Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KATWIJK AAN ZEE

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KATWIJK AAN ZEE

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op Vrijdag 5 Maart 1954 kwam de kiesvereniging in jaarvergadering bijeen. De voorzitter, de heer J. H. van Neerbos, opende om 8 uur de vergadering door te laten zingen Psahn 19 : 4 en 5, las de­ zelfde psahn en ging voor in gebed. Hij sprak vervolgens een kort openingswoord naar aanleiding van de woorden: De wet des Heeren is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des Heeren is gewis". Wet Woord Gods spreekt van des mensen val; het tekent de mens in zijn diepe rampzaligheid, in zijn onmacht, zijn onwil, zijn doodstaat; • maar ook spreekt Gods Woord van verkiezing en wedergeboorte, van Christus als Sions betalende Borg. Dat Woord mocht ons een lamp voor de voet en een licht op ons pad zijn. Allerwege wordt dat Woord verworpen, maar'geve de Heere, dat Zijn Woord weerklank vinde in de harten van hen, die ons regeren, opdat er eer in den lande wone. Ons raadsHd, de heer D. v. d. Marel, werd hartelijk welkom geheten, voorts ook al de aanwezigen, en de wens werd uitgesproken, dat onze jaarvergadering gekroond mocht worden met 's Heeren onmisbare zegen. De gelezen jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden goedgekeurd. Hierna hield vriend G. Hoek een inleiding over: De opwekking van het dochtertje van Jaïrus". Inleider tekende de heersende' macht des doods. Deze ontziet noch jonge, noch oude mensen. Wat man leeft er, die de dood niet zien zal? De dood is bezoldiging der zonde, een vrucht van de opstand tegen God. Hij nam ook het dochtertje van Jaïrus in zijn ijzeren greep. Niets kon baten, alle pogingen om de dood te weren faalden. Maar Christus, Die eenmaal de dood aan Zijn zegewagen bond, zou hier reeds tonen, dat Hem alle machten in hemel en op aarde onderworpen zijn. Het dochtertje van Jaïrus wordt door Jezus opgewekt om Zijn waarachtig Messiasschap te tonen. Nodig is voor elk mens tussen wieg en graf opgewekt te worden uit zijn geestelijke doodslaap, opdat de tweede dood niet over hem zal heersen in de morgen der opstanding.

Vriend KL v. d. Meij gaf een referaat over: „De schoolstrijd". Nadat onze vaderen uit Rome's afgoderij waren uitgegaan, besteedden zij direct volle aandacht aan het onderwijs voor de. jeugd. Naast de Bijbel werden de kinderen onderwezen in de Catechismus en de Ned. Geloofsbelijdenis. De kerk hield nauw toezicht op het nakomen van dit dogmatisch onderwijs. Helaas, in 1795 kwam hier een radicale ommekeer. De drie formulieren van enigheid moesten uit het onderwijs. De Calvinistische geest werd verdrongen door het ten schilde geheven rationalisme. Het met bloed en tranen verkregen erfgoed, namelijk de zuivere leer, werd als een ondeugdelijk kleed verworpen. Geweldig is de kamp geweest van mannen als Da Costa en Groen van Prinsterer voor de terugkeer van het Reformatorisch onderwijs op de scholen. Smaad en hoon is over deze kampioenen uitgegoten. Thans is er gelijkstelling van het bijzonder onderwijs. Te vrezen is, dat de vijand van het bijzonder onderwijs nog niet dood is, daarom is waakzaamheid geboden.

De vergadering werd geëindigd op de gebruikeUjke wijze.

J. DE VREUGD, secretaris

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 1954

De Banier | 8 Pagina's

KATWIJK AAN ZEE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 1954

De Banier | 8 Pagina's