelfde gezegd kan worden.

Dit neemt niet weg, dat de kamp bij de verkiezingen van de Provinciale Staten niet al slapende gestreden kan worden, en dat een ieder, die de beginselen der S.G.P. deelt, de gaven, welke hem geschonken zijn, ter bevordering van een goede uitslag heeft aan te wenden, vooral degenen, die de geest der gebeden en genade ontvangen hebben, mogen deze verkiezingen aan de tioon der genade gedenken.

Het is waar, dat de S.G.P., bij de grotere partijen vergeleken, nog maar steeds een kleine partij is. Vaak wordt er dan ook deswege smalend uit de hoogte op haar neer gezien en wordt zij als onbeduidend neergezet.

En toch is zij dit niet. Niet krachtens haar beginselen, hoewel zij uit zichzelf niets is. Zij staat toch die beginselen voor, welke geheel naar den Woorde Gods zijn en waarmede bij naleving er van ons land uitermate gebaat zal zijn. Het streven der S.G.P. is het, dat in de regering van rijk, provincie en gemeente andere grondslagen dan de thans geldende gelegd zullen worden.

Het is de grondslag van Gods Woord en die der Hervorming, waarop eenmaal in de republiek der Zeven Provinciën het regeringsbeleid, nadat er een strijd van tachtig jaren tegen een geweldige overmacht met opoffering van goed en bloed gestreden v/as, gevestigd is geworden, welke zij in het bestuur der overheid terug verlangt.

Rome en de libertijnen stonden daar fel tegen en staan er nog altijd scherp tegen gekant.

Nochtans is bij dat beginsel, gebouwd op Gods onfeilbaar Woord, het geknechte Nederland vrij geworden en zijn daarbij de Zeven Provinciën tot een ongekende bloei gekomen, zo zelfs, dat zij een wonder waren in het oog van het gehele toenmalige Europa.

De S.G.P. beoogt ons volk terug te roepen tot dat zo jammerlijk vergeten en verguisde beginsel. Zij mag dat doen uit volle overtuiging, dat alleen indien ons volk terugkeert tot de onderhouding van Gods Woord 3n Wet, het haar wel kan gaan. Alle andere daartoe aangewende pogingen en middelen moeten falen. Het zijn lapmiddelen, die de jammervolle staat waarin ons volk verkeert, nog maar zullen verergeren.

Wie de ere Gods en het welzijn van ons volk op het oog heeft, kan niet anders dan vurig wensen, dat dit beginsel ons volk als een zuurdesem moge doortrekken, ook al is uit de mond van een woordvoerder der A.R.P. dit esnmaal als een vergif bestempeld.

Oe strijd is nog niet uitgestreden. Met grotere kracht en in onverzwakte trouw aan hetgeen God in Zijn Woord eist, moge de S.G.P. in Codes mogendheid de kamp bij de verkiezingen van de Provinciale Staten aanbinden tegen de tegenstand, welke haar van roomse en rode zijde wacht.

En helaas niet alleen van die zijde. Ook van de kant van de C.H.U. en de A.R.P., ja ook in hun kamp betonen zeer velen een bittere vijandschap tegen de S.G.P. en haar streven. Hetgeen daaruit wel onuitsprekelijk blijkt, dat de A.R. en C.H. veel liever met rood en Rome in coahtie samengaan, dan met de S.G.P. onder het oude vaandel op te trekken.

Telkens toch hebben hun leiders het door de woordvoerders der S.G.P. tot hen gerichte voorstel om gezamenlijk als een grote Protestants Christelijke partij onder dat vaandel op te trekken, afgewezen.

Deze weigering, hoe jammerlijk op zichzelf ook, mag voor de S.G.P. echter geen reden zijn om van haar beginsel iets af te doen, of in de strijd daarvoor enigermate te verslappen of daarin te versagen. Neen, neen, de strijd dient getrouwelijk voortgezet te worden. Daar staat voor de S.G.P. geen andere weg open. Haar beginsel toch is het ten volle waard, dat daarvoor gestreden wordt. Met moed en ijver gestreden wordt voor hetgeen de S.G.P. lief is.

Een ieder, die met haar beginsel instemt, steune haar. Hij is als medestrijder in de zware strijd hoogst welkom.

De S.G.P. toch is geen kerkelijke partij. Een ieder, die het oude Gereformeerde beginsel aanhangt, dat de neo-Gereformeerden zo gram zijn, van welke kerkelijke formatie hij ook lid moge zijn, wordt in haar midden gaarne gezien. Want alleen in de betrachting van Gods Wet zal kracht liggen tegen ongeloof en bijgeloof, waaraan ons volk ten prooi dreigt te vallen. Doorzag de leiding van de A.R.P, en de C.H.U. dit, allicht zou er dan in ernst gezocht worden naar een gezamenlijk optrekken van de Christelijke Protestantse partijen op de grondslag van het oude, zo wel gefundeerde beginsel.

Maar zo ver is het echter op heden hij lange na nog niet. En tot zo lang zal de S.G.P. alleen de strijd hebben aan te binden voor het zo zeer beproefde beginsel onzer vaderen. Daarbij zal het haar aan tegenstand en ook al aan smaad en hoon, laster en verdachtmaking, niet ontbreken. Ejoch het zou niet minder dan verraad aan het beginsel zijn, indien de S.G.P.-ers de strijd verzaakten. Moge het hun daarbij gaan als koning Josafat, in wie geen kracht was tegen zulk een grote menigte, en moge met hem hun oog geslagen zijn op Hem, en him verwachting zijn van Hem, Die de uitkomst in Zijn hand heeft en Die menigmaal door een klein getal en door geringe middelen grote daden verricht heeft.

