Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de geugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de geugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij kunnen alweer beginnen met het vermelden van een nieuweling. Of het een neef of een nicht is, weten we niet, daar als naam en voornaam slechts werd opgegeven H. J. Vinke, wonende te Doornspijk. Of het dus een Hendrik of Hendrika, een Herman of Hermina is, kunnen we niet zeggen. In elk geval roepen we Hajee een hartehjk welkom toe en verzoeken wij hem of haar ons in een volgende brief te willen vertellen hoe de voornaam luidt.

Thans gaan we over tot het vermelden van de oplossingen der raadsels van de opgaven 337 tot en met 340.

OPGAVE 337

Jongeren:1. Machlon (Mordechai, Agabus, Cyprus, Henoch, Lucas, Olijfberg, Nathanaël). 2. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli, (1 Samuel 3 : 1). 3. Benaja, de zoon van Jojada. (Jona, Zebadja (Ezra 8 : 8) Java, do, neo, n).

Ouderen:1. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods. (Zacharias, Zedekia, Timotheüs, mijnenvelden, weide, ds, l.s., 11.). 2. Hij maakt de bliksemen met de regen, en doet de wind voortkomen uit Zijn schatkameren. 3. Kirjath-Jearim (1 Kron. 2 : 50).

OPGAVE 338

Jongeren:1. Hij werpt Zijn ijs henen als stukken. 2. Benhadad (Babel, Efraim, Ninevé, Hiram, Adullam, Debora, Anna, Dina). 3. Wie zoude bestaan voor Zijn koude?

Ouderen:1. Door Zijn geblaas geeft God de vorst, zodat de brede wateren verstijfd worden. (Job 37 : 10). 2. Uit de binnenkamer komt de wervelwind en van de verstrooiende winden de koude. (Job. 37 : 9). (Uria, David, vorstendom, weduwe, Barneveld, merkteken, lente, woedend, Indië, noen, in). 3. Libanon.

OPGAVE 339

Jongeren:1. Hij zendt Zijn woord en doet ze smelten. (Psahn 147 : 18). 2. Absalom (Abner, Beëlzebul, Sebna, Aser, Lamech, On, Methusalach). 3. Soldeersel (do, sol, re, els, e), (Jas. 41 : 7).

Ouderen:1. Het overblijfsel Jakobs zal zijn onder de heidenen in het midden van vele volken. (Zedekia, Jabin, Jabbok, volt. Leiden, overal. Rijn, stijfsel, zonde, heden, hemel, Denen, V.V.V., N.H.). 2. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. 3. Sopater.

OPGAVE 340

Jongeren:1. Alles wat adem heeft, love de Heere. (Psalm 150 : 6). 2. Gedalja (Gesem, Ezechiël, Damascus, Achas, Lukas, Jordaan, Alexander). 3. En de zuster Lotans was Timna. (1 Kron. 1 : 39). (Ezra, Maria, Lot, neus, winst, nest, d).

Ouderen:1. En ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. (Luther, Nederland, zalf, wijnstok, Gosen, hoed, e.o.). 2. Jebusieten en Amorieten. (Ruben, Amos, tien, tien, een, je). 3. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

We laten nu de nieuwe raadsels volgen van

OPGAVE 344

Jongeren:1. In Deuteronomium, het tweede hoofdstuk, komt een gedeelte voor, bestaande uit 22 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is:7 14 15 is de naam van Seths moeder; 17 2 19 8 11 15 was de vader van koning Manasse; 3 9 22 6 is een trouw huisdier; 20 4 12 16 is de regeringszetel van West-Duitsland; 10 18 21 betekent nieuw; voegt men tussen de letters 18 en 21 een r, dan krijgt men de naam van een wrede Romeinse keizer; 13 15 5 1 is een zwemvogel. 2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Psalm 119. a. De formeerders van gesneden beelden zijn ijdelheid. b. Door een nauwe opening kwamen de katten in onze tuin. c. Zij hebben zich Uwer ordinantiën niet onderworpen. d. Het komt aan op de zaken der woorden. e. Het kind geeft aUes weg, zodat het zelf niets overhoudt. f. Wist ge, dat wit licht samengesteld is uit verscheidene soorten gekleurd licht? g. Ik zal rivieren geven in de wildernis. h. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. i. Zij hebben nog geen verstandig woord gesproken. j. Wij zagen des avonds laat een man op straat, makende veel misbaar. 3. Noem de naam van: . de vrouw, die een scharlaken snoer uit het venster moest hangen; b. de man, uit wie reuzen voortgekomen zijn; c. Abrahams broeder; d. een sterrenbeeld, voorkomend in Job 9; e. de man, die de gaven kreeg om allerlei sierlijk handwerk in goud, zilver, hout, steen te maken; f. een koning van Basan; g. Abrahams vader; h. De vader van Methusalach. Welke naam vormen de eerste letters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:1. Een tekstgedeelte uit het Nieuwe Testament bestaat uit 38 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de navolgende gegevens: 5 6 28 13 9 22 23 15 is een plaats ten Noorden van Utrecht; 24, 30, 20, 19, 17, 3 zijn Mohammedanen; 38 10 11 16 37 zijn Europeanen; 1 21 18 26 is een deel van het gelaat; 12 27 33 8 4 staat tegenover stof; 32, 25, 31, 35 heeft betrekking op het overmaken van gelden; 29 36 is een water in Friesland; 7 moet geraden worden

2. Zoek uit elke onderstaande zin een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de brief aan de Romeinen.

a. De Heere Jezus heeft de armen van geest zalig verklaard. b. Wie is de man, die op 't nauwkeurigst kan, zijn dwalingen dooigronden? c. Als gij de aardbodem bouwen zult. c. De man is eerst geschapen, daarna de vrouw. e. De bloemen welken, omdat ze niet genoeg water gehad hebben. f. En de Heere zeide tot Kaïn: W .ar is Abel, uw broeder? g. En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen. h. David nam ook al de schapen eii runderen. i. Indien er geen zonde ware, dan zoj er ook geen wonde zijn. j. Daarom gaf zij hem niet één woord te kennen. k. Ik begrijp niet goed waarom u dat mij toerekent.

. Een tekstgedeelte uit Numeri bestaat uit 20 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:17 5 3 12 16 was een stad der Feniciërs; I 2 19 is één der zonen Jakobs; 10 20 6 7 is het onstoffelijk deel van de mens; II 8 9 is een gedicht van verheven strekking; 14 18 4 is een oud stuk goed of esn prul; 13 15 is een voorzetsel.

De oplossingen der raadsels van de opgaven 341 tot en met 344 mogen ingezonden worden bij Oom Koos, Postbus 2019 te Utrecht, waarbij nog medegedeeld wordt, dat de gevraagde naam in het raadsel 341 no. 2 voor de jongeren onder d. niet de moeder van David moet zijn, maar de moeder van Rehabeam.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de geugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1954

De Banier | 8 Pagina's