Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

AKKRUM

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

AKKRUM

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

PARTIJNIEUWS

Voor enige tijd terug hield de kiesver-i eniging alhier haar jaarvergadering. De! tweede voorzitter, de heer C. B. var.' Woerden Hzn., opende de vergadering door te laten zingen Psalm 68 : 1, las 2 Rron. 14 en ging voor in gebed. Daarna heette hij allen hartelijk welkom en las de secretaris de notulen van de vorige vergadering, die ongewijagd werden vastgesteld. Vervolgens bracht de penningmeester het jaarverslag uit, waaruit bleek, dat een batig saldo in kas aanwezig is. Hierna kwam de behandeling aan de orde over de reis naar de Prov. ver-i_ I gadering in Leeuwarden, waarbij vele leden zich opgaven om er heen te gaan. Aan de orde was de verkiezing van drie bestuursleden. Daar de heer R. Schaap zich niet weer herkiesbaar stelde en de heer C. Stolker vertrokken is, werden in hun plaats gekozen de heren W. Wijlten en S. Bangma. De fieer S. Haitsma werd herkozen. Na deze zakelijke wer!: aamheden hield de heer W. Wijtten een keurig verzorgd onderwerp, getiteld; „De ware vrijheid". Spreker voerde aan, dat verwerping van Gods inzettinge» leidt naar een algemene ondergang. Ee» groot deel van Nederlands volk heeft met Gods wetten en rechten afgedaan en roept luide; „Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen". Men roept: od moet weg van onze erve, onze school en maatschappij. Drie eeuwen geleden verdedigden de remonstranten geen andere vrijheid da" thans door Dr A. Kuyper en zijn navolgers wordt voorgestaan. Deze vrijheid voert tot openlijk propageren van de dageraadsmensen en de deïsten, en natuurlijk ook tot de vrijheid van Rome, waalmede men zich eens verbroederde. Minister Heemskerk zeide in de Tweede Kamer: De vrije niting mag niet wolden belet". Wie van Gods volk zal dat kunnen dragen, daar de vrijheid door het bloed der martelaren is gekocht? aldus spreker. Dit onderwerp lokte nog een levendige bespreking uit. De heer S. Haitsma sloot deze vergadering dooi te laten zingen Psalm 25 : 6 en dankgebed.

W. DE BAS, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 1954

De Banier | 8 Pagina's

AKKRUM

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 1954

De Banier | 8 Pagina's