Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Brief uit Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Brief uit Zeeland

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

CCLII.

Als de mens zich losmaakt van Gods Woord en Wet en handelt naar de menselijke rede, dus naar eigen inzicht, dan meent hij ook zelf te kunnen uitmaken wat recht is.

Dan kan het zijn, dat het vreselijkste onrecht nog als het hoogste en zuiverste recht wordt voorgesteld. De revolutie kan nog zo schijnen voor het recht in de bres te springen, maar het beginsel daarvan is steeds onrecht en onderdrukking.

De verkiezingen zijn nu weer voorbij en het helpt dus niet daarop nog te wijzen om daardoor invloed te oefenen, maar het is ook niet goed dat alleen maar te doen als er verkiezingen worden gehouden, doch het moet voortdurend den volke worden voorgehouden.

Het schijnschoon der wereld, en de beloften van een beter, kunnen zo trekken, temeer waar ons hart geneigd is om te zien naar het zien-en zinnehjke. De Staatkundig Gereformeerde Partij wil zich voor het gehele volk stellen op de in Gods Woord geopenbaarde ordinantiën.

Het is dus ook nodig om tot het volk te komen. Niet alleen in de vergaderzalen van de overheidscoUeges, hoe nodig ook, maar ook tot het volk moet de stem doorklinken.

De S.G.P. heeft wel een zware en moeilijke, maar ook verantwoordehjke taak. Het uitdragen van haar beginselen is zwaar in het midden van een krom en verdraaid geslacht.

Ook is haar taak verantwoordelijk, want zij dient de juiste wegen aan te geven, er zorg voor te dragen, dat de door haar uitgedragen beginselen overeenkomstig Gods Woord zijn; dat ons volk richting wordt gewezen.

Dan zal een ieder, en ook uw briefschrijver, zich wel afvragen: Wie is tot die dingen bekwaam?

Er zijn wel personen, die zich blijkbaar gemakkelijk opwerpen als in staat te zijn om ons volk voor te lichten. Er is gebrek aan personen, die dat willen en kunnen doen overeenkomstig onze beginselen.

Mocht er maar veel lust toe zijn, maar dan ook ernstig onderzocht worden, of hetgeen wordt uitgedragen, ook overeenkomstig Gods Woord is.

Indien wij ons op de menselijke rede, op ons kennen en kunnen beroepen, dan zijn we gelijk aan hen, die leven uit de revolutionnaire beginseleri.

Dan willen we misschien de revolutie bestrijden, maar Jan gebruiken we daarvoor het revolutionnaire.

Tegen de revolutie „het Evangelie". Het zuivere Woord Gods. Dat zijn de wapenen, waarmede de beginselen der revolutie bestreden kunnen worden, ook al moet tegen de uitvloeisels van die beginselen, als het tot daden komt, een daad worden gesteld.

Dat de menselijke rede tot eigenaardige gevolgtrekkingen kan komen, is ook wel gebleken in de vergadering van de Staten van Zeeland, toen het Reconstructieplan voor Schouwen is behandeld.

Er werd toen door een lid opgemerkt, dat er misschien wel van enige oplegging kon sprake zijn, maar dat het dan toch langs democratische weg ging, en niet dictatoriaal werd opgelegd.

Uw briefschrijver vermoedt, dat de betrokkenen in Schouwen, als hun wat wordt opgelegd, niet veel onderscheid daarin zullen gevoelen.

Zij zullen in hun gevoel het een oplegging blijven gevoelen, ook al weten ze de Staten van Zeeland wel op democratische wijze samengesteld.

Ook daarin kan wat recht schijnt, omdat het toch is gesteld door een democratisch college, wel onrecht zijn.

Och, hoe zal een mens nog kunnen vaststellen wat recht is, tenzij hij verwaardigd wordt de toets van Gods Woord te mogen aanleggen?

Vandaar is het ook zo juist, dat de S.G.P. daarheen dadelijk wijst. Dat is zo nodig, omdat de mens dwalende en dwaas is geworden. Het dient te nopen tot voorzichtigheid, tot bedachtzaamheid, tot een biddend vragen: „Wijs mij de weg, die ik te gaan hebbe".

Dus niet in eigen kracht, maar ook niet zonder onderzoek naar wat Gods Woord ons leert en in de geschriften van de vaderen is vermeld, maar menen wel het volk te kunnen voorlichten. Och, hoe zullen we dat doen, tenzij God Zelf Zijn licht laat schijnen. Anders is alles duisternis.

Uw Zeeuwse Briefschrijcer

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 april 1954

De Banier | 8 Pagina's

Brief uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 april 1954

De Banier | 8 Pagina's