Voor de op 21 April a.s. vastgestelde verkiezingen voor de Provinciale Staten komt de S.G.P. in acht provinciën met eigen lijsten uit. Na dit woord van aanmoediging laten wij deze lijsten hieronder volgen, waarbij te bedenken valt, dat de volgorde der provinciën genomen is naar het aantal kiesverenigingen, dat de S.G.P. in deze provinciën heeft.

De candidatenlijsten der S.G.P.

ZUID-HOLLAND

1. ZANDT, Ds P., Delft 2. VAN ROSSUM, H., Melissant 3. VLASBLOM, A., Delft 4. DE REDELIJKHEID, A., Ouderkerk a. d. IJssel 5. VAN DIS, C. N., 's-Gravenhage 6. MIERAS, Ds M. A., Krimpen a. d. IJssel 7. VERMEULEN Hzn., J., Alblasserdam 8. SLIJKHUIS, C, Dordrecht 9. VAN DER GRAAF Jzn., B., Ridderkerk 10. SCHOULS, A., Leiderdorp 11. VISSER Mzn., Ds H., Rotterdam 12. KRUITHOF, A., Klaaswaal 13. OUDSHOORN, C. W., Sassenheim 14. MULCKHUYSE, W. F., Waarder 15. VAN DER VLIS, F., Ridderkerk 16. KERSTEN, A. J., Rotterdam 17. KATTENBERG, H., Lisse 18. VAN DER KRAATS, W. J., Nieuw-Lekkerland 19. VAN DER LEE, Joh., Alphen a. d. Rijn 20. DE JONG H. Azn., T., Leerbroek

ZEELAND

1. KODDE, D., Zoutelande 2. BOENDER, C., Tholen 3. WISSE, A. S., Waarde 4. FLIKWEERT, H., Nieuwerkerk 5. DE FEYTER, Iz., Axel 6. SCHOT, A. J., Middelbmg 7. VAN AST, M. G, Poortvliet 8. VAN VELZEN, G., Krabbendijke 9. NIEUWELINK, C., St. Philipsland 10. VAN KLINKEN, J., Zierikzee 11. BENTSGHAP KNOOK, F. D., St. Maartensdijk 12. VAN DEN BERGE, G. L. M., Tholen 13. BREURE, JOH., Kortgene 14. DE NOOD, G., Waterlandkerkje 15. VAN LIERE, P. J., Borssele 18. CIJSOUW, H., Westkapelle 17. KURVINK, A. J., St. Annaland 18. HAGE, J., Stavenisse 19. SLOTBOOM, M. A., 's-Gravenpolder 20. GELUK, J. L., Tholen

GELDERLAND

1. DEKKER, D., Epe. 2. DOELEMAN, G. J., Wageningen 3. MIDDELKOOP, G., Culemborg 4. KIRPESTEIN, J. W., Tricht (gem. Buurmalsen) 5. VEEN, G., Ede 6. GELUK, J. A., Hien (gem. Dodewaard) 7. VAN DE BEEK, J., Barneveld 8. MASSINK, G. J., Zelhem 9. VAN GROL, H., Apeldoorn 10. HAGE, Ds W., Aalst (gem. Poederoyen) 11. GERRITSEN, H., Valburg 12. DE VOOGD, P., Tricht (gem. Buurmalsen) 13. AALTEN, H., Putten

UTRECHT

1. SGHREUDER, N. W„ Amersfoort 2. MEERVELD, D., Woudenberg 3. ACHTERBERG, C. H., Werkhoven 4. VAN LEEUWEN, M., Maartensdijk 5. VAN DEELEN, W., Amerongen 6. BEUKERS, W., Zegveld 7. DE KRUIJF, D. E.„ Maartensdijk 8. KUPERUS, A., Zeist 9. OTTE, J. P., - Huis ter Heide (gem. Zeist) 10. NUIJEN, M., Loenen 11. RIJKSEN, G., Utrecht 12. DEN OUDEN, P., Driebergen

NOORD-HOLLAND

1. TANGER, G., Westzaan 2. POST, D. J., Hilversum 3. BOEDER, K., Enkhuizen 4. VAN HALL, A. L., Amsterdam 5. MANS, G., Haarlemmermeer

OVERIJSSEL

1. VAN DER MEULEN, P., IJsselmuiden 2. VAN HOUDT, J. W., Rijssen 3. OTTEN, W., Holten 4. DORSMAN, Ds P. J., Staphorst 5. POST, L., Urk 6. VAN DER WEERD, S., Zwollerkerspel 7. VAN PUTTEN, B., Kampen 8. HELD, H. J., IJsselmuiden 9. BISSCHOP, J., Staphorst 10. NIJLAND, H. J., Rijssen 11*. HOLLAND, H., Vriezenveen 12. MEULEMAN, K., IJsselmuiden

FRIESLAND

1. VAN WOERDEN, P., Akkrum (Utingeradeel)

2. VERBOOM, J., KoUum (Kollumerland) 3. FRANKEMA, Th., Lemmer (Lemsterland) 4. REITSMA, A., Zwaagwesteinde (Dantumadeel)

NOORD-BRABANT

1. FOKKER, Ir H., Aalst (gem. Waalre) 2. ROS, A., Sprang-Capelle 3. KORNET, G., Werkendam 4. VAN DE WERKEN, W., Klundert

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 maart 1954

De Banier | 8 Pagina's

NIET VERSAGEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 maart 1954

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken